<
THE GURU • FENG SHUI TIPS

เจาะธุรกิจ 5 ธาตุ ปี 2022

บทความโดย: กชกร พรมไชย

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมงาน วิธีทำงาน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้งานให้สอดคล้องกับธุรกิจ นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งโชคลาภและความสำเร็จได้อย่างดี การหาโอกาสไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยือนผูกสัมพันธ์ ติดต่อค้าขาย ลงทุนกับกลุ่มประเทศที่มีพลังดี และนำแนวนโยบายดีๆ มาปรับใช้ นับเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่า

            เชื่อกันว่า ทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ถูกควบคุมด้วยธาตุทั้งห้า คือ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทอง จึงจะสมดุลธาตุในธรรมชาติ ธาตุทั้งห้าประกอบขึ้นเป็นเสาหลักในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ตามหลักฮวงจุ้ย โดยแต่ละธาตุมีคุณลักษณะเป็นหยินกับเป็นหยาง และให้คุณให้โทษ ซึ่งในปี 2022 พลังห้าธาตุขาดสมดุลคือ ขาดธาตุทอง ซึ่งจะยังทำให้ธุรกิจโดยรวมมีโอกาสเติบโตไปได้

            โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ๆ ใช้ระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการแข่งขันดุเดือดวุ่นวายและไม่แน่นอน ฉบับนี้ ดิฉันมีช่องทางเพิ่มโชคลาภความสำเร็จ และโอกาสที่ดีในธุรกิจห้าธาตุมาแนะนำค่ะ

 ธุรกิจธาตุน้ำ

            ธุรกิจธาตุน้ำ เกี่ยวกับน้ำ ของเหลวทั้งหมด การธนาคาร สปา ผับบาร์ การท่องเที่ยว การผลิตน้ำ การแช่แข็ง การประมง การคมนาคม การขนส่งทางน้ำ กิจกรรมตกปลา

            น้ำ คือโชคลาภ หากบริษัทร้านค้าของคุณอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้รับโชคลาภมากขึ้น แต่หากไม่มีแหล่งน้ำดังกล่าว คุณก็สามารถสร้างน้ำขึ้นได้โดยการตั้งน้ำผุดที่สะอาดและเคลื่อนไหวไว้หน้าบริษัทแทน ก็เป็นการกระตุ้นโชคลาภให้เกิดขึ้นได้เช่นกัน ธุรกิจธาตุน้ำปีนี้จะต้องมีการลงทุนลงแรงก่อนแล้ว จึงจะได้รับผลตอบแทนที่ดี

            หมายความว่า หากคุณคิดโครงการใดขึ้นมา แล้วคุณนำไปเสนอเพื่อขอทุนหรือเสนอขายโดยที่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำโครงการนั้นเลย ก็จะเป็นเรื่องยากมากที่จะได้รับการยอมรับหรือการช่วยเหลือส่งเสริม แต่ถ้าหากคุณเริ่มทำโครงการนั้นไปนิดหน่อยเพื่อให้มีหลักฐานประกอบ สิ่งนี้จะช่วยทำให้โครงการของคุณเป็นที่ยอมรับ ได้หุ้นส่วนใหม่ หรือมีแหล่งเงินทุนใหม่เข้ามาสนับสนุนด้วยดี และสามารถสร้างมูลค่าได้เพิ่มขึ้น

            กระตุ้นรับโชคลาภความสำเร็จดังนี้ ให้ตั้งน้ำผุด หรือน้ำเคลื่อนไหวไว้หน้าบริษัท หรือวางไว้ในทิศเหนือของที่ทำงานก็ได้ รวมถึงการตกแต่งร้านให้มีสีขาวกับสีฟ้า อีกทั้งรับพนักงานที่เกิดปีชวดเข้าทำงาน ช่วงเวลาที่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เช่น ขยับขยายหรือลงทุนเพิ่ม หรือส่งเสริมการขาย หรือรับหุ้นส่วนเพิ่ม ควรทำในช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม

ธุรกิจธาตุไม้

            ธุรกิจธาตุไม้ เกี่ยวกับการเพาะปลูก เกษตรกรรม การปศุสัตว์ การจัดสวน สิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า การสื่อสาร การพิมพ์ แฟชั่น การแพทย์ เภสัชศาสตร์ การศึกษา

            ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับกิจการธาตุไม้ ด้านราคาของผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น ที่คุณต้องทำก็เพียงแค่สังเกตโอกาสที่ดีให้ออกเท่านั้น หากคุณมีพลังสร้างสรรค์และกล้าได้กล้าเสีย กล้าลงทุน ซึ่งควรรอบคอบในการวางแผนให้ดีด้วย รวมทั้งคิดหาวิธีที่จะทำให้ผลผลิตของคุณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ก็จะช่วยเพิ่มกำไร และนำโอกาสใหม่ที่ดีมาสู่กิจการของคุณได้มากขึ้น คิดจะทำสิ่งใดก็ลงมือทำได้เลย ทั้งนี้ เพราะมีธาตุน้ำมาส่งเสริมให้ธาตุไม้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดปี

            กระตุ้นรับโชคลาภความสำเร็จดังนี้ ให้ปลูกต้นไม้ที่เติบโตเร็วไว้ใกล้น้ำผุด หรือน้ำเคลื่อนไหวในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของร้านค้าตลอดทั้งปี รวมถึงตกแต่งร้านค้าให้มีสีเขียวกับสีฟ้า รับพนักงานนักษัตรปีขาลเข้ามาทำงาน ช่วงเวลาที่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เช่น การขยายที่ทำงาน ควรทำในช่วงที่ธุรกิจกำลังดี มีพลังแข็งแกร่งรุ่งเรือง คือช่วงมกราคมไปถึงเดือนเมษายน และช่วงพฤศจิกายนไปถึงเดือนธันวาคม 

ธุรกิจธาตุไฟ

            ธุรกิจธาตุไฟ เกี่ยวกับร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาดหุ้น วงการบันเทิง โฆษณา โทรทัศน์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำอาง ความงาม นักบิน นักวิชาการ แว่นตา เชื้อเพลิง สารเคมี และโคมไฟ

            ธุรกิจธาตุไฟปีนี้พอใช้ได้ จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ควรเสี่ยงโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงิน ควรเตรียมใจปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยาก แต่หากคุณเตรียมใจไว้แล้วก็จะทำให้คุณรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดี ทั้งนี้ เพราะปีนี้เป็นปีของธาตุน้ำซึ่งธาตุน้ำจะมาดับธาตุไฟให้อ่อนกำลังลง และธาตุไฟยังเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนส่งเสริมผู้อื่นให้สมหวังอีกด้วย ดังนั้น ผู้ที่ทำธุรกิจธาตุไฟ ควรจะสร้างเครือข่าย หรือทำงานร่วมกับกลุ่มธุรกิจธาตุดิน จึงจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น

            กระตุ้นรับโชคลาภความสำเร็จ ดังนี้ วางแจกันดอกไม้สดสีแดงไว้บนโต๊ะแคชเชียร์ วางม้าแห่งชัยชนะหรือถ้วยรางวัลไว้ในทิศใต้บนโต๊ะทำงาน รับพนักงานที่เกิดปีขาลเข้ามาทำงาน และควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจในช่วงเวลาที่ดีคือ เดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือนกรกฎาคม

ธุรกิจธาตุดิน

            ธุรกิจธาตุดิน เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม การจัดหาคนงานการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม นักบัญชี ที่ปรึกษา ประกันภัย นายหน้า การรักษาพยาบาล มัณฑนศิลป์ และองค์กรรักษาความมั่นคง

            ปีนี้ ธุรกิจธาตุดินจะต้องมีการปรับกลยุทธ์การลงทุนใหม่บางอย่างที่เข้ากับโลกปัจจุบันเพื่อให้อยู่รอด เช่น การรวมกลุ่มของหลายบริษัทที่ดำเนินกิจการคล้ายกันหันมาร่วมมือกัน หรือขยายการตลาดร่วมกัน สร้างเครือข่ายพันธมิตรทำให้เป็นกลุ่ม หรือเป็นองค์กรใหญ่ จะทำให้มีอำนาจในการต่อรองกฎระเบียบ หรือขอความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ดีขึ้น หาวิธีส่งเสริมการขายกับคนหมู่มาก ในกลุ่มโลกโซเชียล ก็จะช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตทำกำไรได้มากขึ้น หรือได้รับประโยชน์มากขึ้นกว่าการทำเพียงลำพัง

            กระตุ้นรับโชคลาภความสำเร็จดังนี้ วางคริสตัลหลากสี หรือของตกแต่งที่เป็นเซรามิกสวยๆ และน้ำผุด ไว้ใกล้ประตูทางเข้าร้านค้ากับที่ทำงาน รับพนักงานที่เกิดปีฉลู มะโรง และจอ เข้ามาทำงาน และควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจ หรือเพิ่มหุ้นส่วนใหม่ในช่วงเวลาที่ดีคือ ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม

ธุรกิจธาตุทอง

            ธุรกิจธาตุทอง เกี่ยวกับ สินค้าอัญมณี โลหะทุกชนิด เครื่องจักรกล เหมืองแร่ วิศวกรรมไอที คอมพิวเตอร์ สินค้าไฮเทค งานศิลปะ ครุภัณฑ์ ช่างทำทองจิวเวลรี่ ทนายความ ตำรวจ ทหาร นักกฎหมาย

            ธุรกิจธาตุทองปีนี้ เหมาะสำหรับริเริ่มโครงการใหม่และธุรกิจใหม่ๆ อย่างยิ่ง จะได้กำไรดีกับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ มีความรู้ดีในสิ่งที่ทำ พร้อมคิดหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานเก่าที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยใหม่ขึ้น หรือต่างไปจากเดิมเท่านั้น จึงจะได้รับโชคลาภ ความมั่งคั่ง และได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนที่ดี หากธุรกิจของคุณทำงานแบบล้าสมัย ก็จะทำให้คุณพลาดโอกาสที่ดีไปอย่างง่ายๆ

            กระตุ้นรับโชคลาภความสำเร็จดังนี้ ด้วยการตกแต่งร้านค้าให้มีสีขาวเด่นเป็นพิเศษ และนำของที่เป็นโลหะแวววาวมาวางใว้ในบริเวณมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของร้านค้ากับที่ทำงาน รับพนักงานที่เกิดปีระกากับปีกุน เข้ามาทำงาน และควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจ หรือเพิ่มหุ้นส่วนใหม่ในช่วงเวลาที่ดีคือ ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

            การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมงาน วิธีทำงาน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้งานให้สอดคล้องกับธุรกิจ นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งโชคลาภและความสำเร็จได้อย่างดี การหาโอกาสไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยือนผูกสัมพันธ์ ติดต่อค้าขาย ลงทุนกับกลุ่มประเทศที่มีพลังดี และนำแนวนโยบายดีๆ มาปรับใช้นับเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่า

            ดังคำกล่าวที่ว่า ฟ้าลิขิต ดินบันดาล บุคคลประสานรับเอา กลุ่มประเทศพลังดีปีนี้ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย เวียดนาม ลาว เมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และรัสเซีย เป็นต้น

เกี่ยวกับนักเขียน

กชกร พรมไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้กับบริษัทชั้นนำและส่วนบุคคล ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ทั้งยังเป็นผู้จัดทำหนังสือศาตร์แห่งฮวงจุ้ยบ้าน หนังสือการพยากรณ์ดวงชะตา 12 นักษัตรกับฮวงจุ้ยประจำปี และจัดทำปฏิทินมงคล 8 ประการ ที่รวมเอาฤกษ์มงคลในเรื่องขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เป็นต้น ไว้ในแผ่นเดียว

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน