<
THE GURU • CRYPTOCURRENCY

โปรดักต์การลงทุนที่เชื่อมต่อระหว่างโลก DeFi และ CeFi

บทความโดย: ณพวีร์ พุกกะมาน (เปโดร)

            แม้ว่าโลกของ DeFi หรือ Decentralize Finance จะวางตัวเป็นการเงินแบบไร้ตัวกลาง ซึ่งแตกต่างจากโลกการเงินแบบดั้งเดิม หรือ Centralize Finance ที่มีตัวกลางอย่างสถาบันการเงินคอยกำกับดูแล แต่ตอนนี้เริ่มจะได้เห็นโปรดักต์การลงทุนของ DeFi ที่พยายามเชื่อมต่อโลกการเงินของทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันเช่นกัน

             Synthetic Asset หรือสินทรัพย์สังเคราะห์ คือการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้น โดยอ้างอิงกับสินทรัพย์การเงินดั้งเดิม อย่างเช่น หุ้นหรือหลักทรัพย์ เพื่อให้นักลงทุนในโลกของ DeFi ไม่จำเป็นที่ต้องไปเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์อีกต่อไป โดยสามารถจำลองหุ้นของบริษัทชั้นนำอย่าง Tesla Microsoft Alibaba ฯลฯ และสามารถลงทุนรวมถึงทำ Yield Farming ได้

            โดยเทคโนโลยีที่เป็นตัวเชื่อมให้ DeFi สามารถสร้างสินทรัพย์ที่อ้างอิงกับหุ้นได้ก็คือ Oracle โดยจะเป็นการฟีดราคาและข้อมูลทางการเงินต่างๆ ในโลกการเงินแบบดั้งเดิม เข้ามายังโลกของ Blockchain ราคาหุ้นที่นำมาอ้างอิงจึงมีการเคลื่อนไหวที่อิงกับราคาในโลกของความจริงทั้งหมด

            แพลตฟอร์มที่เปิดให้ลงทุนในสินทรัพย์รูปแบบนี้ก็คือ Synthetix (SNX) รวมถึง Mirror (MIR)

            Algorithm Stablecoins ปกติแล้วการที่จะสร้าง Stablecoins ขึ้นมาจะต้องมีการสำรองด้วย Fiat Currency จริงในระดับหนึ่ง หรือไม่ก็ต้องสร้างด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด แต่ตอนนี้ได้เกิดเทคโนโลยีที่สามารถสร้างสกุลเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น US Dollar, Korea Won ฯลฯ ด้วยการสร้าง Algorithm มากำกับดูแลราคาให้มีความเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับสกุลเงินนั้นๆ ที่เป็น Fiat Currency จริงๆ แต่ไม่ได้มีสกุลเงินใดๆ มารองรับ

          แพลตฟอร์มที่เปิดให้ใช้งานโปรดักต์ดังกล่าวก็คือ Terra Chain ที่แม้แต่รัฐบาลเกาหลีได้อนุมัติให้ทดลองสร้างสกุลเงินวอนที่เป็น Algorithm Stablecoins มาใช้งานจริงแบบ Sandbox เฉพาะเมืองปูซาน

            กองทุนรวมในโลกของ DeFi ทั่วไปแล้วเราจะคุ้นเคยกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมในโลกของการลงทุนปกติ แต่ในโลกของ DeFi ก็ได้มีการสร้างโปรดักต์ที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมขึ้นโดยเปิดให้นักลงทุนนำเงินที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลมากฝากให้กับแพลตฟอร์มเป็นผู้จัดสรรการลงทุนให้โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยตัวเอง โดยมีการหักค่าธรรมเนียมการบริการเหมือนกับกองทุนทั่วไป โดยแพลตฟอร์มที่เปิดให้ใช้งานก็คือ Definix ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยคนไทย

            แม้เทคโนโลยีที่ได้อธิบายในบทความนี้จะยังไม่มีการนำสินทรัพย์แบบดั้งเดิมมาแปลงสภาพหรือ Tokenize เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแบบตรงๆ เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายและการกำกับดูแลของแต่ละประเทศยังไม่เอื้อต่อการนำสองสินทรัพย์มาเชื่อมต่อกันโดยตรง

            ตัวอย่างเช่น Stock Token ซึ่งเป็นการแปลงหุ้นชั้นนำของโลกอย่าง Apple, Tesla มาแปลงเป็น Token Digital ให้ซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Binance ที่ล่าสุดต้องยกเลิกการให้บริการไปเนื่องจากมีความทับซ้อนในการด้านการกำกับดูแล

            อย่างไรก็ตาม อนาคตเราจะมีโอกาสได้เห็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เชื่อมต่อระหว่างโลกของ DeFi และ CeFi มากขึ้นอย่างแน่นอน จากการที่นักลงทุนรุ่นใหม่เปิดรับมากขึ้น รวมถึงความเข้าใจของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อ DeFi มากขึ้น

            หมายเหตุ : บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เป็นเพียงการให้ความรู้ถึงเทคโนโลยีการลงทุนรูปแบบใหม่เท่านั้น ผู้ลงทุนต้องพิจารณาถึงโอกาสและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเอง

เกี่ยวกับนักเขียน

ณพวีร์ พุกกะมาน (เปโดร) นักลงทุนหนุ่มรุ่นใหม่ ที่เติบโตใช้ชีวิตในต่างแดนจากพื้นฐานครอบครัวนักการทูต ทำให้หลงไหลการลงทุนในสินค้าต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้ง creative investment space พื้นที่แชร์ประสบการณ์ และข้อมูล นวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่ ที่มีความหลากหลาย

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน