THE GURU • FENG SHUI TIPS

อัปเดตฮวงจุ้ยปีฉลู ธาตุทอง 2021

บทความโดย: กชกร พรมไชย

แนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆ นี้เป็นเครื่องเตือนให้ทราบล่วงหน้านับเป็นเรื่องสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือความคิดและการกระทำของคุณ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของความมั่งมีศรีสุขและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตตลอดปี 2021

การเปลี่ยนศักราชใหม่ทุกปีตามระบบปฏิทินจีน ถือเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องพลังที่ดีและพลังไม่ดี ซึ่งมีอิทธิพลต่อโชคชะตามนุษย์ทุกคน จากการคำนวณเวลาวันเดือนปีตามระบบสุริยคติของดวงจีนโป๊ยหยี่สี่เถียว ได้วันขึ้นปีใหม่ ปี ค.ศ.2021 คือ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 23.08 น. เป็นนักษัตรปีฉลู ธาตุทอง พลังหยิน ปีนี้ครบห้าธาตุ และมีพลังหยินหยางสมดุล

 

ผังปาจื้อประจำปีฉลู 2021 ธาตุทอง พลังหยิน

 

เวลา

วัน

เดือน

ปี

ทอง

หยาง

น้ำ

หยาง

ทอง

หยาง

ทอง

หยิน

น้ำ หยางชวด

มะเมีย

ไฟ หยางมะเมีย

วอก

ไม้ หยาง

ขาล

ดิน หยิน

ฉลู

 


 

 ปีฉลู 2021 ไม่มีวันลิบชุน : ขาดการเริ่มต้นใหม่

วันลิบชุน คือ วันแรกเริ่มของฤดูใบไม้ผลิที่เป็นมงคลที่สุด ซึ่งในปีนี้ไม่มีวันลิบชุนเนื่องจากวันตรุษจีนเริ่มขึ้นทีหลังจากวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ จากการคำนวณตามระบบสุริยคติวันแรกของฤดูใบไม้ผลิคือ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ส่วนวันแรกตามระบบจันทรคติ หรือวันตรุษจีน คือ วันที่ 12 กุมภาพันธ์พบว่าวันตรุษจีนเริ่มขึ้นทีหลังของวันฤดูใบไม้ผลิจึงถือว่าปีนี้ไม่มีวันลิบชุน หรือไม่มีฤดูใบไม้ผลิ การเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นได้ยากนั่นเอง

การขาดฤดูใบไม้ผลินับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีทั้งปี บ่งบอกถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมและหายนะหลายด้าน ทั้งภัยทางน้ำ ทางอากาศ การเมือง เศรษฐกิจ ราคาแก๊สและน้ำมันสูงขึ้นทำให้การดำรงชีวิตของหลายๆ คนอยู่อย่างยากลำบาก ส่งผลให้ขาดความเจริญเติบโตก้าวหน้า หาความช่วยเหลือสนับสนุนจากใครไม่ได้ ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตใจหดหู่เศร้าหมอง และในขณะที่เขียนเรื่องนี้อยู่ก็มีภัยอันตรายที่น่ากลัวอยู่เบื้องหน้านั่นก็คือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลกที่จะยังคงดำเนินต่อไปในปี 2021 ด้วย

ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกบ้านควรสร้างตัวแทนฤดูใบไม้ผลิขึ้นมา เพื่อ ทดแทนโชคแห่งการเจริญเติบโตก้าวหน้า และการเริ่มต้นใหม่ที่ขาดหายไป โดยการเชื้อเชิญรูปปั้นมังกร เสือ และกระต่าย (เพราะมังกร เสือ และกระต่าย คือกลุ่มนักษัตรพันธมิตรที่เป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิ) และต้นไม้ที่เขียวชอุ่มสวยงาม มาประดับไว้ในทิศตะวันออก ทั้งที่บ้านและที่ทำงานตลอดปี

 

เริ่มต้นศักราชใหม่ : ในวันที่ขัดแย้ง

จากผังปาจื้อในช่องเวลากับช่องวันพบว่า มีเวลานักษัตรชวด (ธาตุน้ำ) ชงกับ วันนักษัตรมะเมีย (ธาตุไฟ) ซึ่งนักษัตรทั้งสองต่างก็เป็นพลังหยางที่รุนแรงทั้งคู่ และยังมีธาตุน้ำมาปะทะกับธาตุไฟ อีกด้วย พลังงานที่ขัดแย้งกันในลักษณะเช่นนี้บ่งชี้ว่า ความสอดคล้องปรองดองมีอยู่เพียงน้อยนิด ปีนี้จะเป็นปีแห่งความกดดันที่เกิดจากการแข่งขันและทำลายล้าง จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่

โดยมีแนวโน้มของแนวคิดที่แตกแยก เกิดความเห็นต่าง มีการโต้แย้งทะเลาะวิวาท การขัดผลประโยชน์ ความตึงเครียด มีเจตนาร้ายที่แฝงเร้น และมีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวรุนแรง ประเทศต่างๆ จะห้ำหั่นกันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังทหาร และจะมีอันตรายความเสียหายที่เกิดจากความสะเพร่า หรือความผิดพลาดที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ สงครามกับมหันตภัยทางธรรมชาติจะยังคงดำเนินต่อไป

ดังนั้น เพื่อสลายพลังไม่ดีทั้งหลายออกไป ด้วยการอัญเชิญองค์เทพฮกลกซิ่วสามสหาย (อำนาจบารมี โชคลาภความอุดมสมบูรณ์ และความปรองดอง) มาตั้งวางไว้บริเวณกลางบ้าน รวมทั้งให้ระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิต การคิดวางแผนงานควร รอบคอบมากขึ้น ไม่ใจร้อน มีสติ รู้จักให้อภัย เลี่ยงการสร้างศัตรู และมีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ที่เผชิญหน้าเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ตลอดปี

แต่ในความโชคร้ายก็ย่อมมีความโชคดีอยู่ด้วยเสมอ นั่นก็คือในปีนี้มีครบห้าธาตุ และมีสมดุลหยินหยาง บ่งชี้ว่ายังเป็นปีที่ดีสำหรับหลายๆ คน และปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตจะยังคงดำเนินต่อไปได้ แม้ในท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้

 

ธาตุดิน : มีอำนาจทรงอิทธิพลแห่งปี

จากผังปาจื้อพบว่า มีธาตุดินของนักษัตรฉลูปรากฎอยู่ในช่องปี ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากธาตุไฟแถวล่างในช่องวัน จึงทำให้ธาตุดินปีนี้มีอำนาจอันทรงอิทธิพลแห่งปี ในขณะเดียวกันจะพบว่า ธาตุดินแถวล่างในช่องปีได้มีธาตุทองอยู่ด้านบน สื่อว่าปีนี้ผู้มีอำนาจ ชอบใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับในการควบคุม หากมากไปจะเกิดกบฏท้าทายอำนาจ เกิดการประท้วงจากพวกหัวรุนแรง ทำให้บ้านเมืองขาดความมั่นคง มีการแสวงหาอำนาจบารมี ชื่อเสียง ความสำเร็จ ชัยชนะที่ได้มาแบบไม่โปร่งใส หรือได้ด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้เพราะธาตุดินไปส่งเสริมธาตุทอง และยังถูกธาตุไม้มาทำลายธาตุดินอีกด้วย จึงเป็นดินที่ขาดความมั่นคง ขาดความแข็งแกร่ง ขาดความสมบูรณ์ ทำให้ธาตุดินอ่อนแรงลง อำนาจวาสนาบารมีก็อ่อนแรงลงตามไปด้วย

บ่งบอกว่าปีนี้ผู้คนอดอยากลำบากในการใช้ชีวิต ไม่มีความความอดทน หลงเชื่อคนง่าย และมีเคราะห์ภัยที่เกิดจากดิน เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินสไลด์ เปลือกโลกยุบตัว แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในการทำเกษตรกรรม

ส่วนอสังหาริมทรัพย์จะดีในช่วงสั้นคือ ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม นอกนั้นเอาแน่นอนไม่ได้เลย ดังนั้นคุณควรปรับตัวด้วยการมีจิตใจกล้าหาญมั่นคง มีความมุ่งมั่น ขยันอดทนนิ่งเงียบ ยอมรับผู้ที่เก่งกว่า และทำงานเป็นทีม ทำตัวให้เป็นที่เชื่อถือได้เพื่อรับอำนาจอันทรงอิทธิพลแห่งปี ควรตกแต่งบ้านด้วยธาตุไฟกับธาตุดิน เช่น วางหมอนอิงสีแดงบนโซฟาสีน้ำตาลในห้องรับแขก เป็นต้น

จากผังปาจื้อช่องวันแถวล่างพบว่า มีธาตุไฟของนักษัตรมะเมีย และได้รับการส่งเสริมจากธาตุไม้ในแถวล่างช่องเดือนยิ่งทำให้พลังธาตุไฟแข็งแกร่งมาก บ่งชี้ว่าหลายๆ คนมีโอกาสได้รับโชคลาภความมั่งคั่งประจำปี แต่มักเกิดขึ้นกับคนกลุ่มน้อย ซึ่งก็มีอีกหลายๆ คนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ได้รับโอกาสนี้ เพราะธาตุไฟอยู่ใต้ฐานธาตุน้ำในช่องวัน

ประกอบกับมีน้ำในแถวล่างของช่องเวลานักษัตรชวดมาปะทะดับไฟตามวงจรธาตุปะทะทำลายอีกด้วย จึงทำให้ปีนี้หาโชคลาภความมั่งคั่งและความสำเร็จด้านการเงินได้ยากยิ่งนัก เกิดปัญหาในด้านเศรษฐกิจการเงินรุนแรง ล้มละลายทางการเงิน สถานการณ์โดยทั่วไปของตลาดหุ้นโลกจะผลิกผันอย่างรวดเร็ว นักลงทุนควรรอบคอบ ความอดอยากยากจนมีมากขึ้น ผู้คนทั่วโลกจะมีภาวะจิตใจหดหู่ ท้อถอย วิตกกังวล เครียดและคิดลบ

ดังนั้น ธาตุไฟจึงเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นไปของภาวะเศรษฐกิจการเงินประจำปี จึงควรสร้างพลังธาตุไฟเพื่อให้ช่วยดึงดูดความมั่งคั่งมาสู่คุณ ด้วยการทำทิศใต้ของบ้านให้สว่างสะอาดโล่งโปร่งเสมอ พร้อมวางของประดับที่มีสีแดงสดใสกับต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม ไว้ในทิศใต้ของบ้านและที่ทำงานตลอดทั้งปี และหมั่นฝึกสมาธิ สวดมนต์ นับถือศาสนา เพียรพยายามแก้ปัญหาอดทนในชีวิต สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับโชคลาภ และสามารถผ่านสถานการณ์ด้านการเงินไปได้ด้วยดี

 

ธาตุทอง : อุปถัมภ์สนับสนุน และโรคภัยทางอากาศ

จากผังปาจื้อแถวบนในช่องปีมีธาตุทอง พลังหยิน ซึ่งเป็นธาตุประจำปี สื่อถึงการอุปถัมภ์สนับสนุน ซึ่งได้รับพลังการส่งเสริมจากธาตุดินในช่องปี การมีธาตุทองอยู่ในผังปาจื้อจำนวนมาก จึงเอื้อโอกาสทำให้ปีนี้ไม่ยากลำบากเท่าใดนักในการเสาะแสวงหาผู้ที่จะมาชี้แนะ เป็นที่ปรึกษาคอยเกื้อหนุนส่งเสริมที่ดีมาสู่คุณ ซึ่งการช่วยเหลือเกื้อหนุนในปีนี้จะเป็นลักษณะแบบลับๆ หรือไม่เปิดเผย หรือแบบมีเงื่อนไขแอบแฝง และเป็นปีแห่งสิ่งแปลกใหม่จะเกิดขึ้นในโลก นวัตกรรมใหม่จะมีผู้บุกเบิกคิดค้น บุคคลทั่วไปจะมีชื่อเสียงโด่งดังได้ง่าย ทองคำมีราคาดี นโยบายการต่างประเทศของเหล่าอภิมหาอำนาจจะมีการล่าอาณานิคมในรูปแบบใหม่มากขึ้น การจู่โจมทำให้แบ่งแยกและรวมตัวกันเกิดขึ้นในรูปแบบใหม่อย่างรวดเร็วเช่นกัน

นอกจากนี้ แล้วธาตุทอง พลังหยิน ยังหมายถึง ท้องฟ้า อากาศ อวกาศ กระแสลม พายุ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สิ่งที่มองไม่เห็น สิ่งคลุมเครือ ระบบความคิด โซเชียลเน็ตเวิร์ค การปกปิดการซ่อนเร้นอำพราง โรคติดต่อทางอากาศ วาตภัย ภัยจากสงครามทางอากาศ และภัยจากอวกาศ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยคุณควรสวมใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะ เงิน ทองคำ ติดตัวตลอด และควรตกแต่งบ้านด้วยวางของตกแต่งที่เป็นโลหะแวววาว ไว้ในทิศตะวันตก เพื่อปกป้องเคราะห์ร้าย และกระตุ้นรับโชคด้านการอุปถัมภ์เกื้อหนุนส่งเสริมที่ดีเข้ามาสู่คุณ


ธาตุไม้ : ผลประโยชน์กับโชคไม่คาดฝัน

จากแผนผังปาจื้อประจำปีพบว่า มีธาตุไม้ของนักษัตรขาลอยู่ในแถวล่างช่องเดือน ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากธาตุน้ำในช่องวัน ถือเป็นพลังแห่งโอกาสอันงดงามที่จะได้รับประโยชน์ด้านต่างๆ และโชคลาภไม่คาดฝันในปีนี้ ตามวงจรธาตุไม้จะเติบโตได้ดีด้วยการหาอาหารจากดิน และได้รับการส่งเสริมจากธาตุน้ำ จึงทำให้ธาตุไม้มีพลังแข็งแกร่งที่จะเอื้อโอกาสเกิดโชคลาภความเติบโต ให้กับผู้ที่มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อความสำเร็จ กล้าคิดกล้าทำ สร้างสรรค์เสาะหาสิ่งแปลกใหม่ เรียนรู้ภาวะโลกให้ทันอย่างอาจหาญดั่งเสือ จงลุยไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นใจ ก็จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้รับประโยชน์สมตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ส่วนพืชผลการเกษตรจะได้ราคาดี ราคาสูงขึ้น และหายากขาดแคลนในตลาดในบางชนิดไปทั่วโลก ทั้งนี้เพราะปีนี้มีธาตุทองจำนวนมากในผังปาจื้อ และธาตุทองก็ไปควบคุมธาตุไม้ไม่ให้เติบโต บวกกับธาตุดินก็ถ่ายเทพลังตนเองไปให้ธาตุทองอีก จึงทำให้เป็นดินอ่อนแอหรือเป็นดินเสียที่ปลูกพืชผลได้ไม่ดีนัก เมื่อดินไม่ดีเป็นส่วนใหญ่การเกษตรกรรมก็มีปัญหาไปด้วย และนี่เองที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรขาดแคลน และทำให้มีราคาแพงขึ้นนั่นเอง ควรกระตุ้นรับผลประโยชน์ และโชคลาภไม่คาดฝันจากพลังธาตุไม้ในปีนี้ ด้วยการพกหยกติดตัว และตั้งต้นไม้ที่เขียวชอุ่มที่โตเร็ว หรือแจกันดอกไม้สด ไว้ในทิศตะวันออกของบ้านตลอดทั้งปี

 

ธาตุน้ำ : มิตรแท้ที่เลอค่า และโรคภัยทางน้ำ

ปีนี้มีธาตุน้ำอยู่ในแถวบนช่องวัน และได้รับการส่งเสริมจากธาตุทองจำนวนมากถือเป็นธาตุประจำวัน สื่อถึงการมีพรรคพวก เพื่อน พี่น้อง ครอบครัวทีมงาน หุ้นส่วนที่เป็นมิตรแท้ และยังบ่งบอกว่าปีนี้จะมีปัญหาทางน้ำ เช่น เรือล่ม เชื้อโรคระบาดทางน้ำ และอุทกภัยจะรุนแรงในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม การจะทำสิ่งใดให้รุ่งเรืองสำเร็จได้นั้น ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระบบทีมจะดีกว่า

ดังนั้น ทุกคนควรผูกมิตรกันไว้ รวมถึงการสร้างมิตรใหม่ คบหาพันธมิตรที่ถูกโฉลก ทำงานเป็นทีม และให้ตั้งรูปภาพ หรือรูปปั้นนักษัตร 12 ราศี ไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย เช่น ห้องรับแขกหรือบริเวณใกล้ทางเข้าที่ทำงาน เป็นต้น เพื่อให้ช่วยดึงดูดพลังแห่งมิตรแท้ พบเจอแต่คนดีๆ มาคอยชี้แนะสนับสนุน นำโชคลาภกับโอกาสใหม่ที่ดีให้เข้ามาสู่คุณทั้งปี

ควรกระตุ้นพลังชี่ที่ดีให้ตนเองและบ้าน ด้วยการเชื้อเชิญองค์เทพฮกลกซิ่ว มาไว้บริเวณกลางบ้านเพื่อนำพลังแห่งความมั่งมีศรีสุขกับความปรองดอง อย่าลืมทดแทนฤดูใบไม้ผลิที่ขาดหายไป ด้วยตั้งรูปปั้นของมังกร เสือและกระต่าย กับต้นไม้ที่เขียวชอุ่มไว้ในทิศตะวันออกของบ้าน เพื่อให้ช่วยดึงดูดพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเข้ามาสู่คุณ แนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆ นี้เป็นเครื่องเตือนให้ทราบล่วงหน้านับเป็นเรื่องสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือความคิดและการกระทำของคุณ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของความมั่งมีศรีสุขและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตตลอดปี 2021

 

เกี่ยวกับนักเขียน

กชกร พรมไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้กับบริษัทชั้นนำและส่วนบุคคล ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ทั้งยังเป็นผู้จัดทำหนังสือศาตร์แห่งฮวงจุ้ยบ้าน หนังสือการพยากรณ์ดวงชะตา 12 นักษัตรกับฮวงจุ้ยประจำปี และจัดทำปฏิทินมงคล 8 ประการ ที่รวมเอาฤกษ์มงคลในเรื่องขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เป็นต้น ไว้ในแผ่นเดียว

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน