THE GURU • FENG SHUI TIPS

รู้มิตร รู้ศัตรู ทำสิ่งใดก็ราบรื่นสำเร็จ

บทความโดย: กชกร พรมไชย

ปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด และเวลาเกิด ของคนที่เป็นคู่มิตร หรือคู่ศัตรู ก็จะมีนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ความรู้สึก ความชอบ ความรัก ความเกลียดชัง หรือทิศทางที่คล้ายคลึงกัน หากคุณรู้ข้อมูลสี่เสาหลักของเขาหรือเธอเหล่านั้น ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้คุณได้เปรียบในการติดต่อเจรจา คบค้าสมาคม ทำธุรกิจร่วมกัน

นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ก็ยังมีผู้คนจำนวนมาก และหลากหลายเชื้อชาติที่นิยมชื่นชอบ การอยากรู้เรื่องโชคชะตาชีวิตในอนาคตของตนเองและบุคคลในครอบครัว รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณผ่านวิธีการต่างๆ เช่น ดูโหงวเฮ้ง ดูลายมือ และการดูดวงชะตา ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ...การรู้ดีร้ายล่วงหน้า ย่อมดีกว่าไม่รู้อะไรเลย...

หนึ่งในหลายระบบซึ่งนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกนิยมนำมาใช้ในการพยากรณ์ดูดวง หรือดูโชคชะตาราศีมากที่สุดก็คือ ระบบสี่เสาหลัก อันประกอบไปด้วยหลักปี เดือน วัน และเวลาเกิดของบุคคล ซึ่งสี่เสาหลักของบุคคลคนหนึ่งจะมีพลังชี่องค์ประกอบพื้นฐานเฉพาะตัว ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างในระบบจักรวาล เช่น อารมณ์ ความรู้สึก อวัยวะ เสียง สี รูปร่าง ธาตุ ทิศทาง และตัวเลข เป็นต้น

ซึ่งปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด และเวลาเกิดของคนๆ หนึ่ง จะมีพลังชี่แข็งแกร่งที่สุดของคนๆ นั้น และจะอ่อนแอที่สุดเมื่อเจอปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด และเวลาเกิดของคู่ศัตรู

ตัวอย่างเช่น คนเกิดปีชวด กับเกิดวันชวด จะมีพลังชี่ส่วนตัวที่แข็งแกร่ง และมีอำนาจมากที่สุดในปีชวดกับวันชวด แต่จะอ่อนแอที่สุดในปีมะเมียกับวันมะเมีย หรือคนเกิดเดือนมกราคม จะมีพลังชี่แข็งแกร่งที่สุดในเดือนมกราคม และจะอ่อนแอที่สุดในเดือนกรกฎาคม หรือคนที่เกิดในช่วงเวลา 23.00-01.00 น. จะมีพลังชี่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลานี้ และจะอ่อนแอที่สุดในช่วงเวลา 11.00-13.00 น. เป็นต้น

ส่วนคู่มิตร (คู่มิตรปี เดือน วัน และเวลา) จะนำมาใช้เพื่อเกื้อหนุนช่วยเหลือส่งเสริมทำให้คุณมีพลังชี่แข็งแกร่งมากขึ้น และที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณอ่อนแอยากลำบาก คู่มิตรจะมาเป็นกำลังเสริมอย่างยอดเยี่ยม เพื่อช่วยให้คุณสามารถเอาชนะอุปสรรค และอยู่รอดปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

ปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด และเวลาเกิด ของคนที่เป็นคู่มิตร หรือคู่ศัตรู ก็จะมีนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ความรู้สึก ความชอบ ความรัก ความเกลียดชัง หรือทิศทางที่คล้ายคลึงกัน หากคุณรู้ข้อมูลสี่เสาหลักของเขาหรือเธอเหล่านั้น ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้คุณได้เปรียบในการติดต่อเจรจา คบค้าสมาคม ทำธุรกิจร่วมกัน หรือมีความสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง หุ้นส่วน คู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อนฝูง คู่ครอง ญาติพี่น้อง และเพื่อนทางสังคม

ซึ่งถ้าเป็นคู่มิตรคุณก็จะคบหาหรือพูดคุยกันไปในทางบวก หรือเข้าใจกันดี และตกลงกันได้ง่ายขึ้นก็สามารถคบหาสมาคมกันได้อย่างยั่งยืน แต่หากเป็นคู่ศัตรูคุณก็จะได้ระวังตัวมากขึ้น เพื่อเลี่ยงการขัดแย้งได้ด้วยเช่นกัน เปรียบได้กับ เก้าอี้สี่ขาเมื่อนั่งแล้วเกิดความมั่นคงนั่นเอง

วิธีการใช้สี่เสาหลักในการดูคนหรือเพื่อคบหาคน ก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าตัวคุณเองมีสี่เสาหลักอะไรบ้าง ให้เขียนออกมาไว้ จากนั้นให้เขียนสี่เสาหลักของบุคคลที่คุณต้องคบหาสมาคมด้วย เพื่อนำมาเปรียบเทียบว่าคุณกับบุคคลคนนั้น ได้เสาไหนเป็นคู่มิตร เสาไหนเป็นคู่ศัตรู จะได้วางแผนในการปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้องถูกเวลา ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณ ดังนี้

 

       ปีคู่มิตร คบหากันดีมาก ซื่อสัตย์จริงใจ ส่งเสริมทุกเรื่องทั้งปี

       เดือนคู่มิตร คบหากันดี จริงใจ ช่วยเหลือดียิ่งในเดือนคู่มิตร

       วันคู่มิตร คบหากันดี จริงใจ ช่วยเหลือดีมากในวันคู่มิตร

       เวลาคู่มิตร คบหากันดี จริงใจ ช่วยเหลือดีเยี่ยมในเวลาคู่มิตร

       ปีคู่ศัตรู คบหากันยาก หักหลัง หลอกลวง คิดร้ายทั้งปี

       เดือนคู่ศัตรู คบหายาก โดยเฉพาะเดือนคู่ศัตรู

       วันคู่ศัตรู คบหายาก โดยเฉพาะวันคู่ศัตรู

       เวลาคู่ศัตรู คบหากันยาก โดยเฉพาะเวลาคู่ศัตรู

       ไม่มีคู่มิตร และไม่มีคู่ศัตรู คบกันได้ดี เป็นกลาง มีความยุติธรรม


        1. หลักปีเกิด ให้ดูว่าคุณเกิดปีไหนก็ควรเลือกคบหาปีคู่มิตรไว้ก่อน ให้หลีกเลี่ยงปีศัตรู เช่น คุณเกิดปีชวด จะถูกโฉลกกับคนปีฉลูซึ่งเป็นปีคู่มิตร แต่ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดปีมะเมียที่เป็นคู่ศัตรู เป็นต้น และคนปีชวดก็สามารถคบหากับคนปีเกิดอื่นๆ ได้ตามปกติ ดังนั้นคุณควรงดทำเรื่องสำคัญในชีวิตเฉพาะในปีมะเมีย เท่านั้น (ซึ่งถือว่าเป็นปีชงตรง เมื่อทำสิ่งใด        2. หลักเดือนเกิด หากคุณเกิดเดือนไหนก็ควรเลือกเดือนคู่มิตรไว้ทำเรื่องสำคัญๆ ให้หลีกเลี่ยงเดือนศัตรู เช่น คุณเกิดเดือนมกราคม จะถูกโฉลกกับเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนคู่มิตร แต่ไม่ถูกโฉลกกับเดือนกรกฎาคมที่เป็นคู่ศัตรู ดังนั้นคุณควรงดทำเรื่องสำคัญในชีวิตเฉพาะเดือนกรกฎาคม เท่านั้น        3. หลักวันเกิด คุณเกิดวันไหนก็ควรเลือกคบหาคนเกิดวันคู่มิตรไว้ก่อน ให้หลีกเลี่ยงวันศัตรู เช่น คุณเกิดวันชวด จะถูกโฉลกกับคนเกิดวันฉลูซึ่งเป็นปีคู่มิตร แต่ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันมะเมียที่เป็นคู่ศัตรู เป็นต้น คุณควรงดทำเรื่องสำคัญทั้งหลายในชีวิตเฉพาะวันมะมียเท่านั้น (วันชวด ฉลู ขาล...กุน สามารถดูได้จากปฏิทินจีนในกูเกิล หรือจากปฏิทินน่ำเอี้ยง)
         4. หลักเวลาเกิด หากคุณเกิดเวลาไหนก็ควรเลือกเวลาคู่มิตรไว้ทำเรื่องสำคัญๆ ให้หลีกเลี่ยงเวลาศัตรู เช่น คุณเกิดเวลา 07.00-09.00 น. จะถูกโฉลกกับเวลา 17.00-19.00 น. ซึ่งเป็นเวลาคู่มิตร แต่ไม่ถูกโฉลกกับเวลา 19.00-21.00 น. ที่เป็นเวลาคู่ศัตรู ดังนั้นคุณควรงดทำเรื่องสำคัญทั้งหลายในชีวิต เฉพาะเวลา 19.00-21.00 น.เท่านั้น

 


ดิฉันหวังว่าเกร็ดฮวงจุ้ยในการนำความรู้ระบบสี่เสาหลักเรื่องคู่มิตรคู่ศัตรูส่วนบุคคล มาใช้ในการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลายได้อย่างถูกต้อง นับเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเอื้อประโยชน์ในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันของคุณให้เกิดความราบรื่น สำเร็จ บรรลุเป้าหมายสูงสุดได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียว ดังคำที่ว่า การรู้หน้าไม่รู้ใจ ทำสิ่งใดก็ผิดพลาดง่าย ส่วนการรู้มิตรรู้ศัตรู ทำสิ่งใดก็ราบรื่นสมหวังดั่งใจปรารถนา

เกี่ยวกับนักเขียน

กชกร พรมไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้กับบริษัทชั้นนำและส่วนบุคคล ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ทั้งยังเป็นผู้จัดทำหนังสือศาตร์แห่งฮวงจุ้ยบ้าน หนังสือการพยากรณ์ดวงชะตา 12 นักษัตรกับฮวงจุ้ยประจำปี และจัดทำปฏิทินมงคล 8 ประการ ที่รวมเอาฤกษ์มงคลในเรื่องขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เป็นต้น ไว้ในแผ่นเดียว

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน