WEALTH • PERSONAL FINANCE

7 เรื่องน่ารู้ก่อนใช้ “บัตรเครดิต” จะได้ไม่เป็นภาระในอนาคต

“บัตรเครดิต” หนึ่งในเครื่องมือในการใช้จ่าย ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้จ่ายซื้อสินค้าและการรูดใช้เงินสด แต่ในทางกลับกันก่อนที่จะเลือกถือบัตรเครดิตสักหนึ่งใบ มีเรื่องน่ารู้ก่อนเพื่อเตรียมตัวก่อนถือบัตรอย่างชาญฉลาด และจะได้ไม่เป็นภาระในอนาคต ที่หากใช้อย่างไม่ระมัดระวังอาจกลายเป็นหนี้ก้อนโตได้ง่ายๆ โดยมี 7 เรื่องน่ารู้ดังนี้

1.เลือกใช้ประเภทบัตรเครดิตที่สอดคล้องกับรายได้และลักษณะการใช้จ่ายของเรามากที่สุด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า เพราะแต่ละบัตรจะมาพร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะตามประเภทบัตร เช่น รับเครดิตเงินคืนส่วนลด หรือแลกคะแนนสะสม

2.เมื่อได้รับบัตรเครดิตแล้ว ต้องอ่านข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บัตรให้เข้าใจก่อนแจ้งเปิดใช้บัตรเสมอ เพราะอาจมีเงื่อนไขสำคัญ เช่น การยินยอมให้สถาบันการเงินหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรที่มีอยู่กับสถาบันการเงินนั้น มาชำระหนี้ของผู้ถือบัตรได้ทันที ซึ่งในกรณีนี้หากเป็นหนี้บัตรเครดิตที่ค้างชำระ สถาบันการเงินก็มีสิทธิที่จะหักเงินฝากของเราโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

3.เลือกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉพาะในเรื่องที่จำเป็น จ่ายให้ตรงเวลา และใช้น้อยกว่ารายได้ เพื่อไม่ให้มีภาระหนี้มาเกินความสามารถที่จะจ่าย เช่น ค่าน้ำมัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าสินค้าอุปโภคบริโภคในซูเปอร์มาร์เก็ต และควรกำหนดการใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้มีความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เพลิดเพลินในการใช้จ่ายเกินความจำเป็น

4.จดรายละเอียดต่างๆ ของบัตร เช่น หมายเลขบัตร วงเงินภาระหนี้ที่มีอยู่ วันครบกำหนดชำระเงิน เพื่อวางแผนการใช้บัตรเครดิตและการชำระหนี้ให้ตรงเวลา

5.ควรหลีกเลี่ยงการชำระไม่เต็มจำนวน โดยควรพยายามชำระเต็มจำนวนและภายในเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาประวัติการชำระหนี้ ซึ่งสำคัญต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อประเภทอื่น หากชำระไม่เต็มจำนวนหรือไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องจ่ายดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับสูงสุดถึง 18% ต่อปี

6.ควรหลีกเลี่ยงการเบิกถอนเงินสด นอกจากจะถูกคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินออกมาแล้ว ยังจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนและภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคิดจากยอดค่าธรรมเนียมการเบิกถอนด้วย

7.คิดให้ดีถ้าจะใช้บัตรเพื่อหาผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ แต่มีความเสี่ยงสูง เช่น รูดบัตรซื้อสินค้าหรือบริการแทนผู้อื่น โดยหวังแต้มสะสมหรือดอกเบี้ยจากบุคคลนั้น เพราะหากเขาไม่สามารถชำระตามที่ตกลงกัน เราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบภาระหนี้ทั้งหมด

Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง