PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

TIP จับมือ BEM ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP ร่วมกับ นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM มอบของขวัญช่วงวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อแทนความห่วงใยและคำขอบคุณ สำหรับผู้ถือบัตรโดยสาร MRT หรือ MRT PLUS ซึ่งผู้ถือบัตรดังกล่าว สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ฟรี คุ้มครอง 15 วัน สูงสุด 50,000 บาท พร้อมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500 บาท/วัน (รายละเอียดตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)


ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองดังกล่าว เพียงสแกน QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ของ MRT และ ทิพยประกันภัย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2564  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1736