THE GURU • INVESTMENT

“ล้านแรก เขาว่ายาก แต่ล้านถัดไป จะหาง่ายขึ้น”

บทความโดย: FINNOMENA

เพราะล้านแลกอาจแลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรง ในการแบ่งสัดส่วนจากเงินเดือน รวมถึงโบนัสมาออมเงิน สะสมมาต่อเนื่องจนในที่สุดก็มาถึงวันที่มีเงิน 1 ล้านบาทแรก แต่สำหรับใครที่อยากต่อยอดเงินล้านผ่านการลงทุน จะเลือกลงทุนในหุ้น หรือ กองทุนรวมดี? จะต้องศึกษาอะไรบ้าง เลือกแบบไหนถึงเหมาะกับเรา บทความนี้มีคำตอบค่ะ

 

หุ้นคืออะไร?

หุ้นเป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ (Holder) เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือ ตราสารทุนจะมีฐานะเป็น เจ้าของกิจการซึ่งจะมีส่วนได้เสีย หรือ มีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ รวมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (Dividend) ซึ่งขึ้นอยู่กับผลกําไร และข้อตกลงของกิจการนั้นๆ

 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

สิ่งที่ต้องศึกษาหากต้องการซื้อหุ้น

มี 2 อย่าง คือ

       1. ปัจจัยพื้นฐาน : เป็นการดูความน่าสนใจของหุ้น โดยดูได้จาก

               - ภาพรวมเศรษฐกิจ : เป็นการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจใจอนาคต ทั้งในประเทศไทยเอง และต่างประเทศ ดัชนีชี้วัดที่ใช้ เช่น นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง รวมถึงตัวเลขต่างๆ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย

               - อุตสาหกรรม : เป็นการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม ในหุ้นที่เราสนใจว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตในด้านไหนได้บ้าง

               - บริษัท : ดูงบการเงินของหุ้นที่เราสนใจ ว่าที่ผ่านมามีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างไร มีหนี้สินเป็นอย่างไรบ้าง แล้วอนาคตดูมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

        2. ปัจจัยเทคนิค : เป็นการดูต่อยอดจากปัจจัยพื้นฐาน เจอหุ้นที่น่าสนใจแล้ว จังหวะไหนที่ควรเข้าซื้อ


ข้อดี-ข้อเสีย

         - ได้อิสระในการเลือกหุ้นที่อยากซื้อ

         - จัดพอร์ตเองได้

         - มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง แต่แลกมากับความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน

        - จำกัดการลงทุนแค่หุ้นไทย

        - ต้องศึกษาข้อมูลเองค่อนข้างมาก และใช้เวลา


เหมาะกับใคร

        -  มีเวลาที่จะศึกษาและติดตามหุ้น

        - ต้องการเลือกลงทุนด้วยตัวเอง

        - รับความเสี่ยงได้สูง

จากข้อมูลทั้งหมดด้านบน เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยในการเริ่มต้นศึกษาหุ้น แต่ถ้าเราต้องการศึกษาหุ้นในหลายๆ ธุรกิจ แน่นอนกว่าจะต้องศึกษาข้อมูลมากขึ้น ใครที่ไม่ค่อยถนัด หรือไม่มีเวลาศึกษาหุ้นรายตัว อีกทางเลือกหนึ่งที่แนะนำ คือ กองทุนรวม” (แอบกระซิบว่าเริ่มต้นศึกษาง่ายกว่าหุ้นเยอะมากๆ)

 

กองทุนรวมคืออะไร?

กองทุนรวม คือ กองทุนที่รวบรวมเงินจากผู้ลงทุนหลาย ๆ คน โดยมีผู้จัดการกองทุนจาก บลจ. เจ้าของกองทุน ที่จะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ภายใต้กรอบนโยบายของกองทุนนั้น ๆ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน แล้วจึงนำมาคืนให้ผู้ลงทุนแต่ละคนตามสัดส่วนที่ลงทุน หรือก็คือ ตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครอง

 

ที่มา : กองทุนส่วนบุคคล คืออะไร? ต่างจากกองทุนรวมอย่างไร?

 

การเลือกซื้อกองทุนรวม จะมีความแตกต่างกับการเลือกซื้อหุ้นตรงที่ กองทุนรวมมีระดับความเสี่ยง และมีนโยบายการลงทุนให้เลือกลงทุนได้หลากหลาย ดังนั้นสิ่งที่ต้องศึกษาหาต้องการเลือกซื้อกองทุนรวม คือ ศึกษาว่าเราต้องการลงทุนไปเพื่ออะไร

              1. ต้องการรายได้ประจำ : ใช้เงินลงทุนสูง เพื่อให้มีกระแสเงินสดกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เพียงพอ เหมาะกับการลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล หรือ การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption)

              2. ต้องเก็บเงินก้อน : ตั้งเป้าหมายโดยแบ่งเป็นระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี) ระยะกลาง (3-7 ปี) และระยะยาว (มากกว่า 7 ปี) เหมาะกับการทยอยลงทุนสะสมรายเดือน หรือ Dollar-Cost Averaging (DCA)

             3. ต้องกระจายความเสี่ยง : เป็นการเลือกลงทุนมากกว่า 1 กองทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง เหมาะกับการจัดเป็นพอร์ตการลงทุน โดยลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์


ข้อดี-ข้อเสีย

            - มีผู้จัดการกองทุนบริหารเงินลงทุนให้เรา

           - มีสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนหลากหลาย

           - ลงทุนเพียง 1 กองทุนรวม ก็ได้กระจายความเสี่ยงแล้ว

           - ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกสินทรัพย์ในกองทุน

 

เหมาะกับใคร

         - มือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นลงทุน

         - ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง

         - ไม่มีเวลาติดตาม


นอกจากหุ้นและกองทุนรวมแล้ว ยังมีอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจ คือ กองทุนรวมส่วนบุคคลหรือ Private Fund

 

กองทุนส่วนบุคคล คืออะไร?

กองทุนที่บริหารจัดการเงินของผู้ลงทุน โดยมีผู้จัดการกองทุนจากบริษัทจัดการมาช่วยบริหาร แต่เนื่องเพราะเป็นกองทุนส่วนบุคคล ผู้ลงทุนจึงสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย หรือรายละเอียดในการลงทุนได้ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของตนมากที่สุด

 

ที่มา : กองทุนส่วนบุคคล คืออะไร? ต่างจากกองทุนรวมอย่างไร?

 

ข้อได้เปรียบที่มากกว่าการเลือกลงทุน ในหุ้น และ กองทุนรวม

        - ลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลาย ไม่จำกัดแค่หุ้น หรือ กองทุนรวม

        - สามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

        - เริ่มต้น 1 ล้านบาทก็สามารถมีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลพอร์ตแบบส่วนตัว


สรุป

เราสามารถนำเงิน 1 ล้านบาทนั้นไปต่อยอดได้หลายทาง เช่น หุ้น กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งแต่ละทางก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไป หากใครชอบที่จะเลือกหุ้นเอง ก็สามารถลงทุนหุ้นโดยตรงได้ผ่านโบรกเกอร์ หากใครอยากให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยบริหารเงินลงทุนให้เรา ก็สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้ และถ้าใครอยากได้การบริการระดับ Private Banking มีเงินลงทุนสูงระดับหนึ่ง ต้องการเลือกนโยบายการลงทุนเอง ก็อาจจะลองหาบริการกองทุนส่วนบุคคลได้เช่นกัน แต่ไม่ว่าจะเลือกทางไหน ก็อยากให้ทุกคนศึกษาหาความรู้ให้ดี ๆ เพราะขึ้นชื่อว่าการลงทุน อย่างไรก็มีความเสี่ยงนะคะ

 

Get Wealth Soon


แผนการเงินที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งชี้วัดภายในของหลายๆ คน หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีเป้าหมายนี้ ก็สร้างแผนลงทุนในกองทุนรวมได้ง่ายๆผ่าน https://finno.me/moneyandbanking เกี่ยวกับนักเขียน

FINNOMENA FINNOMENA อยากให้นักลงทุนได้ปลดล็อค “ศักยภาพ” ในฐานะนักลงทุนให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวคุณเอง เพราะสุดท้ายแล้วเราเชื่อว่านักลงทุนที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ลงทุนตามคำบอกของคนอื่น แต่คือนักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถในการลงทุนด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน