<
WEALTH • INSURANCE

ประกันโรคร้ายจากยุงผ่านออนไลน์ จ่ายเบี้ยหลักร้อยคุ้มครองหลักหมื่น

กรุงเทพประกันภัย ขายประกันภัยโรคร้ายจากยุงผ่านออนไลน์ จับมือบริษัทนายหน้าประกันภัยขยายคุ้มครองโรคยอดฮิตประจำฤดูฝนอย่างไข้หวัดใหญ่ มือ เท้า ปากเปื่อยไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออก ฯลฯ จ่ายเบี้ยเริ่มต้นหลักร้อย ทุนประกันเป็นหมื่น พร้อมเงินชดเชยรายวัน

ปัจจุบันประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว โดยมาพร้อมกับโรคยอดฮิตอย่างโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปากเปื่อย และโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา ซึ่งจากสถิติ เมื่อปี 2562 ประเทศไทยพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกกว่า 1 แสนราย และโรคไข้หวัดใหญ่กว่า 3 แสนราย ขณะที่ในช่วง 5 เดือนแรก ของปี 2563 ประเทศไทยมีผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกมากกว่า10,000 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว 9 คน และคาดการณ์ว่าในช่วงฤดูฝนนี้อาจจะจะมีโอกาสพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี

ขณะเดียวกัน ความกังวลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นทุกปี รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับการวางแผนทางการเงินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ด้วยการทำประกันสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มโรคยอดฮิตสำหรับหน้าฝน อย่าง โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปากเปื่อย และโรคที่มียุงเป็นพาหะ ที่บริษัทประกันภัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการลดความเสี่ยงภัยจากโรคดังกล่าวโดยเฉพาะ

 

3 โรคกวนใจเพิ่มภัยโควิด

จ่ายเบี้ยเริ่มต้น 480 บาท


ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒนาต่อยอดกรมธรรม์ประกันสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคระบาดที่มักจะมาในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปากเปื่อย และโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา เป็นต้น รวมถึงการเตรียมพร้อมหากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับมาระบาดครั้งใหม่

โดยบริษัทได้ออกแผนประกันใหม่ 3 โรคกวนใจเพิ่มภัยโควิด” มีให้เลือก 2 แผน เบี้ยประกันเริ่มต้น 480 บาท ระยะเวลาความคุ้มครอง 6 เดือน ทุนประกันสูงสุด50,000 บาท คาดว่าจะมีเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 100 ล้านบาท

แม้ว่าโดยทั่วไปผู้ป่วยจะแสดงอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคปากเท้าเปื่อย รวมถึงโรคที่มียุงเป็นพาหะจะมีอาการที่ไม่รุนแรงนัก แต่สำหรับบุคคลบางกลุ่มโรคต่างๆเหล่านี้อาจจะมีความเสี่ยงและมีอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวจนทำให้ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2-7 วัน หรืออาจจะนานกว่า 1 สัปดาห์ก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น การแสดงอาการความรุนแรงของอาการ เป็นต้น

 


ค่ารักษาพยาบาลโรคต่างๆ ในโรงพยาบาล

สำหรับแผนประกันภัย 3 โรคกวนใจเพิ่มภัยโควิดรับประกันตั้งแต่อายุ 6-70 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน ให้ความคุ้มครองเฉพาะโรค ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่โรคมือ เท้า ปากเปื่อยโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ พร้อมคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพิ่มเติมด้วยรับเงินชดเชยรายวันต่อโรคต่อวันเริ่มต้น 300 บาท ซื้อได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และไม่ต้องตรวจสุขภาพ

โดยมีให้เลือก 2 แผนคือ แผนที่ 1 จะให้ความคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกั้นไม่น้อยกว่า 5 วัน สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปากโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งแต่ละโรคจะได้รับการชดเชยโรคละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย วงเงินความคุ้มครองโรคละ 30,000 บาทพร้อมรับเงินชดเชยรายวัน 1 ครั้งต่อโรคสูงสุด 30 วัน นับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน วันละ 300 บาท อัตราเบี้ยประกัน 480 บาทต่อ 6 เดือน

ขณะที่แผนที่ 2 จะให้ความคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกั้นไม่น้อยกว่า 5 วัน สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปากโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งแต่ละโรคจะได้รับการชดเชยโรคละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย วงเงินความคุ้มครองโรคละ 50,000 บาทพร้อมรับเงินชดเชยรายวัน 1 ครั้งต่อโรคสูงสุด 30 วัน นับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน วันละ 1,000 บาท อัตราเบี้ยประกัน 980 บาท ต่อ 6 เดือน

 

ทีคิวเอ็ม-724 ประกันออนไลน์

ลุยขายประกันยุงรับหน้าฝน


ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำเสนอโปรดักต์พิเศษ ประกันไข้หวัดใหญ่และโรคที่เกิดจากยุง” ที่ซื้อเพียง 1 กรมธรรม์ แต่คุ้มครองถึง 2 โรคคือ โรคที่มีสาเหตุมาจากยุง ได้แก่ ไข้เลือดออก ไวรัสซิกา ไข้สมองอักเสบ เจอี ชิคุนกุนยา และไข้จับสั่น (Malaria) และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A B C เบี้ยเริ่มต้น 200 บาท คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท

สำหรับ แบบประกันไข้หวัดใหญ่และโรคที่เกิดจากยุง รับประกันภัยตั้งแต่อายุ แรกเกิด-70 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 99 ปีจำกัดสิทธิ์ซื้อกรมธรรม์ 1 คน/1 ฉบับ โดยมีระยะเวลารอคอย 15 วัน นับจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก มีให้เลือก 3 แผน ดังนี้

       แผนที่ 1 กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน เงินปลอบขวัญ 10,000 บ. และรับเงินชดเชยวันละ 500 บ. สูงสุด 30วัน เบี้ยประกันเริ่มต้น 200 บาทต่อปี

       แผนที่ 2 กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน เงินปลอบขวัญ 30,000 บ. และรับเงินชดเชยวันละ 600 บ. สูงสุด 30วัน เบี้ยประกันเริ่มต้น 520 บาทต่อปี

       แผนที่ 3 กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน เงินปลอบขวัญ 50,000 บ. และรับเงินชดเชยวันละ 700 บ. สูงสุด 30วัน เบี้ยประกันเริ่มต้น 840 บาทต่อปี


นายพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัดผู้ให้บริการเว็บไซต์ 724 ประกันออนไลน์ เปิดเผยว่า บริษัทร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)นำเสนอแผนประกันโรคร้ายจากยุงซึ่งจะให้ความคุ้มครอง 5 โรคร้ายจากยุง คือโรคไข้เลือดออก, โรคติดเชื้อไวรัสซิกา, โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี, โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา) และโรคไข้จับสั่น (ไข้มาลาเรีย) มีให้เลือก 3 แผนประกัน หากตรวจพบรับเงินก้อนค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาท ค่าชดเชยรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 1,500 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น150บาท

นอกจากนี้ยังมี แผนประกัน 3 โรคกวนใจรับประกันตั้งแต่อายุ 0-70 ปี หากรับประกันที่อายุตั้งแต่ 15-70 ปี เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาทต่อปี ขณะที่อายุรับประกันตั้งแต่ 0-14 ปี เบี้ยประกันเริ่มต้น 490 บาทต่อปีโดยให้ความคุ้มครองโรค ไข้หวัดใหญ่, มือเท้าเปื่อย และ 5 โรคร้ายจากยุง ด้วยความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย ราคาประหยัด มีให้เลือก 3 แผน ตรวจพบรับเงินก้อนสูงสุด 20,000 บาท ชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาลวันละ 1,500 บาท

 

Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง