PR NEWS • PR NEWS

TIP มอบชุด PPE อุปกรณ์ป้องกันโควิด

นายอาคม  ไม้ดัดจันทร์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่,  นางสาวดวงหทัย  รุ่งโรจน์วัฒนา ผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยงและคณิตศาสตร์ประกันภัย  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  หรือ TIP  มอบชุด PPE ทางการแพทย์ และถุงมือยาง ให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  เพื่อนำไปใช้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ให้มีความปลอดภัยป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจ ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด – 19 กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ตามโครงการ ทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม  ณ อาคารทิพยประกันภัย