NEWS UPDATE • WHO IS WHO

พรูเด็นเชียลฯ แต่งตั้งประธานคนใหม่ โรบิน สเปนเซอร์ ลุยธุรกิจประกันในไทย

พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชียประกาศแต่งตั้ง "โรบิน สเปนเซอร์" ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย พร้อมต่อยอดส่งมอบความคุ้มครองสุขภาพ และเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง


นายนิค นิแคนดรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย หรือ พีซีเอ เปิดเผยว่า พีซีเอได้ประกาศแต่งตั้งให้นายโรบิน สเปนเซอร์  ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  สำหรับธุรกิจของพรูเด็นเชียล ในประเทศไทย  ได้แก่  บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือพรูเด็นเชียล ประเทศไทย  โดยมีผลภายใต้การอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ

ทั้งนี้ นายโรบิน สเปนเซอร์  จะรับงานต่อจากนายอามัน โชวลา ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล  ประเทศไทย โดยรายงานตรงต่อนายวิลฟ์ แบล็คเบิร์น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาค  กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตที่มีศักยภาพในการเติบโต  จากนั้นจึงรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีซีเอ

สำหรับการแต่งตั้งนายโรบิน สเปนเซอร์  เกิดขึ้นภายหลังจากที่พรูเด็นเชียลได้ลงนามเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ระยะยาวกับธนาคารทหารไทยในประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2563 เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  ประกันสุขภาพ  และผลิตภัณฑ์เพื่อการออมให้แก่ลูกค้าธนาคารทหารไทยจำนวน 9 ล้านราย  ซึ่งการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรจะช่วยตอกย้ำ  และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่พรูเด็นเชียลมีอยู่เดิมกับธนาคารทหารไทยผ่านธุรกิจร่วมค้าด้านการจัดการกองทุนรวมในประเทศไทย  ได้แก่  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย อีสท์สปริง  และ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต อีสท์สปริง  โดยพรูเด็นเชียล ครองส่วนแบ่งการตลาด 12% ของตลาดกองทุนรวมในประเทศ  

โดยในเดือนธันวาคม 2562 อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ธุรกิจจัดการสินทรัพย์ของพรูเด็นเชียล เข้าถือครองหุ้นร้อยละ 50.1 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต (ปัจจุบันคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต อีสท์สปริง) ในเดือนกันยายน 2561 อีสท์สปริง เข้าถือครองหุ้นร้อยละ 65 ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย ปัจจุบันคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย อีสท์สปริง

 นายนิค กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่านายโรบินจะเข้ารับบทบาทสำคัญในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย การร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารทหารไทย มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์กับธุรกิจของเราอย่างยิ่ง  โดยเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่มีความสำคัญเพื่อสร้างความเติบโต และขยายธุรกิจในประเทศไทย  ซึ่งถือว่าเป็นตลาดประกันชีวิตที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง และตลาดกองทุนรวมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน  ด้วยความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น    มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะนำพรูเด็นเชียล ประเทศไทยสู่ความสำเร็จยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป

ขณะที่ นายโรบิน สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือพรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้รับบทบาทหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตของพรูเด็นเชียลในภูมิภาคเอเชีย  พรูเด็นเชียล ประเทศไทยได้ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทยมาเป็นระยะเวลา 25 ปี จากความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับธนาคารทหารไทย  พรูเด็นเชียล ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่พร้อมจะต่อยอดความสำเร็จสู่การเติบโตยิ่ง ๆ  ขึ้นไป และยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความคุ้มครองสุขภาพ และเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป  ผมหวังว่าจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน และนำพาพรูเด็นเชียลสู่อนาคตที่สดใส

โดยเมื่อปี พ.ศ.2561 ได้เข้าร่วมงานกับพีซีเอในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการธุรกิจ  ซึ่งก่อนหน้านี้มีประสบการณ์การทำงานกว่า 25 ปี ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ผู้บริหารระดับสูง  รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย  ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต  ประกันวินาศภัย  และธุรกิจจัดการสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ  และสหราชอาณาจักร

ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการธุรกิจ พีซีเอ ได้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำโครงการปฏิรูปองค์กรที่สำคัญทั่วภูมิภาค  โดยทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของพรูเด็นเชียล รวมถึงการนำความสำเร็จมาสู่ธุรกิจ  ทั้งนี้ตนเองจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมามาปรับใช้ในประเทศไทย  โดยจะมุ่งสรรหาแนวทางการทำงานใหม่  ๆ  รวมถึงนวัตกรรม  ด้วยการดำเนินงานที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการและคาดหวังจากพรูเด็นเชียลฯ