<
THE GURU • EXECUTIVE COACHING

โลกต้องการ “ผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลง”

บทความโดย: พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล

            ภาวะผู้นำไม่ใช่พรสวรรค์แต่กำเนิด แต่เป็นทักษะที่เรียนรู้ฝึกฝนได้ และการพัฒนาภาวะผู้นำก็ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะโลกต้องการผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

 

            ผู้นำคือผู้กำชะตาชีวิตขององค์กร คุณสมบัติของผู้นำจึงสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตขององค์กร รวมทั้งชีวิตผู้คนที่เกี่ยวข้อง

ภาวะผู้นำไม่ใช่พรสวรรค์แต่กำเนิด แต่เป็นทักษะที่เรียนรู้ฝึกฝนได้ และการพัฒนาภาวะผู้นำก็ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะโลกต้องการผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง


            จึงขอนำสาระสำคัญบางส่วนจากหนังสือ Leadershift ของ John C. Maxwell ในหัวข้อเรื่อง “Trained leader to Transformational leader” ซึ่งอภิปรายว่า การก้าวจาก ผู้นำจากการฝึกฝน สู่ ผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างผลกระทบได้อย่างไร และมีแนวทางพัฒนาให้เกิดขึ้นได้อย่างไร


            ถ้าการกระทำของคุณ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน ให้มีความฝันมากขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ลงมือทำมากขึ้น และกลายเป็นคนที่อยากเป็นมากขึ้น คุณก็คือ ผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลง คุณแผ่อิทธิพลต่อคนอื่นให้คิด พูด และกระทำ ในวิถีที่ทำให้เกิดความแตกต่างในทางบวกต่อชีวิตของพวกเขาและชีวิตของคนอื่นๆ ซึ่งภาวะผู้นำลักษณะนี้สามารถเปลี่ยนโลกได้!


            ความแตกต่างระหว่าง ผู้นำจากการฝึกฝนและผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสรุปย่อๆ ได้ดังนี้


             “ผู้นำจากการฝึกฝน                     ผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลง

                    รู้ว่าจะนำอย่างไร                                   รู้ว่าทำไมต้องนำ

                    เป็นที่ชอบพอ                                         มีอิทธิพลในวันนี้และพรุ่งนี้

                    ขอให้ผู้คนตามเขา                                ขอให้ผู้คนสร้างความแตกต่าง

                    รักที่จะนำ                                                 รักผู้คนที่เขานำ

                    ช่วยเหลือผู้คน                                        ช่วยผู้คนให้เปลี่ยนแปลง

                    มีอาชีพ                                                      มีเสียงเรียกจากภายใน

                    มีผลกระทบต่อคนไม่มาก                    มีผลกระทบต่อคนจำนวนมาก

 

ผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลง มีคุณลักษณะที่สำคัญ 5 ด้านดังนี้


1.เห็นภาพที่ชัดเจนว่า ผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลง ทำอะไรที่แตกต่าง

    - เห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น (คิดในทางที่พยายามสร้างอนาคตที่ดีขึ้น มองเห็นโอกาสในปัญหา เชื่อว่ามีทางออก มีทางที่ดีกว่าเสมอ ก่อให้เกิดความหวังในชั่วโมงที่มืดมิด)

    - พูดในสิ่งที่คนอื่นไม่พูด (ใช้คำพูดที่กล้าหาญชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตที่ดีขึ้น ใช้เสียงเป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวก)

    - เชื่อในสิ่งที่คนอื่นไม่เชื่อ (เชื่อว่าสามารถสร้างความแตกต่างได้ ช่วยผู้อื่นให้เชื่อมั่นในตัวพวกเขา)

    - รู้สึกถึงสิ่งที่คนอื่นไม่รู้สึก (ความรู้สึกหลงใหลก่อให้เกิดพลังและความยืนหยัดในเป้าหมาย เมื่อตนเองมีแสงสว่างแล้วก็ต้องการจุดแสงสว่างให้ผู้อื่น)

    - ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ (เอาชนะความกลัวด้วยทัศนคติที่ว่า ทำสิ่งที่ยากแต่สร้างความแตกต่างได้ ดีกว่าทำสิ่งที่ง่ายแต่ไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างอะไรเลย)


2.ให้ความใส่ใจกับการปรับเปลี่ยนตนเอง ก่อนที่จะนำคนอื่นให้เปลี่ยน

        เราไม่สามารถให้คนอื่นในสิ่งที่เราไม่มี จึงต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนตนเองให้ได้ก่อน เพื่อจะได้มีประสบการณ์ที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้เปลี่ยนแปลง


3.ลงมือกระทำในทางบวกบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

        การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเริ่มจากความรู้สู่การกระทำ สิ่งที่คุ้มค่ามักได้มาด้วยความยากลำบาก จึงต้องมีความกล้าหาญที่จะก้าวข้ามสิ่งที่คุ้นเคย และหาหนทางที่ดีขึ้น


4.สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในทางบวก

        มีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ตระหนักว่า ยังมีหนทางอื่นที่ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้ แต่กลับติดกับอยู่กับสิ่งเดิมๆ ฉะนั้น การจัดให้มีทรัพยากรที่สอนเกี่ยวกับค่านิยมที่ดี จะเป็นประโยชน์มาก เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนสำรวจตนเองว่าจะรับเอาค่านิยมที่ดีเข้ามาเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไร

        การมีค่านิยมที่ดีเพียงข้อเดียวในชีวิต อาจนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้ ตัวอย่างเช่น :

        ทัศนคติ  - แต้มสีสันให้ทุกอย่างในชีวิตในทางบวก

        ความมุ่งมั่น - แยกนักลงมือทำออกจากนักฝัน

        ความสามารถ - เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดในการสร้างความน่าเชื่อถือ

        การให้อภัย - ให้พลังอำนาจในการใช้ชีวิตด้วยใจที่เบาๆ

        การริเริ่ม - ถ้าไม่เริ่มต้น ก็ไม่มีผลสำเร็จให้ชื่นชม

        ความซื่อตรง - นำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการใช้ชีวิต

        การเติบโตส่วนบุคคล - คนที่เรียนรู้ตลอดเวลามีอนาคตเสมอ

        การจัดลำดับความสำคัญ - แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจะทำอะไรและจะไปไหน

        ความสัมพันธ์ - คุณภาพของความสัมพันธ์กำหนดคุณภาพของชีวิต

        จริยธรรมในการทำงาน - การทำงานด้วยความรับผิดชอบทำให้เกิดความสุขใจทุกๆวัน


5.มุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความแตกต่างร่วมกับผู้อื่นในชุมชนเดียวกัน

        การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้น เว้นแต่ผู้นำจะมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในชุมชนของเขา และเชิญชวนผู้อื่นให้มาเข้าร่วมในกระบวนการด้วย ฉะนั้น ให้เฟ้นหาผู้ที่เต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง และเชิญชวนกลุ่มคนเล็กๆ ให้มาเรียนรู้และร่วมมือกัน พร้อมกับผลิตผู้นำใหม่ๆ ให้เป็นตัวแทนรุ่นต่อๆ ไป การทำเช่นนี้เป็นวงจร จะเปลี่ยนชุมชน เปลี่ยนองค์กร และช่วยให้ทุกคนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีความสุข

เกี่ยวกับนักเขียน

พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล CPA & Executive Coach / โค้ชผู้บริหาร เพื่อความสุขและความสำเร็จ อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30ปี ในธุรกิจหลายประเภท ให้การปรึกษาและฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี และเป็น “Licensee” ของ “LMI” - Leadership Management International Inc. ในการอำนวยการเรียนรู้หลักสูตรด้านพัฒนาผู้นำระดับสากล

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน