PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี เปลี่ยนศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์แบ่งปัน ส่งมอบอาหารมื้อพิเศษภายใต้โครงการ “ให้อิ่ม”

 ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี เปลี่ยนศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าทั้ง แห่ง ประกอบด้วย ประชาอุทิศ จันทน์ บางกอกน้อยและสมุทรปราการ เป็นศูนย์แบ่งปันกระจายข้าวกล่องในโครงการ  ให้อิ่ม  จำนวนทั้งสิ้น   24,000  กล่อง  แก่เด็ก ๆ ไฟ-ฟ้าและเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ  ที่ขาดแคลน เพื่อส่งต่อความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงสถานการณ์โควิด-19    โดยมีพนักงานทีเอ็มบีธนชาตร่วมส่งต่อความห่วงใยสมทบทุนมื้ออาหาร และกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการช่วยอุดหนุนผู้ประกอบการร้านเล็ก ๆ ที่จำหน่ายอาหารให้กับพนักงานธนาคารซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ และ  Work From Home ทั้งนี้ ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี  เชื่อมั่นว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะช่วยทำให้เราคนไทยก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน