<
WEALTH • INSURANCE

“ประกันสุขภาพ” ตัวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

โดย บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

โรคภัย ไข้เจ็บ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และอาจมาในเวลาที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว ซึ่งเชื่อว่าทุกคนคงรู้สึกปวดใจทุกครั้งที่เจ็บป่วย ที่นอกจากจะเจ็บป่วย ขาดรายได้ขณะพักรักษาตัว ยังต้องเสียเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลอีกมหาศาล ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ที่เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้า ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่สวนทางกับสภาพแวดล้อมและอากาศที่เป็นพิษส่งผลต่อสุขภาพของผู้คน อีกทั้งคนมีความเครียดจากการใช้ชีวิตและการทำงานในแต่ละวัน  ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้คนมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ออกกำลังกายเป็นประจำ ทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่การเจ็บป่วยไม่ว่าจะแค่เล็กน้อยหรือลุกลามไปยังโรคร้ายแรงอื่นๆ มักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวและมาพร้อมกับค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงมากขึ้นทุกปี ซึ่งบางคนอาจจะต้องใช้เงินเก็บที่มีหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลก็เป็นได้

ดังนั้นประกันสุขภาพนอกจากเปรียบเสมือนเกราะป้องกันภัยยามเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้ว การทำประกันสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมไว้ ก็ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินได้เช่นกัน โดยค่าใช้จ่ายที่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนในยามเจ็บป่วย ได้แก่ 

  • ค่าห้องพักรักษาตัว: หากเจ็บป่วยจนมีความจำเป็นที่จะต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลการมีประกันสุขภาพจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าห้องพักโดยแผนความคุ้มครองของแต่ละแบบประกันจะมีความคุ้มครองค่าห้องที่แตกต่างกันไป ม้ว่าบางแผนความคุ้มครองอาจจะไม่ได้ครอบคลุมค่าห้องทั้งหมด แต่ก็ยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าห้องจากต้องจ่ายมากเป็นจ่ายน้อยลงได้
  • ค่ายารักษา: ทุกๆการเจ็บป่วยจำเป็นที่จะต้องเกิดการรักษาอย่างต่อเนื่องหนึ่งสิ่งที่จำเป็นมากในการรักษานั่นก็คือ ยารักษาโรคที่จะต้องทานต่อเนื่องเพื่อรักษาอาการให้ดีขึ้นและหายขาด โดยในความคุ้มครองของแผนประกันสุขภาพหลายๆ ประเภทก็จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่ายารักษา หรือบางแผนประกันก็สามารถนำไปเบิกได้ (ขึ้นอยู่ตามวงเงินประกันแต่ละแผนความคุ้มครอง)
  • ค่าแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์: ทุกๆ การเข้าโรงพยาบาล จะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งนอกเหนือจากการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ในทุกๆ ขั้นตอนตั้งแต่การตรวจวัดไข้ ความดัน ซักถามอาการ และอื่นๆ จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บ เป็นค่าบริการทางการแพทย์ที่อาจถูกมองข้ามไป ซึ่งในการทำประกันสุขภาพจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน
  • ค่าชดเชยการรักษาตัว: ในประกันสุขภาพบางกรมธรรม์จะมีครอบคลุมไปถึงเงินชดเชยรายได้ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยเป็นระยะเวลานานจนทำให้สูญเสียรายได้ประจำเป็นต้น

สำหรับ ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำประกันสุขภาพ จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินได้อย่างไรบ้าง อีกทั้งทุกๆ ความคุ้มครองจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นนอกจากการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน คือ “การทำประกันสุขภาพ” เพื่อความคุ้มครองกับตัวเองในยามฉุกเฉิน ครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่ารถพยาบาล คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและฉุกเฉิน วงเงินค่ารักษาต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี  เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถใช้เบี้ยประกันสำหรับลดหย่อนภาษีได้เต็ม 25,000 บาท

“เพราะที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเราเองเมื่อไหร่ แต่ถ้ามีการทำประกันสุขภาพเอาไว้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกันไว้ก่อนก็ช่วยให้อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้ว   ดีกว่าเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุขึ้นแล้วต้องดึงเงินออมที่เก็บสะสมไว้มาใช้ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจนหมดตัว แล้วก็บอกตัวเองกับว่า  “รู้งี้ทำตั้งแต่ตอนนั้น” เมื่อถึงเวลานั้นคงจะสายเกินไปแน่นอน”