WEALTH BEING • STOCK - DERIVATIVES

ตลท.ใช้ Circuit Breaker รับเกณฑ์ใหม่ หลังดัชนีดิ่ง 8%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ใช้มาตรการ Circuit Breaker หยุดพักการซื้อขายชั่วคราว 30 นาที หลังจากดัชนีร่วงลง 8% อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ รับเกณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศ เหตุนักลงทุนกังวลผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 15.25 น.ดัชนี SET มาอยู่ 1,037.05 จุด ลดลง 90.19 จุด หรือ -8.00%

ตลท.แจ้งหยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 15.25 ถึง 15.55 น. สาเหตุมาจากดัชนีราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 90.19 จุด ซึ่งคิดเป็น 8.00% จากดัชนีราคาปิดวันทำการก่อนหน้า (Circuit Breaker Level 1) โดยเวลาเปิดซื้อขายหลังจากหยุดทำการซื้อขาย Pre-Open เวลา 15.45 น. และOpen เวลา 15.55 น.

ทั้งนี้ การหยุดการซื้อขายเนื่องจาก Circuit Breaker เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ตาม จากภาวะการซื้อขายที่มีความผันผวน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การหยุดการซื้อขายอัตโนมัติระดับที่ 1 (Circuit Breaker Level 1) จากเดิมที่กำหนดไว้เมื่อดัชนีปรับตัวลดลง 10% เปลี่ยนเป็น หยุดการซื้อขายอัตโนมัติระดับที่ 1 เมื่อดัชนีปรับตัวลดลง 8% เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563