THE GURU • FENG SHUI TIPS

รู้หรือไม่บนโต๊ะทำงานของคุณ มีจุดให้คุณให้โทษแฝงอยู่ (ตอนจบ)

บทความโดย: กชกร พรมไชย

การนั่งทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการทราบจุดให้คุณให้โทษบนโต๊ะทำงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนให้การทำงานของคุณสำเร็จราบรื่นด้วยดี และเพิ่มโอกาสเกิดโชคลาภความมั่งคั่งให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้น

            เรื่องโชคดีและโชคร้ายในชีวิตคนเราล้วนเกี่ยวข้องกับแง่มุมด้านเวลาและทิศทาง การอัปเดตการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน จากการโคจรของดวงดาวที่โคจร เปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ในแต่ละทิศในแต่ละปีนั้นเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อที่จะได้แน่ใจว่ากระแสพลังงานดีๆ จะคงไหลเวียนอยู่กับคุณตลอดไป

            การนั่งทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี ย่อมส่งผลดีต่อกระบวนการคิดกับระบบการทำงานที่ดีอย่างแน่นอน ส่วนการทราบจุดให้คุณให้โทษบนโต๊ะทำงานนั้น ส่งผลดีต่อการทำงานยิ่งกว่า จุดให้คุณให้โทษเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นที่มาจากพลังงานดวงดาว ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งในสามของพลังแห่งความสำเร็จทางศาสตร์ฮวงจุ้ย อันได้แก่ ฟ้า ดิน คน (ฟ้า คือสวรรค์หรือดวงดาว ดิน คือที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน ส่วนคน ก็คือตัวคุณ) ให้ลองสังเกตดูว่า บางครั้งคุณได้ทุ่มเทสมองความคิด จิตใจ และเวลาให้กับงานอย่างเต็มที่แต่ผลที่ได้รับนั้นไม่คุ้มค่า สิ่งนี้ดูเหมือนว่าคุณถูกโจมตีจากฮวงจุ้ยที่ไม่ดี หรืออาจเป็นเพราะคุณมีสมบัติไม่ครบสามข้อดังกล่าวก็เป็นได้ ว่างๆ คุณลองปรับการนั่งทำงานใหม่ตามที่ดิฉันแนะนำดู อาจจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นให้ตื่นเต้นดีใจค่ะ

4) นั่งหันหน้าไปทิศตะวันตก (247.5-292.5 องศา)

ตำแหน่งให้คุณ : NW, N, NE

ตำแหน่งให้โทษ : SW, W, S และกลางโต๊ะทำงาน


ตำแหน่งให้คุณ : NW, N, NE

NW : นำข่าวดี สื่อสารดี โอกาสใหม่ที่ดี ได้ที่ปรึกษาดี การงานก้าวหน้าธุรกิจได้กำไรงาม กระตุ้นรับโชคด้วยการตั้งรูปปั้นปลาคาร์พกระโดดข้ามประตูมังกร ภาพครอบครัว หุ้นส่วน ทีมงาน คริสตัลทรงกลม หรือแจกันดอกไม้สด หรือตั้งคอมพิวเตอร์ และเครื่องเขียนไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

N : นำโชคลาภไม่คาดฝัน โชคแห่งชัยชนะความสำเร็จ กระตุ้นรับโชคด้วยการตั้งน้ำผุด แฟ้มงาน ภาพสินค้า ถ้วยรางวัล นามบัตร หรือตั้งคอมพิวเตอร์ไว้มุมนี้บนโต๊ะทำงาน

NE : การสื่อสารดี ได้พันธมิตรดี โครงการสำเร็จง่าย ได้รับการสนับสนุนที่ดี การเงินดี ชื่อเสียงดี กระตุ้นรับโชคด้วยการตั้งพระยิ้ม นกคู่ ลูกโลก แฟ้มงาน ลูกค้าเป้าหมาย ภาพทีมงาน ภาพสินค้า หนังสือ หรือโลโก้บริษัทไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

ตำแหน่งให้โทษ : SW, W, S และกลางโต๊ะทำงาน

SW : ทำให้เจ็บป่วย อ่อนแอ โครงการล่าช้า ขาดทุน ปัญหาทีมงาน แก้เคล็ดด้วยการตกแต่งของที่ทำด้วยโลหะไว้ในมุมนี้บนโต๊ะทำงาน

W : นำเรื่องอุบัติเหตุ ของหาย เอกสารผิดพลาด ทีมงานฝีมือดีลาออก ขาดสมาธิสติปัญญาที่แน่วแน่ ขาดความคิดสร้างสรรค์ แก้เคล็ดด้วยการตั้งองค์เทพฮกลกซิ่วไว้ในมุมนี้

S : ขาดโชคลาภ ขาดความสำเร็จ สูญเสีย โจรกรรม แก้เคล็ดด้วยการตั้งน้ำเคลื่อนไหว หรือตั้งพระพิฆเนศไว้ในมุมนี้

กลางโต๊ะทำงาน : นำความบาดหมาง ขัดแย้ง เข้าใจผิด หักหลัง ขาดความสามัคคี เกิดคดีความ แก้เคล็ดด้วยการทำกลางโต๊ะทำงานให้โล่งสะอาด งดวางข้าวของทับซ้อนกองรุงรังกลางโต๊ะทำงาน และแก้เคล็ดด้วยการวางแผ่นรองเขียนหรือกระดาษสีแดงไว้ในบริเวณกลางโต๊ะทำงานนี้

5) นั่งหันหน้าไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ (202.5-247.5 องศา)

ตำแหน่งให้คุณ : NW, N

ตำแหน่งให้โทษ : S, SW


ตำแหน่งให้คุณ : NW, N

NW : นำโชคลาภทั้งด้านการงาน การเงิน อำนาจบารีอันทรงอิทธิพล และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม กระตุ้นรับโชคด้วยการตั้งพระพิฆเนศ แฟ้มงาน ลูกค้าเป้าหมาย ภาพสินค้า โลโก้บริษัท หรือสิ่งที่ต้องการไว้บนโต๊ะทำงาน

N : นำข่าวดี โอกาสใหม่อันงดงามกับความสำเร็จในการงาน การเงิน การเรียน และโชคไม่คาดฝัน กระตุ้นรับด้วยการตั้งคอมพิวเตอร์ หนังสือหรือเครื่องเขียน ถ้วยรางวัลผูกโบแดง หรือรูปปั้นปลาคาร์พกระโดดข้ามประตูมังกร กับรูปคุณ ไว้ในมุมนี้บนโต๊ะทำงาน

ตำแหน่งให้โทษ : S, SW

S : นำความขัดแย้งเรื่องการเงิน ไม่ประสบความสำเร็จในการงาน และมีปัญหาทีมงาน แก้เคล็ดด้วยการตกแต่งข้าวของที่มีสีแดงสดใส หรือโคมไฟไว้ในมุมนี้บนโต๊ะทำงาน

SW : ทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย ขาดความคิดสร้างสรรค์ สุขภาพอ่อนแอ คิดผิดพลาดง่าย แก้เคล็ดด้วยการตกแต่งของที่ทำด้วยโลหะแวววาวไว้ในมุมนี้บนโต๊ะทำงาน

6) นั่งหันหน้าไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ (112.5-157.5 องศา)

ตำแหน่งให้คุณ : S, NE

ตำแหน่งให้โทษ : SW


ตำแหน่งให้คุณ : S, NE

S : นำโชคด้านผู้นำที่ประสบความสำเร็จและทรงอิทธิพล ทั้งด้านการเงินการงาน และอำนาจบารมีที่สมบูรณ์แบบมาให้ กระตุ้นรับโชคเหล่านี้ด้วยการวางโถสมบัติ พระยิ้ม ม้าแห่งชัยชนะ ถ้วยรางวัล หรือแฟ้มงานไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

NE : บริวาร ลูกน้อง ทีมงานจะนำโชคลาภ มีชื่อเสียง มีความสำเร็จ ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่แบบง่ายๆ มีโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับสูง เป็นที่ยอมรับของสังคมมาสู่คุณ กระตุ้นรับโชคด้วยการวางเทพฮกลกซิ่ว หรือบุคคลที่อุปถัมภ์คุณ ตั้งคอมพิวเตอร์ โถสมบัติ ลูกโลก หรือนามบัตรกับแฟ้มงานไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

ตำแหน่งให้โทษ : SW

SW : ทำให้โชคลาภเสื่อมถอยขาดทุน ทีมงานขาดความสามัคคีไม่มุ่งมั่นต่อความสำเร็จยอมแพ้ง่าย ขาดแรงจูงใจ แก้เคล็ดด้วยการตกแต่งของที่ทำด้วยโลหะแวววาว หรือมีสีขาวไว้ในมุมนี้บนโต๊ะทำงาน

7) นั่งหันหน้าไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (22.5-67.5 องศา)

ตำแหน่งให้คุณ : SE, S

ตำแหน่งให้โทษ : E, และกลางโต๊ะทำงาน


ตำแหน่งให้คุณ : SE, S

SE : นำความสำเร็จ และข่าวดี ทั้งด้านการเรียน การเงิน การงานได้เลื่อนขั้นยศตำแหน่ง ได้หุ้นส่วนใหม่ กระตุ้นรับโชคด้วยการตั้งแฟ้มรายชื่อลูกค้า รูปสินค้า ภาพกิจกรรมของงานที่ทำ น้ำผุด ลูกโลก หรือภาพนกคู่บินถลามาสู่คุณไว้บนโต๊ะทำงาน

S : นำโชคไม่คาดฝัน โชคทั้งด้านการงาน การเงิน อำนาจ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม ควรกระตุ้นรับโชคด้วยการวางพระยิ้มหรือพระพิฆเนศ ดอกไม้สด โถสมบัติ โทรศัพท์ เอกสารแฟ้มงาน หรือโลโก้บริษัทไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

ตำแหน่งให้โทษ : E และกลางโต๊ะทำงาน

E : นำความความขัดแย้งในหุ้นส่วน ความไม่ลงรอยกันกับลูกค้า ขาดความสามัคคีในทีมงาน เอกสารผิดพลาด โครงการล่าช้า แก้เคล็ดด้วยการตั้งแจกันใส่ดอกไม้สดสีแดง หรือแจกันสีแดง หรือแจกันสีอะไรก็ได้แต่ต้องผูกโบแดงที่เห็นชัดเจนไว้ในมุมนี้บนโต๊ะทำงาน

กลางโต๊ะทำงาน : นำความอ่อนแอทั้งกายและใจมาสู่คุณ ดังนั้นควรทำกลางโต๊ะทำงานให้โล่งสะอาด จึงจะได้รับโชคลาภที่ดี หากวางข้าวของ หรือเอกสารทับซ้อนกองรุงรังกลางโต๊ะทำงาน มันจะนำพลังแห่งความเสียหายเข้ามาสู่คุณได้ง่ายขึ้น หรือแก้เคล็ดด้วยการวางของตกแต่งที่ทำด้วยโลหะไว้กลางโต๊ะทำงานสักชิ้นหนึ่ง

8) นั่งหันหน้าไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (292.5-337.5 องศา)

ตำแหน่งให้คุณ : N, S

ตำแหน่งให้โทษ : E


ตำแหน่งให้คุณ : N, S

N : นำพลังแห่งชัยชนะและความเป็นผู้นำที่มีแต่ความสำเร็จมั่งคั่ง และเป็นที่ยอมรับในสังคม กระตุ้นรับโชคด้วยการตั้งน้ำผุด ถ้วยรางวัล แฟ้มงาน ลูกค้าเป้าหมาย ภาพสินค้า โลโก้บริษัท หรือสิ่งที่ต้องการไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

S : นำโชคลาภความมั่งคั่งอำนาจบารมี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากสังคม และได้รับความเกื้อหนุนที่ดี กระตุ้นรับโชคด้วยวางองค์ฮกลกซิ่ว โถสมบัติ โคมไฟ แฟ้มงาน ลูกค้าเป้าหมาย ภาพสินค้า หรือคอมพิวเตอร์ไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

ตำแหน่งให้โทษ : E

E : นำปัญหาด้านสุขภาพอ่อนแอ กิจการขาดทุน หาความสำเร็จชัยชนะได้ยาก มีความขัดแย้งไม่ลงรอยกันในทีมงาน และเกิดคดีความ แก้เคล็ดด้วยการตกแต่งของที่ทำด้วยโลหะแวววาว ไว้ในมุมนี้บนโต๊ะทำงาน

            นอกจากการมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีสติปัญญาเป็นเลิศ และมีความขยันอดทนในการทำงานแล้ว ยังมีความเชื่อในเรื่องทิศทางพลังงานอำนาจแห่งจักรวาลอันลึกล้ำเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ มาช่วยปลดปล่อยคุณออกจากความกังวลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้อีกด้วย ดังนั้นการนั่งทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการทราบจุดให้คุณให้โทษบนโต๊ะทำงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนให้การทำงานของคุณสำเร็จราบรื่นด้วยดี และเพิ่มโอกาสเกิดโชคลาภความมั่งคั่งให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้น


เกี่ยวกับนักเขียน

กชกร พรมไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้กับบริษัทชั้นนำและส่วนบุคคล ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ทั้งยังเป็นผู้จัดทำหนังสือศาตร์แห่งฮวงจุ้ยบ้าน หนังสือการพยากรณ์ดวงชะตา 12 นักษัตรกับฮวงจุ้ยประจำปี และจัดทำปฏิทินมงคล 8 ประการ ที่รวมเอาฤกษ์มงคลในเรื่องขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เป็นต้น ไว้ในแผ่นเดียว

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน