PR NEWS • PR NEWS

โตเกียวมารีนประกันชีวิตคิกออฟรับปีเสือ

ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัลประธาน ที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  คิกออฟเปิดศักราชปีเสือ 2022 มุ่งสู่เป้าหมาย 7,600 ล้านบาท (FYP 1,800 ล้านบาท RYP 5,800 ล้านบาท) โดยมี นายโตโยทาเกะ คูวาตะ  CEO  กล่าวเปิดงานออนไลน์จากประเทศญี่ปุ่น สำหรับกลยุทธ์ในปีนี้บริษัทจะกลับมารณรงค์ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

โดยมุ่งมั่นให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการเกษียณอายุผ่านแบบประกันหลากหลายที่โตเกียวมารีนประกันชีวิตมีความชำนาญ ซึ่งมีองค์ประกอบความสำเร็จ 4P ด้วยกัน คือ People คนที่มีทักษะความรู้และความมุ่งมั่น,Product ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์,Process กระบวนการทำงานที่ง่าย, Platform ที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการ

ภายในงานมีการฉลองชัยจับรางวัลแจกรถยนต์ 2 คัน,iPad,และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับความสำเร็จในปีที่ผ่านมาที่ช่องทางการขายผ่านตัวแทนสามารถสร้างสถิติใหม่ ทั้งเบี้ยประกัน และจำนวนตัวแทน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิดและได้รับเกียรติร่วมฟันธง “ราศีไหนดัง ราศีไหนปัง” จาก อ.ลักษณ์ ราชสีห์