THE GURU • FINTECH&STARTUP

Crowdfunding คราวด์ฟันดิง ทางเลือกในการระดมทุน และการลงทุน (ตอนที่ 4)

บทความโดย: ทศรรห์ บุรีชนะ

            วันนี้จะเป็นเรื่องราวของการระดมทุน Crowdfunding แบบที่เรียกว่าเป็น Investment กันบ้าง หลังจากที่เราได้รู้จัก Crowdfunding ในรูปแบบ Donation และ Reward กันมาแล้วในตอนก่อนหน้านี้ นะครับ

            Crowdfunding แบบ Investment หรือการระดมทุนในรูปแบบการลงทุนนั้น จะเกี่ยวข้องกับนักลงทุนในสาย Equity และ Debt ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ Equity Crowdfunding (หุ้นคราวด์ฟันดิง)  และ Debt Security Crowdfunding (หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง) นั่นเอง

            เมื่อเกี่ยวข้องกับการระดมทุนแบบ Equity Crowdfunding และ Debt Security Crowdfunding จะถือว่าเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชน และนักลงทุน ในรูปแบบหนึ่ง จึงต้องมีการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่เราเรียกกันคุ้นปากว่า “ก.ล.ต.” 

            โดยทาง ก.ล.ต. จะเข้ามาทำหน้าที่ในการกำกับดูแล และออกกฏเกณฑ์ ซึ่ง Crowdfunding Platform (ก.ล.ต. เรียกว่า Funding Portal) ซี่ง Platform ที่สามารถเป็นตัวกลางในการระดมทุนทั้งสองประเภทนี้ ก็จะต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. เรียกได้ว่าเป็นความสบายใจ และอุ่นใจของคุณๆ นักลงทุนทุกท่านได้มากขึ้นอีกระดับ โดยกฎที่ดูแล Crowdfunding จะมีทั้งสำหรับ Platform และนักลงทุน ผมขอสรุปง่ายๆ ตามรูปที่ 1 สำหรับหากท่านนักลงทุนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านนักลงทุนอาจศึกษาเพิ่มเติมได้จาก www.sec.or.th เช่นกันครับ

                                                รูปที่ 1 การกำกับดูแล และกลไกคุ้มครองนักลงทุน ของ ก.ล.ต.

            จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าการระดมทุนผ่าน Crowdfunding นั้น ก.ล.ต. จะมีการกำกับดูแล และมีกลไกการคุ้มครองนักลงทุน โดยมุ่งเน้นที่หลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายต้องมีมาตรฐาน มีการเปิดเผยข้อมูลไม่ปิดบัง (Crowdfunding platform อาจมีการจัดให้นักลงทุนได้พูดคุยสอบถาม เหมือน Mini Roadshow ของบริษัทใหญ่ๆ เลยนะครับ)  ในส่วนของการดูแลนักลงทุนเอง ทาง ก.ล.ต. ได้มีการกำหนดวงเงินให้กับนักลงทุนรายย่อย (Retail Investor) โดยยอดเงินที่ให้ลงทุนได้จำนวนนี้ สอดคล้องกับการศึกษาในหลายประเทศ ซึ่งอาจเหมาะสมในช่วงแรกๆ ที่นำการระดมทุนแบบนี้เข้ามาในประเทศไทย ผมคาดว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่มได้ในอนาคต เมื่อนักลงทุนมีความคุ้นเคยกับการลงทุนประเภทนี้มากขึ้น
Equity Crowdfunding
            Crowdfunding แบบ Equity นั้น เป็นรูปแบบการระดมทุนแบบ Investment อย่างหนึ่ง ที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในอนาคตเงินที่ระดมอาจเป็นไปได้ทั้งเงินสกุลต่างๆ และ Cryptocurrency โดยจากข้อมูลที่เก็บโดย Goldman Sach Global Investment Research ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ Equity Crowdfunding พบว่าคนรุ่น Gen X และ Millennial มีความสนใจในการลงทุนแบบ Crowdfunding มาก โดยคิดเป็นสัดส่วนถึง 77% (รูปที่ 2) เลยทีเดียว เรียกได้ว่า โอกาสเปิดแล้วสำหรับนักลงทุนทั่วไป ที่สนใจลงทุนในบริษัทตั้งแต่การระดมทุนในรอบแรกๆ หลัง Angel และก่อนเข้า Serie A ทำให้นักลงทุนสามารถได้รับการเติบโตของมูลค่าบริษัทได้มากกว่าการลงทุนผ่าน Initial Public Offering (IPO) เพียงอย่างเดียว การทำให้บริษัทเติบโตเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตแบบ exponential ซึ่งหากโอกาสอำนวย ผมจะได้มาเล่าให้ฟังกันเพิ่มเติมครับ 

                                                                 รูปที่ 2 Demography Impact on Equity Crowdfunding

            สำหรับในประเทศไทย ได้เริ่มมีบริษัทที่ระดมทุนในรูปแบบ Equity Crowdfunding กันแล้วนะครับ ทั้งบริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร, FinTech, EduTech, Game และกำลังจะมี FoodTech, HealthTech มาเป็นทางเลือกในการลงทุนกันด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามการลงทุนในรูปแบบ Equity Crowdfunding นั้น จะเป็นบริษัทที่มาระดมทุนในช่วงเริ่มต้นกิจการมาไม่นานนัก ดังนั้นการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง และในตอนนี้อาจยังไม่มีตลาดรอง แต่เราสามารถลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้จากการศึกษาข้อมูลของบริษัทให้ลึก ว่าเป็นบริษัทที่มี Business Model อย่างไร มีรายได้จากไหน คิด Business Plan รอบคอบหรือยัง ตั้ง Assumption เกินกว่าจริงหรือไม่ ตรงกับสิ่งที่เป็นไปได้มากแค่ไหน ซึ่งนักลงทุนที่สนใจควรเข้ารับฟัง และสอบถามเจ้าของกิจการเหล่านี้ ผ่านการทำ Roadshow ที่จัดขึ้นโดย Crowdfunding Platform 
            หากยังไม่ตัดสินใจลงทุน ก็ยังถือว่าได้รับรู้ และอัพเดทรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่เราอาจนำไปปรับใช้ได้จริงมั้ยครับ แต่หากเจอบริษัทที่มีอนาคตที่ดี อาจทำให้ Journey ครั้งนี้เป็นครั้งที่ดีมากๆ ครั้งหนึ่งในการลงทุน เพราะหนึ่งในบริษัทนั้นอาจ Exit ด้วยการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ...เราคือผู้ถือหุ้นตั้งแต่รอบแรกๆ ที่ Valuation นั้นปรับเพิ่มเติมขึ้นตามรอบการระดมทุน 
            สำหรับครั้งหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมในส่วนของการระดมทุนแบบ investment อีกแบบหนึ่งนั้นคือ Debt Security Crowdfunding ซึ่งจะมีความเหมาะสมกับช่วงเวลา สถานการณ์ของบริษัทที่แตกต่างกันครับ
            ขอสวัสดีปีใหม่ 2565 ขอให้ท่านนักลงทุนทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง มีแต่ความสุขตลอดไปครับ

เกี่ยวกับนักเขียน

ทศรรห์ บุรีชนะ Chief Value Officer บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด นักการเงิน นักลงทุน ผู้เข้าใจกลไกการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆให้ธุรกิจเอสเอ็มอีได้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน