THE GURU • FENG SHUI TIPS

กดจุดเยียวยา รักษาอวัยวะห้าธาตุด้วยมือคุณเอง

บทความโดย: กชกร พรมไชย

ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนมีห้าธาตุอันได้แก่ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ และ ธาตุไม้ พลังห้าธาตุที่สมดุลทำให้ธรรมชาติดำรงอยู่ได้ปกติ หากขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก็จะขาดสมดุลนำมาซึ่งภัยอันตรายเกิดขึ้นได้ เช่น บางแห่งที่ขาดธาตุน้ำก็จะเกิดภาวะความแห้งแล้ง กันดาร เป็นต้น


ร่างกายคนเราก็เช่นกัน มีอวัยวะสำคัญทั้งห้าคือ หัวใจ ม้าม ปอด ไต และ ตับ ซึ่งถูกจัดเป็นอวัยวะห้าธาตุ ดังนี้ หัวใจเป็นธาตุไฟ ม้ามเป็นธาตุดิน ปอดเป็นธาตุทอง ไตเป็นธาตุน้ำ และตับเป็นธาตุไม้ หากอวัยวะใดบกพร่อง หรือขาดสมดุลธาตุ ก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอเกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บขึ้นได้เหมือนกัน

            

การบ่งบอกว่าใครมีสุขภาพดี หรือไม่ดีนั้น สามารถแสดงออกได้หลายช่องทาง ร่องรอยบางอย่างบนฝ่ามือก็สามารถบ่งบอกโรคบางอย่างได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนฝ่ามือของคนๆ หนึ่ง สามารถเป็นตัวบ่งบอกที่แม่นยำถึงสุขภาพโดยทั่วไปของคนๆ นั้นได้ ด้วยการสังเกตร่องริ้วรอยที่เกิดขึ้นบนฝ่ามือที่เรียกว่า “รอยรูปทั้งห้า” ได้แก่ รูปเกาะ (§) รูปสี่เหลี่ยมรูปดาว หรือรูปกากบาท และรอยบุ๋มลึกคล้ำ รอยรูปเหล่านี้จะบ่งชี้ถึงประเภทโรคภัยที่เกิดขึ้นกับแต่ละอวัยวะในร่างกายแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะปรากฏที่บริเวณไหนบนฝ่ามือของคุณ

            

ลองสังเกตดูฝ่ามือของคุณนะคะว่ามีรอยรูปทั้งห้าหรือไม่ หากคุณได้มีการกดจุดก็จะช่วยทำให้คุณรู้สึกสบายผ่อนคลายและมีสุขภาพดี แต่หากคุณมีรอยรูปทั้งห้าบนฝ่ามือ ดิฉันมีคำแนะนำการกดจุดเพื่อเยียวยารักษาสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นได้แบบง่ายๆ ดังนี้ ให้เอานิ้วหัวแม่มือกดคลึงบริเวณจุดต่างๆ ตามรูปในวงกลม ให้กดครั้งละ 5 วินาที ทำซ้ำประมาณ 3 นาที ทำวันละ 1-2 ครั้ง จะเป็นการกระตุ้นเสริมสร้างพลังห้าธาตุให้เกิดสมดุล ส่งผลทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีด้วยมือคุณเอง


1) หัวใจ พลังธาตุไฟ รอยรูปที่เกิดขึ้นบริเวณหมายเลข 1 สื่อถึงสุขภาพที่อ่อนแอมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจดวงตา และลำไส้เล็ก


เยียวยารักษา ให้กดคลึงบริเวณจุดหมายเลข 1 ครั้งละ 5 วินาที ทำซ้ำประมาณ 3 นาที ทำวันละ 1-2 ครั้ง เป็นประจำเป็นการกระตุ้นพลังธาตุไฟให้แข็งแกร่งขึ้นมีผลดีต่อระบบการทำงานของหัวใจ ช่วยทำให้คุณรู้สึกตื่นตัวไม่เฉื่อยชา เบิกบานกระปรี้กระเปร่า อารมณ์ดี ไม่โกรธง่าย มองเห็นชัดเจนขึ้น และยังช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติดี

2) ม้าม พลังธาตุดิน รอยรูปที่เกิดขึ้นบริเวณหมายเลข 2 สื่อถึงสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับระบบช่องปาก สมองมึนงง วิตกกังวล คิดช้า ตัดสินใจผิดพลาด หลงลืมง่าย และปวดกล้ามเนื้อ


วิธีเยียวยารักษา ให้กดคลึงบริเวณจุดหมายเลข 2 ครั้งละ 5 วินาที ทำซ้ำประมาณ 3 นาที ทำวันละ 1-2 ครั้ง เป็นประจำเป็นการกระตุ้นพลังธาตุดินให้แข็งแกร่งขึ้น จะทำให้คุณได้รับพลังชี่ที่ดีมาส่งเสริมคุณให้รู้สึกสบายกายสบายใจ เกิดความเชื่อมั่นในตนเองรักตนเอง เกิดความแข็งแกร่งมานะอดทนมีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ มีความจำดี และยังช่วยเพิ่มพลังจิตให้มีสมาธิดีขึ้นอีกด้วย
 

3) ปอด พลังธาตุทอง รอยรูปที่เกิดขึ้นบริเวณหมายเลข 3 สื่อถึงสุขภาพที่อ่อนแอมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจ มีน้ำมูกมีเสมหะมาก ลำไส้ใหญ่ ผมหงอกง่าย ปวดศีรษะ แขนขาอ่อนล้าง่าย


วิธีเยียวยารักษา ให้กดคลึงบริเวณจุดหมายเลข 3 ครั้งละ 5 วินาที ทำซ้ำประมาณ 3 นาที ทำวันละ 1-2 ครั้ง เป็นประจำเป็นการกระตุ้นพลังธาตุทองให้สมดุลมีพลังแข็งแกร่งขึ้น จะช่วยทำให้ระบบการหายใจดีขึ้น ระบบการย่อยอาหารดี จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นมีชีวิตชีวามีเรี่ยวแรง สมองปลอดโปร่งสามารถแก้ปัญหาได้ดี ทำให้รู้สึกต้องการอยากริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ และสร้างความมั่นใจให้ทำงานสำเร็จได้มากขึ้น

4) ไต พลังธาตุน้ำ รอยรูปที่เกิดขึ้นบริเวณหมายเลข 4 สื่อถึงสุขภาพที่อ่อนแอมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนของน้ำ เลือด และของเหลวในร่างกาย กระเพาะปัสสาวะ และความดันโลหิตสูง


วิธีเยียวยารักษา ให้กดคลึงบริเวณจุดหมายเลข 4 ครั้งละ 5 วินาที ทำซ้ำประมาณ 3 นาที ทำวันละ 1-2 ครั้ง เป็นประจำเป็นการกระตุ้นพลังธาตุน้ำให้แข็งแกร่งขึ้นจะทำให้ได้รับพลังงานที่ดีมาส่งเสริมการไหลเวียนของเหลวในร่างกายให้เป็นปกติ ช่วยทำให้ความดันโลหิตลดลง ส่งผลให้ร่างกายจิตใจคุณรู้สึกสดชื่นสบายใจ ช่วยลดปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ ในเรื่องความเศร้าความหมดหวัง วิตกกังวล และความตึงเครียดหดหู่ได้ดี

5) ตับ พลังธาตุไม้ รอยรูปที่เกิดขึ้นบริเวณหมายเลข 5 สื่อถึงสุขภาพที่อ่อนแอมีปัญหาเรื่องระบบหู หรือเกิดความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งอาจทำให้คุณเป็นคนโกรธง่ายรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ตลอด ภูมิต้านทานลดลง สมองมึนงงตัดสินใจช้าย้ำคิดย้ำทำ ขาดสมาธิ ชอบวิตกกังวล นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร และมีปัญหาระบบการย่อยอาหาร


วิธีเยียวยารักษา ให้กดคลึงบริเวณจุดหมายเลข 5 ครั้งละ 5 วินาที ทำซ้ำประมาณ 3 นาที ทำวันละ 1-2 ครั้ง เป็นประจำเป็นการกระตุ้นพลังธาตุไม้ให้เกิดสมดุลแข็งแกร่งขึ้น จะช่วยทำให้คุณรู้สึกร่าเริงมีชีวิตชีวา มีสุขภาพดีแข็งแรง นอนหลับง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องอาหาร ช่วยทำให้ระบบการฟังดีขึ้น การสื่อสารติดต่อดี มีความสามารถแก้ไขปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี และยังช่วยเพิ่มบุคลิกภาพด้านมีเสน่ห์ดึงดูดคนรัก และมิตรสหายใหม่ๆ ให้เข้ามาอีกด้วย

            

ความสมดุลของอวัยวะห้าธาตุในร่างกายคนเรานั้นได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำรงชีวิตที่มีสุขอายุยืน โดยเฉพาะด้านสุขภาพ วันใดหากคุณรู้สึกมึนงงปวดศีรษะ ขับถ่ายไม่ดี หรือหายใจไม่สะดวกละก็ อย่าลืมหงายมือคุณขึ้นมาดูบ้างนะคะ ว่ามีรอยรูปทั้งห้าเกิดขึ้นหรือไม่ หากมีจะได้รีบเยียวยาหรือปรึกษาแพทย์เสียแต่เนิ่นๆ แต่ถ้าบนฝ่ามือคุณไม่มีรอยรูปใดๆ ดิฉันก็ขอแสดงความดีใจด้วยกับคุณที่เป็นคนมีสุขภาพดีเยี่ยม ดังนั้น การกดจุดเยียวยารักษาอวัยวะทั้งห้าด้วยมือคุณเอง นับเป็นกุญแจดอกหนึ่งที่จะไขประตูสู่ความสุขได้อีกทางหนึ่งค่ะ


 เกี่ยวกับนักเขียน

กชกร พรมไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้กับบริษัทชั้นนำและส่วนบุคคล ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ทั้งยังเป็นผู้จัดทำหนังสือศาตร์แห่งฮวงจุ้ยบ้าน หนังสือการพยากรณ์ดวงชะตา 12 นักษัตรกับฮวงจุ้ยประจำปี และจัดทำปฏิทินมงคล 8 ประการ ที่รวมเอาฤกษ์มงคลในเรื่องขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เป็นต้น ไว้ในแผ่นเดียว

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน