THE GURU • FENG SHUI TIPS

แนวโน้มธุรกิจ ดีเสียอย่างไรในปีหนูทอง 2020

บทความโดย: กชกร พรมไชย

               อิทธิพลของดวงดาวในปีหนู ธาตุทอง พลังหยาง ของปีนี้ ได้นำพลังงานดีเสียจรมาอยู่ในแต่ละมุมโลก ส่งผลกระทบให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในระดับโลกขึ้นมากมาย ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแนวทางช่วยให้คุณตัดสินใจถูกต้องในแต่ละประเทศ ในการทำธุรกิจนั่นเอง

                จีน ต้องเผชิญกับพลังแห่งการสูญเสีย เกิดปัญหาทั้งมีภัยธรรมชาติรุนแรง โรคระบาด ภูมิอากาศแปรปรวน ทำให้การเกษตรกรรมได้ผลผลิตน้อยลง และภัยที่เกิดจากมนุษย์ รวมทั้งประชาชนจะมีความโกรธก้าวร้าว และมีเรื่องอื้อฉาวขึ้น

                อเมริกา ปีนี้อ่อนแอลง เพราะมีดาวแห่งภัยพิบัติรุนแรงจรมาอยู่ประชาชนประท้วงรัฐบาล เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ และรัฐบาลก็เบี่ยงเบนความสนใจของประชาชน โดยทำให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศมากขึ้น

                รัสเซีย ปีนี้ดีทั้งด้านเศรษฐกิจ และการทูต มีการปรับปรุงความสัมพันธ์จากความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้น

                อเมริกาใต้ ปีนี้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และด้านสังคมมีการปรับปรุงดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ด้านเกษตรกรรมยังมีปัญหาอยู่

                ยุโรป เศรษฐกิจดีขึ้น อาจเกิดโรคภัยทางอากาศ และไฟไหม้

                แอฟริกา เอเชียใต้ และกลุ่มตะวันออกกลาง จะมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรง เกิดโรคระบาด มีปัญหาเรื่องดินแดนและศาสนา

                เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านเศรษฐกิจดีขึ้น แต่มีปัญหาภัยธรรมชาติ ความแห้งแล้ง และโรคระบาด

                ในปีหนูทอง 2020 นี้ แม้จะมีพลังงานครบห้าธาตุสมดุล ส่งผลให้ธุรกิจโดยรวมมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าดีขึ้นก็ตาม แต่ก็ควรรอบคอบในการดำเนินธุรกิจทุกประเภทด้วยความไม่ประมาท ทั้งนี้ เพราะธาตุทอง หมายถึงภาวะลมฟ้าอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดภัยธรรมชาติมากมาย พายุรุนแรง โรคติดต่อ รวมถึงภาวะด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจโลกจะเกิดปัญหาขัดแย้งรุนแรง เกิดสงครามกลางอากาศ ตลาดหุ้นโลกจะพุ่งขึ้นสูง และจะดิ่งลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย

 

ธุรกิจธาตุน้ำ

            ธุรกิจธาตุน้ำเกี่ยวกับน้ำ การธนาคาร สปา ผับบาร์ การท่องเที่ยว การผลิตน้ำ การแช่แข็ง การประมง การคมนาคม การขนส่ง กิจกรรมตกปลา

            ธุรกิจธาตุน้ำปีนี้มีการขยายตัวสู่ร้านค้าปลีกมากขึ้น มีองค์กรภาคการเงินหลายภาคส่วนมาคอยช่วยเหลือให้ธุรกิจที่ติดขัดการเงินเดินหน้าต่อได้ ช่วงครึ่งปีหลังจะดีขึ้น ความมั่งคั่งจะเกิดกับผู้ที่กล้าคิดกล้าลงทุนในธุรกิจเฉพาะที่สามารถผูกขาดได้ ควรปรับกลยุทธ์การค้าใหม่ให้เข้ากับปัจจุบัน หาวิธีส่งเสริมการขายกับคนหมู่มาก

            สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ธุรกิจดำเนินอยู่ได้ดีมีกำไร กระตุ้นรับโชคลาภให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยการตั้งน้ำสะอาดที่เคลื่อนไหวไว้ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ทำงาน รวมถึงการตกแต่งร้านให้มีสีขาวกับสีฟ้า หรือน้ำเงินและสีครีม อีกทั้งรับพนักงานที่เกิดปีกุนกับปีจอเข้ามาทำงาน ช่วงเวลาที่ดีในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ส่งเสริมการขาย ขยับขยายหรือลงทุนเพิ่ม หรือรับหุ้นส่วนใหม่คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม กันยายน และ พฤศจิกายน

 

ธุรกิจธาตุไม้

            ธุรกิจธาตุไม้เกี่ยวกับการเพาะปลูก เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การจัดสวน สิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า การสื่อสาร การพิมพ์ ร้านหนังสือ แฟชั่น การแพทย์ เภสัชศาสตร์ การศึกษา

            กิจการธาตุไม้ปีนี้มีโอกาสเติบโตดี แต่ไม่สม่ำเสมอ คิดจะลงทุนจะทำสิ่งใดก็ลงมือทำได้เลยในปีนี้ แต่ต้องรอบคอบวางแผนให้ดี ต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจในสิ่งใหม่ ต้องใช้สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ที่คุณไม่ค่อยมีความชำนาญนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้อื่นจึงจะนำพาธุรกิจประสบความสำเร็จได้ กระตุ้นรับโชคลาภ และการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีให้เข้ามาสู่ธุรกิจคุณ ด้วยการวางต้นไม้มงคลที่เขียวชะอุ่มไว้ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ทำงาน

            รวมถึงตกแต่งร้านให้มีสีเขียวกับสีฟ้า และรับพนักงานที่เกิดปีฉลูกับปีขาลเข้ามาทำงาน ช่วงเวลาที่ดีในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ส่งเสริมการขาย ขยับขยายหรือลงทุนเพิ่ม หรือรับหุ้นส่วนใหม่ คือ เดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม กันยายน และ ธันวาคม

 

ธุรกิจธาตุไฟ

            ธุรกิจธาตุไฟเกี่ยวกับความร้อน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาดหุ้น วงการบันเทิง โฆษณา โทรทัศน์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำอาง ความงาม นักบิน นักวิชาการ แว่นตา เชื้อเพลิง น้ำมัน เคมี แอลกอฮอล์ โคมไฟ

            ปีนี้ธุรกิจธาตุไฟมีโอกาสร่ำรวย แต่คุณต้องมีการสร้างเครือข่ายจากเพื่อน พี่น้อง ครอบครัว ทีมงาน หุ้นส่วน ซึ่งปีนี้การจะทำสิ่งใดให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสำเร็จลุล่วงโดยง่ายได้นั้น ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระบบทีมจะดีกว่า อย่าใจร้อนเกินไปต้องรอบคอบ

            ธาตุไฟปีนี้มีพลังเพียงพอที่จะส่งเสริมธุรกิจให้โดดเด่นดังได้ในเวลาอันสั้น กระตุ้นรับโชคลาภ และพลังแห่งมิตรแท้มาคอยชี้แนะช่วยเหลือหนุนนำโชคลาภให้เข้ามาสู่ธุรกิจคุณ ด้วยการตั้งม้าแห่งชัยชนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟไว้ในทิศใต้ของที่ทำงาน และรับพนักงานที่เกิดปีขาลกับมะเส็งเข้ามาทำงาน ช่วงเวลาที่ดีในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ส่งเสริมการขาย ขยับขยายหรือลงทุนเพิ่ม หรือรับหุ้นส่วนใหม่ คือ เดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม และ ตุลาคม

 

ธุรกิจธาตุดิน

            ธุรกิจธาตุดินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม การก่อสร้าง นักบัญชี ที่ปรึกษา ประกันภัย นายหน้า การจัดหาคนงาน การรักษา พยาบาล สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เครื่องปั้นดินเผา และองค์กรรักษาความมั่นคง

            ธุรกิจธาตุดินปีนี้จะไปได้ดีเฉพาะกลุ่ม มีการแข่งขันสูง ผู้ที่อยู่รอดและทำกำไรได้ดีนั้นจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์สร้างความแปลกใหม่สะดวกสบายรวดเร็วกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล ควรทำการลงทุนในตลาดหุ้นด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ส่งเสริมการขาย ขยับขยายหรือลงทุนเพิ่ม หรือรับหุ้นส่วนใหม่ในช่วงเวลาที่ดี คือ เดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม กันยายน และ ธันวาคม จะทำกำไรงาม กระตุ้นรับโชคด้วยการตั้งโอ่งเซรามิกสวยงาม หรือวางหิน คริสตัล หรืออัญมณีสีเหลือง ครีมหรือสีน้ำตาลไว้ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ทำงาน รวมทั้งรับพนักงานที่เกิดปีฉลูกับบีกุนเข้ามาทำงาน

 

ธุรกิจธาตุทอง

            ธุรกิจธาตุทองเกี่ยวกับ สินค้าอัญมณี โลหะทุกชนิด เครื่องจักรกล เหมืองแร่ วิศวกรรมไอทีคอมพิวเตอร์ สินค้าไฮเทค งานศิลปะ ครุภัณฑ์ ช่างทำทองจิวเวลรี่ ทนายความ ตำรวจ ทหาร นักกฎหมาย ธุรกิจธาตุทองปีนี้จะมีการเติบโตร่ำรวยมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว และได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือจากองค์กรการเงินที่ดีให้กับธุรกิจที่ต้องการขยายการลงทุนที่มีโอกาสสร้างความมั่งคั่ง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากสังคมได้ แต่ให้ระวังการกู้เงินจำนวนมากมาลงทุนจะสร้างปัญหาภายหลังได้

            ควรเสริมสัญลักษณ์ธาตุทองขึ้นมาให้ช่วยเหนี่ยวนำพลังแห่งความมั่งคั่งมาสู่ธุรกิจของคุณด้วยการวางของตกแต่งที่เป็นโลหะ หรือมีสีขาวแวววาวมาตั้งไว้ในทิศตะวันตก กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ทำงาน รับพนักงานที่เกิดปีระกากับปีจอ หรือปีฉลูเข้ามาทำงาน ช่วงเวลาที่ดีในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ส่งเสริมการขาย ขยับขยายหรือลงทุนเพิ่ม หรือรับหุ้นส่วนใหม่ คือ เดือนมีนาคม เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม

            ทุกธุรกิจควรปรับปรุงร้านค้า สินค้า เพื่อรับพลังใหม่ที่ดีของปีหนูให้เข้ามาเสริมสร้างโชคลาภในร้านค้า และตัวสินค้าให้ดูสดใหม่มีชีวิตชีวาดูน่าซื้อมากขึ้น ปีนี้เน้นการตกแต่งสีขาวคู่กับสีฟ้าหรือน้ำเงินและครีมเป็นหลัก หากจะรับคนเพิ่มหรือจ้างชั่วคราวก็ควรรับคนที่มีดวงเกื้อหนุนกับคุณมาช่วยงาน หรือหากหาคนไม่ได้ ก็ใช้รูปปั้นนักษัตรเหล่านั้น มาตั้งไว้ที่ร้านค้าหรือที่ทำงานแทน ก็จะช่วยกระตุ้นพลังงานอันยอดเยี่ยมให้กับคุณได้เฮงๆ รวยๆ ได้สายสัมพันธ์อันดีจากลูกค้า และช่วยทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมีกำไรมากขึ้นในปีนี้ค่ะ

เกี่ยวกับนักเขียน

กชกร พรมไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้กับบริษัทชั้นนำและส่วนบุคคล ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ทั้งยังเป็นผู้จัดทำหนังสือศาตร์แห่งฮวงจุ้ยบ้าน หนังสือการพยากรณ์ดวงชะตา 12 นักษัตรกับฮวงจุ้ยประจำปี และจัดทำปฏิทินมงคล 8 ประการ ที่รวมเอาฤกษ์มงคลในเรื่องขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เป็นต้น ไว้ในแผ่นเดียว

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน