THE GURU • FENG SHUI TIPS

ตำแหน่งวางสิ่งของต้องระวัง อาจทำให้อับโชคได้ในปี 2021

บทความโดย: กชกร พรมไชย

          การจัดวางสิ่งของตกแต่งบนโต๊ะทำงาน เพื่อแก้ไขหรือสลายพลังงานเสียให้พ้นไปนับเป็นเรื่องที่ดี การหลีกเลี่ยงใช้พื้นที่ในทิศมุมที่เสียบนโต๊ะทำงานนั้นดียิ่งกว่า เป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับคุณและกิจการของคุณ

          การวางแฟ้มเอกสารสำคัญ หรือนามบัตร รวมทั้งสิ่งของมงคลที่มีสัญลักษณ์แห่งการคุ้มกัน เสริมโชคลาภความสำเร็จไว้บนโต๊ะทำงาน เพื่อให้ช่วยการทำงานของคุณบรรลุเป้าหมายง่ายขึ้นในเวลาอันสั้นนับเป็นเรื่องสำคัญ แต่หากวางสิ่งของเหล่านี้ผิดตำแหน่งนั้นสำคัญยิ่งกว่า ซึ่งอาจทำให้อับโชคได้

          ในแต่ละปีจะมีดาวเสียจรมาอยู่ตามทิศมุมต่างๆ บนโต๊ะทำงาน ได้นำปัญหาหลายด้านมาสู่อาชีพการงานของคุณ เช่น ธุรกิจขาดทุน ขาดผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือสนับสนุนที่ดี เสียชื่อ เสียเครดิต เสียโอกาสที่ดี การวางแผนผิดพลาด สูญเสียบุคลากรฝีมือดีโจรกรรม ขัดแย้งแตกแยก สื่อสารล้มเหลว รวมทั้งเกิดอุบัติเหตุ และคดีความ เป็นต้น ดังนั้น ควรปล่อยบริเวณนี้บนโต๊ะให้ว่างโล่งสะอาด ไม่ควรวางเอกสารสำคัญ หรือไม่ควรให้บุคคลอื่นที่มาติดต่อหรือเซ็นสัญญามานั่งตรงจุดนี้ แต่ถ้าคุณต้องการใช้งานในพื้นที่เสียเหล่านี้ก็ควรแก้ไขด้วยการวางของตกแต่ง เพื่อช่วยสลายพลังเสียให้ออกไปจากโต๊ะทำงาน

          เรามาดูกันว่า ในปีนี้กิจการงานของคุณมีสิ่งใดผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง แล้วมันเกี่ยวข้องกับการวางของบนโต๊ะทำงานของคุณด้วยหรือไม่ วิธีการคือ ให้แบ่งพื้นที่บนโต๊ะออกเป็น 9 ส่วน โดยมีเก้าอี้นั่งอยู่ตรงกลางด้านล่าง ซึ่งคุณนั่งหันหน้าออกไปสู่ทิศต่างๆ มี 8 แบบ ดังนี้


ทิศเหนือ มีดาวเสีย 52 นำปัญหาด้านการตัดสินใจผิดพลาด โครงการล่าช้า ธุรกิจขาดทุน เสียชื่อ และคดีความ แก้ด้วยการวางของตกแต่งพวกโลหะแวววาวไว้ในมุมนี้บนโต๊ะทำงาน

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีดาวเสีย 39 นำปัญหาความแตกแยกทะเลาะขัดแย้ง คดีความ การสื่อสารล้มเหลว แก้ด้วยการวางดอกไม้สีแดงหรือโคมไฟไว้ในมุมนี้บนโต๊ะทำงาน


ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีดาวเสีย 95 มีปัญหาด้านการเงิน อุบัติเหตุ และคดีความ แก้ด้วยการวางสิ่งของตกแต่งที่เป็นโลหะไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน เพื่อช่วยสลายพลังการขาดสภาพคล่อง การขาดทุนออกไปในปีนี้

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีดาวเสีย 27 นำปัญหาด้านขาดการมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือสนับสนุนที่ดี มีที่ปรึกษาที่ไม่ดี สินค้ามีปัญหา แก้ด้วยวางน้ำเคลื่อนไหวไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

 

ทิศเหนือ มีดาวเสีย 32 นำปัญหาด้านการเงิน โครงการล่าช้า เอกสารผิดพลาด ขัดแย้งแตกแยก การสื่อสารล้มเหลว แก้ด้วยการวางของตกแต่งที่เป็นโลหะแวววาวไว้ในมุมนี้บนโต๊ะทำงาน


ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีดาวเสีย 93 นำปัญหาเกิดความแตกแยกทะเลาะขัดแย้งรุนแรง คดีความ ปัญหาหุ้นส่วน ลูกค้ามีปัญหา แก้ด้วยการวางของตกแต่งที่เป็นหิน หยก คริสตัลหรือเซรามิกไว้ในมุมนี้บนโต๊ะทำงาน

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีดาวเสีย 25 นำปัญหาด้านการเงินการงานไม่บรรลุความสำเร็จ เสียเครดิต และเสียชื่อเสียง แก้ด้วยวางของตกแต่งที่ทำด้วยโลหะแวววาวไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน


ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีดาวเสีย 53 นำปัญหาด้านความไม่เข้าใจกันของหุ้นส่วน หรือทีมงาน ขาดความสามัคคีกัน มีปัญหาการเมืองภายในองค์กร แก้ด้วยวางของตกแต่งพวกโลหะแวววาวไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีดาวเสีย 75 นำปัญหาด้านคดีความ การสูญเสียทั้งการงาน การเงิน และเสียลูกค้าที่ดีไป แก้ด้วยวางน้ำเคลื่อนไหวไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีดาวเสีย 29 นำปัญหาด้านการสื่อสารล้มเหลว พลาดโอกาสใหม่ที่ดี และอับโชค แก้ด้วยวางของตกแต่งสีขาวไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีดาวเสีย 97 นำปัญหาด้านขาดสติปัญญาอัจฉริยะ ขาดความคิดสร้างสรรค์ ถูกหลอกง่าย และขาดความผู้นำ แก้ด้วยวางของตกแต่งที่มีสีฟ้าหรือสีน้ำเงินสดใสไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน


ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีดาวเสีย 55 นำปัญหาด้านอบุติเหตุและคดีความ แก้ด้วยวางระฆังโลหะไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีดาวเสีย 77 นำปัญหาด้านการสูญเสีย การถูกหลอก แก้ด้วยวางแก้วใส่เกลือไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน และเปลี่ยนเกลือใหม่ทุกเดือน

ทิศเหนือ มีดาวเสีย 22 นำปัญหาด้านการขาดสภาพคล่องรุนแรง แก้ด้วยวางระฆังโลหะไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีดาวเสีย 33 นำปัญหาด้านการขัดแย้ง ทะเลาะ และโครงการล้มเหลว แก้ด้วยวางโคมไฟไว้ในทิศนี้


ทิศเหนือ มีดาวเสีย 72 นำปัญหาด้านการวางแผนผิดพลาด การขาดทุน สูญเสียลูกค้าที่ดีไป และทีมงานสุขภาพไม่ดี แก้ด้วยวางต้นไม้เขียวชอุ่มไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีดาวเสีย 59 นำปัญหาด้านการสื่อสารล้มเหลว คิดผิด ถูกหลอก เสียเงินเสียชื่อ และคดีความ แก้ด้วยวางระฆังโลหะไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน


ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีดาวเสีย 57 นำปัญหาด้านอุบัติเหตุ คดีความ และการสูญเสีย แก้ด้วยวางน้ำผุดไว้ในทิศนี้

ทิศเหนือ มีดาวเสีย 92 นำปัญหาด้านการขาดสภาพคล่องรุนแรง แก้ด้วยวางระฆังโลหะไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีดาวเสีย 79 นำปัญหาด้านการสูญเสีย โจรกรรม แก้ด้วยวางน้ำผุดไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีดาวเสีย 35 นำปัญหาด้านการขัดแย้งรุนแรง การขาดทุน อับโชค เสียเครดิต และคดีความ แก้ด้วยวางระฆังโลหะไว้ในทิศนี้บนโต๊ะทำงาน

          การจัดวางสิ่งของตกแต่งบนโต๊ะทำงาน เพื่อแก้ไขหรือสลายพลังงานเสียให้พ้นไปนับเป็นเรื่องที่ดี การหลีกเลี่ยงใช้พื้นที่ในทิศมุมที่เสียบนโต๊ะทำงานนั้นดียิ่งกว่า เป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับคุณและกิจการของคุณ

เกี่ยวกับนักเขียน

กชกร พรมไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้กับบริษัทชั้นนำและส่วนบุคคล ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ทั้งยังเป็นผู้จัดทำหนังสือศาตร์แห่งฮวงจุ้ยบ้าน หนังสือการพยากรณ์ดวงชะตา 12 นักษัตรกับฮวงจุ้ยประจำปี และจัดทำปฏิทินมงคล 8 ประการ ที่รวมเอาฤกษ์มงคลในเรื่องขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เป็นต้น ไว้ในแผ่นเดียว

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน