NEWS UPDATE • MUTUAL FUND

บลจ.ธนชาต ออกกองทุนตราสารหนี้โลก ตอบโจทย์ยุคดอกเบี้ยต่ำ

บลจ.ธนชาต ชวนนักลงทุนกระจายพอร์ตลงทุนไปกับกองทุน T-ES-GF กองทุน Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระดับโลกที่บริหารงานโดย PIMCO เปิดขายตั้งแต่วันนี้ - 22 ก.ย. 63

นายโชติช่วง ธีรขจรโชติ รองกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน พบว่า ตราสารหนี้ไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ไทย ปรับตัวลดลง 0.01%-0.09% มาอยู่ที่ 1.4%  เนื่องจาก ในไตรมาสที่ 3 ปริมาณพันธบัตรออกใหม่จำนวนไม่มากนัก ประกอบกับ อัตราผลตอบแทนสหรัฐปรับตัวลดลง 0.05% มาอยู่ที่ 0.66% จากตัวเลขผู้ขอสวัสดิการจ้างงานครั้งแรกในสหรัฐ (US Initial Jobless Claim) ออกมาสูงขึ้นที่ 884,000 ราย และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 850,000 ราย

แม้ว่าปัจจุบันดอกเบี้ยจะยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ผลตอบแทนในตราสารหนี้ไม่ดึงดูดใจเหมือนช่วงที่ผ่านมา แต่ไม่ว่าอย่างไรการลงทุนตราสารหนี้ยังเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะการผสมตราสารหนี้คุณภาพดีเข้าไปในพอร์ตลงทุนจะทำให้ พอร์ตลงทุนมีความมั่นคงมากขึ้น และเมื่อเจอวิกฤตหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน จะช่วยทำให้พอร์ตมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้ไม่ขาดทุนมากๆ ได้

บลจ.ธนชาต จึงได้ออก กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond (T-ES-GF) กองทุนประเภท Feeder Fund โดยกองทุนหลักเน้นการกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ในหลากหลายสกุลเงินสำคัญทั่วโลก และดูเรชั่นเฉลี่ยของกองทุนโดยปรกติจะอยู่ในช่วงบวกลบไม่เกิน 3 ปี จาก Benchmark  และจากข้อมูล Factsheet ของ PIMGBAI ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2020 พบว่าผลตอบแทนมีความน่าสนใจ เมื่อเทียบกับ Benchmark (ดัชนี Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ในรูปเงินบาท) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท พบว่าสามารถชนะดัชนีชี้วัดได้อย่างต่อเนื่องจากค่าเฉลี่ยในระยะยาว 5 ปี โดยผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 4.94% ต่อปี

นอกจากนี้ กองทุนฝยังมีข้อดีคือ สภาพคล่องของตราสารหนี้ต่าง ๆ ที่สูงมาก เพราะลงทุนในตราสารทั่วโลก การกระจายความเสี่ยงก็ดีกว่าการกระจุกตัวสินทรัพย์อยู่ที่ประเทศใดประเทศเดียว

“สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหากองทุนรวมตราสารหนี้ที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตให้มากขึ้นในยุคดอกเบี้ยต่ำ กองทุนนี้มีจุดเด่นที่กระจายความเสี่ยงไปทั่วโลก ทำให้ที่ผ่านมาสามารถสร้างผลตอบแทนได้แข็งแกร่งและสอดรับกับภาวะเศรษฐกิจในทุกระยะ และแน่นอนว่าเป็นกองทุนที่บริหารโดย PIMCO ทำให้เชื่อได้ว่ามีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ดังนั้นจะเป็นนักลงทุนที่ชอบลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ไทย หรือปกติลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอยู่แล้ว กองทุนนี้ก็เหมาะกับนักลงทุนทั้ง 2 แบบ”

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond  เน้นลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS GLOBAL BOND  ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ACC ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนนี้จะเปิดขายครั้งแรกในวันที่ 16-22กันยายน 2563