NEWS UPDATE • CAPITAL MARKETS

โพลีเพล็กซ์ ลงทุนโครงการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET ชนิดบางในสหรัฐฯ มูลค่า 3.23 พันล้านบาท

นายอมิต ปรากาซ กรรมการผู้จัดการ บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ PTL ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม PET เพื่อใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ประกาศแผนการลงทุนเพื่อตอกย้ำการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม PET ระดับแนวหน้าของโลก โดยจะลงทุนเพิ่มไลน์การผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET ชนิดบาง และขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก PET ของโรงงานที่เมืองดีเคเตอร์ รัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสอดคล้องกับความต้องการแผ่นฟิล์ม PET มากขึ้น และดึงส่วนแบ่งการตลาดจากการนำเข้าในสหรัฐฯ ภายใต้งบการลงทุน 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3,230 ล้านบาท) 

สำหรับแหล่งเงินทุนมาจากเงินสำรองของบริษัทฯ และเงินกู้ระยะสั้น โดยจะเริ่มดำเนินการโครงการนี้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2564 และคาดว่าจะเริ่มเปิดสายการผลิตได้อีกประมาณ 24 เดือนนับจากนี้ เมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้บริษัทฯ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 18-20% ไลน์การผลิตแห่งใหม่นี้เป็นสายการผลิตฟิล์ม BOPET สายที่สองสำหรับบริษัทในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสายการผลิตที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในภูมิภาค/ทั่วโลก ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET ชนิดบาง ขนาดกว้าง 10.6 เมตร ที่ความเร็วการผลิต 650 เมตรต่อนาที โดยมีกำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี และเพิ่มกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก PET จาก 58,000 ตันต่อปี เป็น 86,000 ตันต่อปี ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมกำลังการผลิตแล้ว  ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก รองรับความต้องการใช้แผ่นฟิล์ม PET ชนิดบางที่ถูกนำไปใช้ในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวในภาคอุตสาหกรรมอาหารในตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มเติบโตทุกปี  

การลงทุนครั้งนี้ ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการด้านโครงสร้างต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต่อหน่วยถูกลงจากการเพิ่มสายการผลิตเป็น 2 สาย รองรับแผนการรุกขยายตลาดภายในภูมิภาคและลดการนำเข้าแผ่นฟิล์ม PET จากต่างประเทศ และยังช่วยให้ Polyplex USA ก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดในสหรัฐอเมริกา เหมือนกับที่บริษัทฯ ได้เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก