<
WEALTH • INSURANCE

จัดพอร์ตประกันภัยฟรีแลนซ์ วางแผนลดความเสี่ยงด้วยตนเอง

กรุงเทพประกันภัย-เมืองไทยประกันชีวิต แนะอาชีพฟรีแลนซ์ออกแบบวางแผนลดความเสี่ยงกับประกันรถยนต์ สุขภาพโรคร้ายแรง ที่อยู่อาศัยจัดพอร์ตการออม ดูแลค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วย ด้วยตนเอง ลดความเสี่ยงหากขาดรายได้ในอนาคต

อีกหนึ่งอาชีพที่มีความอิสระสามารถออกแบบไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิต และการทำงานได้ด้วยตนเอง อย่างฟรีแลนซ์แม้จะมีความอิสระแต่ก็อาจจะมาพร้อมกับความไม่แน่นอนจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ควรที่จะต้องให้ความสำคัญในการวางแผนและบริหารจัดการชีวิตให้มากขึ้นด้วย โดยหนึ่งในเครื่องมือสำหรับบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและสุขภาพก็คือการทำประกันชีวิตและการทำประกันสุขภาพ

 

เลือกประกันภัยตามไลฟ์สไตล์

ลดความเสี่ยงบริหารค่าใช้จ่าย

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหารบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) อธิบายว่า ปัจจุบันแม้จะมีการเก็บออมเงินหรือประกันสังคมมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ 8-10% แม้จะมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินไว้เพื่อดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้วก็ตาม ก็อาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอนอย่างกลุ่มอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ไม่แน่นอน ที่หากบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ก็จะสูญเสียรายได้ที่เคยได้รับไปแต่ถ้ามีการวางแผนบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาแผนประกันภัยที่จะเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับกลุ่มอาชีพอิสระได้ ภายใต้แนวคิด Life Style Insurance ที่ให้ความคุ้มครองหลากหลายให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยมีปัจจัยในการเลือกแผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น อาชีพ อายุ สุขภาพร่างกาย ทรัพย์สิน รายได้ เงินออม และภาระหน้าที่เป็นต้น

สำหรับแผนประกันในแนวคิด Life Style Insurance ประกอบด้วย ประกันสุขภาพ Happy Healthy Plan ความคุ้มครองที่สามารถเลือกแผนให้เหมาะกับความต้องการของตนเอง หรือประกันภัยโรคมะเร็ง สำหรับผู้หญิงพลัสอุบัติเหตุและประกันภัยโรคมะเร็งสำหรับผู้ชายพลัสอุบัติเหตุโดยเมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรกรับความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท รับเงินชดเชยสูงสุด 25,000บาทประกันภัยโรคมะเร็ง Cancer Insurance ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก รับทันที 100% ของทุนประกันภัย

นอกจากนี้ยังมีแผนประกันอัคคีภัย โครงการรักษ์บ้าน การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์การประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม 3 สิทธิประโยชน์ใน 1 กรมธรรม์ โดยคุ้มครองอาคารและทรัพย์สินในอาคาร ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับการเปลี่ยนที่พักอาศัยชั่วคราว หรือการสูญเสียค่าเช่า และการประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ สามารถเลือกวางแผนบริหารความเสี่ยงภัยด้วยตนเองได้หลากหลายรูปแบบ เช่นอาชีพขับรถยนต์ เพื่อรับส่งสินค้า ก็ควรเลือกบริหารความเสี่ยงภัยด้านของทรัพย์สินให้มากขึ้น ด้วยการทำประกันภัยรถยนต์เพราะถือเป็นเครื่องมือในการหารายได้

 

ตัวอย่างที่นาย A อายุ 25 ปี โสด มีอาชีพขับรถยนต์ (กระบะ) เพื่อรับส่งของโดยรับงานผ่านทาง Online โดยจากข้อมูลนาย Aแนะนำว่าควรให้น้ำหนักประกันภัยด้านทรัพย์สินมากที่สุด เนื่องจากรถยนต์เป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในการหารายได้ ในขณะที่สุขภาพของนาย A อาจจะยังคงแข็งแรงเนื่องจากอายุยังไม่มากอาจจะชะลอการบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้ไปก่อน แต่ถ้ายังมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะทำประกันสุขภาพได้ควรจะทำประกันสุขภาพควบคู่ไปด้วยโดยเลือกวงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสมกับเบี้ยประกันที่ต้องชำระ

โดยในการทำประกันรถยนต์ควรเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1เพราะจะได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด หากมีกำลังซื้อไม่เพียงพอที่จะทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ได้ แนะนำว่าควรเลือกประกันภัย 2+ รายปีหรือ 3+ รายเดือน โดยเลือกความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้มากที่สุด โดยอาจจะเริ่มต้นที่ความคุ้มครองต่ำ เพื่อให้สามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ หากมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นจึงค่อยปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองให้เหมาะสมในภายหลังได้

 

ตัวอย่างที่ นางสาว B อายุ 35 ปี เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว อาศัยอยู่กับลูกสาวในคอนโดที่ซื้อไว้กลางใจเมือง อาชีพนักตกแต่งภายใน

จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่านางสาว นั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมาก เพราะถือเป็นเสาหลักของครอบครัว และเป็นผู้ที่หารายได้เพียงคนเดียว ดังนั้น นางสาว B ต้องการบริหารความเสี่ยง แนะนำว่าควรจะต้องมีการทำประกันภัยเพื่อดูแลในเรื่องของร่างกาย สุขภาพ และรายได้ควบคู่กันด้วยโดยในส่วนของบริษัทแนะนำให้ทำประกันสุขภาพ HealthyFlexi Plan ที่สามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองให้เหมาะสมได้ หรือ แผน Happy Healthy Plan (Family Package) ที่รับประกันภัยได้ทั้งนางสาว และลูก หรือจะเลือกทำประกันอุบัติเหตุ PA For All ที่ให้ความคุ้มครองการชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุ

เพราะหากนางสาว Bได้รับอุบัติเหตุต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ก็อาจจะขาดรายได้หากมีการทำประกันชดเชยรายได้เอาไว้ก็จะได้รับเงินชดเชยระหว่างที่นอนพักรักษาตัว ตามเงื่อนไขที่ทำไว้ในกรมธรรม์ ช่วยให้มีรายได้มาช่วยค่าใช้จ่ายประจำวันในช่วงที่ไม่สามารถทำงานได้

หากนางสาว B ต้องการลดความเสี่ยงที่จะกระทบกับเงินออมหากต้องเผชิญกับค่ารักษาพยาบาลจากโรคร้าย อาจจะเลือกทำประกันโรคมะเร็ง หากเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือโรคมะเร็ง ก็จะมีเงินจากบริษัทประกันภัยเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยไม่กระทบกับเงินออมหรือหากมีบ้านพักอาศัย ควรจะทำประกันภัยที่อยู่อาศัย Home Cover Plus ที่มีความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ที่รองรับความเสี่ยงสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโดฯ

 


ตัวอย่างที่ นาย C อายุ 30 ปี แต่งงานแล้วมีลูก 2 คน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านย่านทองหล่อ มีอาชีพเป็น Influencer ด้านการท่องเที่ยวชื่อดังบน Facebook จากข้อมูลนาย C นั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นผู้ที่มีรายได้สูง และอาจจะเพิ่งเริ่มมีการสร้างครอบครัว หากต้องการบริหารความเสี่ยงทั้งกับตนเองและครอบครัว แบบประกันของบริษัทที่สามารถจะเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงและภาระค่าใช้จ่ายจากเหตุที่ไม่คาดฝัน เช่นประกันสุขภาพ Happy HealthyPlan ที่สามารถทำประกันภัยได้ทั้งครอบครัวประกันโรคมะเร็งพลัสอุบัติเหตุ คุ้มครองครอบคลุมในกรมธรรม์ฉบับเดียวประกันภัยการเดินทางต่างประเทศรายปี รองรับการเดินทางตลอดทั้งปีซึ่งไม่จำกัดจำนวนครั้งประกันอัคคีภัยรักษ์บ้าน สามารถเลือกรับทุนประกันภัยได้สูงสุดถึง 30 ล้านบาท

 

จัดพอร์ตสุขภาพ-เงินออม

สร้างอิสรภาพทางการเงิน

นางสาวจิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ควรจะต้องมีการวางแผนการออม และดูแลสุขภาพเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆเนื่องจากกลุ่มอาชีพอิสระ จะไม่มีสวัสดิการที่จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพอย่างพนักงานประจำ ถ้าไม่มีการบริหารความเสี่ยงและวางแผนการเงินอย่างเหมาะสมในช่วงที่สามารถหารายได้อย่างเพียงพอแล้ว หากเกิดเหตุไม่คาดฝันจนได้รับบาดเจ็บหรือ เจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล ก็อาจจะต้องใช้เงินที่เก็บออมไว้มาใช้จ่ายเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

สำหรับปัจจัยที่จะมากระทบต่อเงินออมของกลุ่มอาชีพอิสระ คือ

        1. ไม่สามารถทำงานได้เหมือนเดิม เพราะบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ทำให้ไม่มีรายได้

        2. ค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งจะไม่ว่าจะกรณีใด สิ่งที่เกิดขึ้นคือ กลุ่มอาชีพอิสระจะขาดรายได้ทันที หากไม่มีเงินสำรองก็จะกระทบต่อค่าใช้จ่ายประจำวันทันที เช่น เคยมีรายได้วันละ 5,000 บาทเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาลเท่ากับว่ารายได้หายไปวันละ 5,000 บาททันที

ดังนั้นสิ่งที่กลุ่มอาชีพอิสระ ควรจะทำเพิ่มเติมนอกจากการออมเงิน และประกันสุขภาพ คือการทำประกันที่มีเงินชดเชยรายได้ต่อวันด้วย เพื่อไม่ให้รายได้ต่อวันหายไป

นางสาวจิตต์เกษม แนะนำว่า เนื่องจากกลุ่มอาชีพอิสระ จะไม่มีสวัสดิการมาช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายหากเกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจนต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล ดังนั้นจึงควรที่จะทำประกันสุขภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเฉลี่ยปีละ 8-10%โดยควรเลือกวงเงินความคุ้มครองให้เหมาะสมตามกำลังซื้อของแต่ละคนเช่น เลือกค่าห้องในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย เพื่อให้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม แม้ค่ารักษาพยาบาลแบบ IPD จะมีความจำเป็นและต้องมีไว้ เพื่อปิดช่องทางทางเงินเมื่อเกิดเจ็บป่วย เพื่อลดผลกระทบในการต้องไปดึงเงินเก็บมาใช้จ่าย แต่ก็ควรจะเลือกทำประกันสุขภาพในวงเงินที่เหมาะสมตามกำลังซื้อด้วย

ตัวอย่างเช่น กรณีกลุ่มอาชีพอิสระ ที่เริ่มต้นทำงาน และยังไม่สามารถสร้างรายได้ที่มากพอที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองวงเงินสูง ก็สามารถเลือกวงเงินที่ต่ำเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงไว้บางส่วนก่อน หลังจากทำงานไปได้ระยะหนึ่ง จนสามารถสร้างรายได้ที่มากพอ แนะนำว่าควรจะเลือกวงเงินความคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้เพียงพอ

สิ่งสำคัญในการเลือกวงเงินความคุ้มครองคือต้องไม่เกินกำลังซื้อที่มีอยู่ โดยในส่วนของบริษัท มีแบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า หรือแผนประกันสุขภาพ D Health ที่จะเข้ามาช่วยกลุ่มอาชีพอิสระในการวางแผนเรื่องสุขภาพได้ โดยชำระเบี้ยประกันเริ่มต้น1,000 บาทต่อเดือน เพื่อครอบคลุมความคุ้มครองสุขภาพได้

ตัวอย่างความคุ้มครองเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้าfile:เหมาจ่ายเอ็กซ์ตร้า.jpg

 

นางสาวจิตต์เกษม กล่าวว่า นอกจากการวางแผนการเงินเพื่อดูแลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพแล้ว การเก็บออมสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ ก็มีความสำคัญด้วย โดยในช่วงที่สามารถสร้างรายได้ควรจะต้องมีการเก็บออมเงินไว้ด้วย โดยอาจจะเก็บออมผ่านแบบประกันสะสมทรัพย์ ซึ่งเป็นการเก็บออมเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวโดยสามารถเริ่มต้นที่ทุนประกันขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อปี เพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น

ขณะเดียวกัน การทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพยังสามารถนำเบี้ยประกันไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ โดยในส่วนของเบี้ยประกันชีวิตสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท ประกันบำนาญ ใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้สูงสุด 2 แสนบาท ประกันสุขภาพสูงสุด 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 1 แสนบาท

นอกจากนี้กลุ่มอาชีพอิสระ ยังสามารถลงทุนผ่านแบบประกันควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ โดยสามารถเลือกกองทุนที่ต้องการเข้าไปลงทุนได้ด้วยตนเองจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่จะบริหารกองทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ส่วนบริษัทประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครองชีวิตหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นซึ่งในปัจจุบัน บริษัทประกันมีแบบประกันยูนิตลิงค์ที่ลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองชีวิตและสร้างผลตอบแทนได้ตามที่ต้องการแล้ว รวมถึงช่วยวางแผนเกษียณอย่างมีความสุขได้

Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง