INTERVIEW • SPECIAL INTERVIEW

Special Interview : ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

        

3 Steps To be a Leading

Global Chemical Company

For Better Living

 

ธุรกิจปิโตรเคมีเวลานี้อยู่ในช่วงที่ต้องจับตา เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาสร้างผลกระทบกับธุรกิจ ทั้งราคาน้ำมันที่ผันผวน แรงกดดันจากภาวะสงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนที่ส่งกระทบต่อราคาและความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ประกอบกับการเกิดกำลังการผลิตใหม่ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ผลิตปิโตรเคมีจำนวนมากต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

                    การเงินธนาคาร ได้สัมภาษณ์พิเศษ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัดหรือ PTTGC คนล่าสุด ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา กับภารกิจ“สานต่อ และต่อยอด” ก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยกลยุทธ์ 3 Stepsที่มุ่งเน้นความแข็งแกร่งในประเทศ พร้อมทะยานออกสู่ระดับโลกอย่างเข้มแข็งพร้อมสร้างธุรกิจปิโตรเคมีของคนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

เปิด 3 คีย์เวิร์ด สู่กลยุทธ์ 3 Steps

แกร่งในแข็งนอก-ความยั่งยืนคือ DNA

                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTTGC ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ การเงินธนาคาร โดยเริ่มจาก วิสัยทัศน์ใหม่ “พร้อมก้าวไกลไป Global : To be a Leading Global Chemical Company for Better Living”ซึ่งหมายถึงการมุ่งเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตโดยภายใต้วิสัยทัศน์นี้มีคีย์เวิร์ดสำคัญ 3 คำ ได้แก่

                    1. Leadingคือการเป็นผู้นำ ซึ่งในความหมายของ PTTGC คือจะต้องสามารถวัดผลได้ 2. Globalความหมายตรงตัวคือการมุ่งสู่ระดับโลก และ 3. Better Livingสร้างชีวิตที่ดี มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนในระดับเข้มข้น

                    ดร.คงกระพันบอกว่า 3 คีย์เวิร์ดจากวิสัยทัศน์ ประกอบกับนโยบายการทำงานล่าสุดคือ“สานต่อ และต่อยอด” PTTGC จะเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ที่มีชื่อว่า 3 Steps ซึ่งเป็น 3 เรื่องที่ถูกยกระดับความเข้มข้นให้ลึกถึงระดับ DNA ขององค์กร

                    “การสร้างความยั่งยืนที่ดีนั้นจะต้องได้ผลลัพธ์ทั้งในด้านของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และธุรกิจของ PTTGC ก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้ง 3 เรื่องนี้อยู่แล้ว และการสร้างความยั่งยืนยังช่วยสนับสนุนให้เรามีลูกค้าและตลาดใหม่ด้วย การที่เรา Step Up เรื่องการสร้างความยั่งยืนเข้ามาอยู่ในตัวธุรกิจนั้น หมายถึงทุกคนที่ PTTGC จะต้องคิดว่าทุกอย่างที่ทำอยู่ จะต้องสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนในกับองค์กรได้”

 

                    ดร.คงกระพันอธิบายว่า สิ่งที่ PTTGC มุ่งเน้นอย่างมากเพื่อสร้างความยั่งยืนมี 2 ประเด็นหลัก คือ 1. การลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง PTTGC ดำเนินการอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด 2. การทำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

                          1. Smart Operatingเป็นการใช้ทรัพยากร และออกแบบการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย

                          2. Responsible Caringเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความยั่งยืน ไม่ผลิตสิ่งที่ใช้แล้วทิ้งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และต้องพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ผลิตออกไปจะต้องปล่อยของเสียน้อยที่สุด

                          3. Loop Connecting มุ่งยกระดับการมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อร่วมกันบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเชื่อมต่อธุรกิจให้ครบวงจร

 

ติดตามคอลัมน์ Special Interview ฉบับเต็ม ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 ฉบับที่ 451 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi