PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

วิริยะประกันภัย สนับสนุนน้ำดื่ม

นายวรินทร ทองขาว  นายอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  รับมอบน้ำดื่มจำนวน 1,800 ขวดจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดยมี นายจักรพงศ์ อำลอย  ผู้จัดการสาขานครศรีธรรมราช พร้อมกลุ่มวิริยะจิตอาสาในพื้นที่  เป็นผู้แทนส่งมอบ ทั้งนี้ทางกลุ่มวิริยะจิตอาสาจัดสรรน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และแบ่งปันน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ด้วย  ณ โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อ.ช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช