THE GURU • EXECUTIVE COACHING

บุคลิกภาพที่ประสบความสำเร็จ พัฒนาได้อย่างไร

บทความโดย: พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล

บุคลิกภาพที่ดี ขึ้นอยู่กับการพัฒนาภาพลักษณ์ภายในใจของตนเอง (Self - Image) โดยที่ทำให้เราสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นจริง อีกทั้งได้รับความพึงพอใจจากการบรรลุเป้าหมายที่มีความสำคัญกับเราด้วย

            มีคนจำนวนมากต้องการพัฒนาตนเอง และปรารถนาที่จะมีบุคลิกที่ดีขึ้น แต่ก็ไม่มีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางที่จะปรับปรุง บางคนได้รับบทบาทใหม่ แต่ก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะต้องเป็นคนแบบไหนจึงจะเข้ากับบทบาทนั้นได้

            บุคลิกภาพไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์ภายนอกที่เราเห็น แต่ได้รับอิทธิพลจากตัวตนภายในของแต่ละคนมากกว่า ซึ่งตามแนวคิดทางจิตวิทยาจากหนังสือเรื่อง Psycho - Cybernetics ของ Maxwell Maltz อธิบายว่า บุคลิกภาพที่ดี ขึ้นอยู่กับการพัฒนาภาพลักษณ์ภายในใจของตนเอง (Self - Image) โดยที่ทำให้เราสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นจริง อีกทั้งได้รับความพึงพอใจจากการบรรลุเป้าหมายที่มีความสำคัญกับเราด้วย

บุคลิกภาพที่ประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ โดยมีคุณลักษณะ 7 ด้าน ตามอักษรย่อของคำว่า SUCCESS ดังนี้

S - Sense of Direction : การมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมาย

            คนเราจะจูงใจตนเองได้ก็ด้วยการมีเป้าหมายส่วนตัวที่สำคัญและมีความหมายสำหรับเขา ซึ่งจะทำให้เขาอยู่ในกรอบของทิศทางที่ถูกต้องอยู่เสมอ แต่ถ้าหยุดคิดเมื่อไรว่าตนเองต้องการอะไร และยึดถือเอาความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นเป้าหมายหรือมาตรฐาน เขาก็อาจจะเกิดความกลัวและไม่มั่นใจ

            ฉะนั้น ให้หาเป้าที่คุ้มค่าสำหรับตัวเอง หรือหาโครงการที่มีความหมายให้ตัวเองทำ ตัดสินใจว่าเราต้องการบรรลุผลลัพธ์อะไร และต้องดำเนินการอย่างไร ขอให้มีบางสิ่งบางอย่างให้เรามองไปข้างหน้าเสมอ การมีภารกิจและมีความหวัง จะทำให้มีความสุขในปัจจุบัน โดยไม่ต้องรอให้บรรลุเป้าหมายเสียก่อน ซึ่งจะทำให้เรามีความร่าเริงในการใช้ชีวิตทุกๆ วัน

U - Understanding : การมีความเข้าใจ

            ความเข้าใจขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่ดี เราไม่สามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้ ถ้าข้อมูลที่นำมาอ้างอิงนั้นผิดหรือเข้าใจผิด ฉะนั้น ฝึกที่จะซื่อสัตย์และไม่โกหกตัวเอง มีความเต็มใจที่จะเห็นตามความเป็นจริง ต้องระวังไม่สร้างความสับสนด้วยการเพิ่มความเห็นส่วนตัวเข้าไปในความจริงนั้น มองหาข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวเอง ปัญหาที่พบ คนอื่นๆ หรือสถานการณ์ ไม่ว่ามันจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย ให้ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง แต่ไม่ฟูมฟายกับมัน แก้ไขแล้วก้าวเดินต่อไป ขณะเดียวกัน ก็พยายามทำความเข้าใจผู้อื่นว่า ทำไมเขาจึงแสดงออกในทางที่เขาทำ เขาแปลความและมีความรู้สึกอย่างไรต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

C - Courage : การมีความกล้าหาญ

            ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว ไม่ใช่ความสามารถหรือความคิด แต่เป็นความกล้าที่คนๆ หนึ่งจะพนันกับความคิดของเขา โดยยินดีที่จะรับความเสี่ยงที่ไตร่ตรองแล้วและลงมือทำ เราควรฝึกความกล้าโดยศึกษาสถานการณ์อย่างถี่ถ้วน ทบทวนในจินตนาการถึงความเป็นไปได้หลายๆ แนวทางและผลลัพธ์ที่จะตามมา เลือกแนวทางที่เป็นประโยชน์มากที่สุด แล้วก็เดินหน้า ให้เต็มใจที่จะทำผิดพลาดบ้าง ยอมเป็นทุกข์เล็กน้อยเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ

            อย่าประเมินตนเองต่ำเกินไป เรามีทรัพยากรที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการแก้ปัญหา แต่เราจะไม่รู้จนกว่าจะลงมือทำจริงๆ ฝึกการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆ อย่างกล้าหาญและมุ่งมั่นในชีวิตประจำวัน เราจะพัฒนาพลังและความสามารถพิเศษที่จะลงมือทำอย่างกล้าหาญในเรื่องที่สำคัญมากขึ้นได้

C - Compassion : การมีความเห็นอกเห็นใจ

            บุคลิกภาพที่ประสบความสำเร็จ จะต้องมีความสนใจและความนับถือผู้อื่นพอสมควร เคารพในปัญหาและความจำเป็นของเขา เคารพในศักดิ์ศรีส่วนตัวและปฏิบัติต่อเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์ แทนที่จะเห็นผู้อื่นเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมของตน พยายามพัฒนาความชื่นชมผู้อื่นโดยตระหนักถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเขา เราจะพัฒนาภาพลักษณ์ของตนเองได้ดีขึ้นเมื่อรู้สึกว่าคนอื่นมีคุณค่ามากขึ้น

E - Esteem : การเคารพตนเอง

            ความเคารพตนเองที่แท้จริง ไม่ได้เกิดจากสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราได้ทำ สิ่งที่เราเป็นเจ้าของ หรือชื่อเสียงที่เราได้สร้างไว้ แต่เกิดจากความซาบซึ้งในความเป็นตัวตนของตนเอง ซึ่งคนอื่นๆ ก็ควรจะได้รับความซาบซึ้งในทำนองเดียวกัน ในบรรดากับดักและหลุมพรางในชีวิต การไม่เคารพตนเองคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุด เราแค่ต้องขจัดความเห็นต่ำต้อยเกี่ยวกับตนเองทิ้งไป หยุดแบกภาพในใจเกี่ยวกับตนเองที่เป็นคนขี้แพ้และไร้ค่า หยุดปรุงแต่งตัวเองให้เป็นวัตถุที่น่าสงสารหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ให้ฝึกการสร้างภาพลักษณ์ในใจของตนเองที่เพียงพอและแข็งแรง

S - Self - Confidence : การเชื่อมั่นในตนเอง

            ความเชื่อมั่นถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ของความสำเร็จ เมื่อเราเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ เรามักจะมีความเชื่อมั่นน้อย เพราะยังไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เทคนิคที่สำคัญคือ การมีนิสัยจำความสำเร็จในอดีต และลืมความล้มเหลว การฝึกซ้ำๆ เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ทำให้ทักษะดีขึ้น แต่ต้องฝึกซ้ำๆ ในวิธีที่ทำให้ประสบความสำเร็จด้วย ใช้ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องมาเป็นวิธีในการเรียนรู้ แล้วก็ขจัดทิ้งไปจากใจ แต่ให้จำอย่างละเอียดลออและนึกภาพตัวเองถึงความสำเร็จในอดีต การระลึกถึงช่วงเวลาที่กล้าหาญ เป็นวิธีที่ดีในการเรียกความเชื่อในตนเองกลับมา

S - Self - Acceptance : การยอมรับในตนเอง

            ไม่มีความสำเร็จที่แท้จริงอันใดจะเป็นไปได้ จนกว่าบุคคลนั้นจะมีความยอมรับในตนเองระดับหนึ่ง ฉะนั้น เรียนรู้ที่จะอดทนต่อความไม่สมบูรณ์แบบ แต่ไม่เกลียดตัวเองเพราะเรื่องนี้ ให้แยกระหว่างตัวตนของเรากับพฤติกรรม เราไม่ได้เสียหายหรือไร้ค่าเพราะว่าเราทำสิ่งผิดพลาดหรือออกนอกเส้นทางที่ควรจะเป็น ยอมรับตัวเองในสิ่งที่เราเป็น จึงจะสามารถแก้ไขและใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่ฝังอยู่ในตัวเราได้เต็มที่

            โดยสรุปแล้ว การมีบุคลิกภาพที่ประสบความสำเร็จต้องพัฒนาจากคุณลักษณะภายในของเราทั้ง 7 ด้านก่อน เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อบทบาทและหน้าที่การงานต่อไป

 

 

เกี่ยวกับนักเขียน

พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล CPA & Executive Coach / โค้ชผู้บริหาร เพื่อความสุขและความสำเร็จ อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30ปี ในธุรกิจหลายประเภท ให้การปรึกษาและฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี และเป็น “Licensee” ของ “LMI” - Leadership Management International Inc. ในการอำนวยการเรียนรู้หลักสูตรด้านพัฒนาผู้นำระดับสากล

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน