PR NEWS • PR NEWS

กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีน มอบทุนการศึกษา

นายโตโยทาเกะ คูวาตะ (ที่ 2 จากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการ และนายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล (ซ้าย)  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)  ร่วมกับนายฮิโระโนะริ คิริว (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2564 แก่เด็กนักเรียนสังกัดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงินกว่า 1.68 แสนบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช (กลาง)  รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ ประธานกรรมการร่วมใจ สงเคราะห์ชุมชน เป็นผู้รับมอบ