<
WEALTH • INSURANCE

บริการกู้เงินตามกรมธรรม์ แหล่งเงินฉุกเฉินผู้ทำประกัน

บริษัทประกันชีวิต พร้อมให้บริการกู้ตามกรมธรรม์เสริมสภาพคล่องลูกค้า หากต้องการใช้เงินฉุกเฉินเร่งด่วน เพียงแค่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าเงินสด กู้ง่ายไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน รับความคุ้มครองเหมือนเดิม

รู้หรือไม่ว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ถือกรมธรรม์ได้ หากต้องการใช้เงินสดอย่างเร่งด่วน ผู้ทำประกันสามารถใช้บริการกู้เงินตามกรมธรรม์ ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต ในการกู้มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ออกมาใช้ก่อนครบกำหนดสัญญา โดยไม่จำเป็นต้องยกเลิกกรมธรรม์ แต่ยังได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งสามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าเงินสดที่มีอยู่ในกรมธรรม์ หรือตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

ผู้ทำประกันสามารถทำเรื่องกู้เงินได้ง่ายๆ และได้รับเงินเร็วโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยประมาณ 8% ต่อปีหรือตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยยังได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามทุนประกันชีวิตที่ทำประกันไว้

 

บริการ PhillipLife eLOAN 

กู้ตามสิทธิ์สูงสุด 1 ล้านบาท


นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับผู้ทำประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์ซึ่งมีมูลค่าเงินสดแล้ว สามารถขอใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์ได้หากประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างกะทันหันและไม่สามารถพึ่งพาแหล่งเงินอื่นได้ โดยบริษัทมีบริการ PhillipLife eLOAN ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์ได้สูงสุด 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ทำประกันสามารถใช้บริการ PhillipLife eLOAN ผ่าน PhillipLife TH Application ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 8% ต่อปี พร้อมรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารทันทีภายใน 1-2 วันทำการโดยผู้ทำประกันที่ต้องการใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ทำธุรกรรมออนไลน์รวมถีงอีเมล์ที่ใช้ทำธุรกรรมออนไลน์ บัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินที่ขอกู้ และบริการชำระคืนเงินกู้ผ่านบริการ Automatic Transfer System ( ATS) ก็สามารถใช้บริการกู้เงินผ่านบริการออนไลน์ได้ทันทีโดยการ Log in เข้าสู่ phillipLife TH Mobile Application เพื่อใช้งาน ดังนี้

       1. กดปุ่ม eloan ซึ่งจะสามารถดูมูลค่าเงินสด และขอกู้เงินตามกรมธรรม์ได้หลังจากนั้นเข้าสู่รายการกู้เงินกรมธรรม์

       2. กดปุ่มมูลค่ากรมธรรม์ จากหน้าเมมเบอร์

       3. กดปุ่มมูลค่าเงินสด-เงินกู้และกดปุ่ม e-loan จะปรากฎหน้าแสดงมูลค่าเงินสด และจำนวนเงินกู้ที่สามารถกู้ได้ ตรวจสอบ

       4. กดปุ่มขอกู้เงินตามกรมธรรม์จากนั้นตรวจสอบ ATS

       5. เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงิน

       6. เมื่อรายการสำเร็จและเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยหน้าจอจะแสดงสถานะ สำเร็จและมี SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขอกู้

 

ลูกค้าสนใจกู้กรมธรรม์

แก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง


นายสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของผู้ทำประกันชีวิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตของตนเอง คือ บริการกู้เงินตามกรมธรรม์เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท ด้วยการนำมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตออกมาใช้ก่อน โดยความคุ้มครองชีวิตยังคงต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าต้องชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยในภายหลังตามอัตราที่กำหนด ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์แต่ละประเภท ซึ่งสามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 80% ของมูลค่าเงินสดที่มีอยู่ในกรมธรรม์

หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ผู้ทำประกันสามารถใช้บริการกู้เงินตามกรมธรรม์กับบริษัทได้ทันที เพียงแค่ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัท กับขั้นตอนง่ายๆ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีการตรวจสอบเครดิตบูโรไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ต้องมีกรมธรรม์ประกันชีวิตแสดงสิทธิ์ก่อนการใช้บริการ ซึ่งมูลค่าที่ผู้ทำประกันจะสามารถกู้ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทกรมธรรม์ ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน เป็นต้น

นายสมชัยกล่าวว่า สิ่งสำคัญคือผู้ทำประกันที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจนไม่สามารถที่จะชำระเบี้ยประกันชีวิตต่อไปได้ไม่ควรจะยกเลิกกรมธรรม์ แต่ควรจะเลือกบริหารสภาพคล่องด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ของตนเอง โดยการใช้บริการกู้เงินตามกรมธรรม์ ซึ่งมี 3 รูปแบบคือ

      1. กู้เงินด้วยตนเอง

      2. ให้บุคคลอื่นมากู้เงินแทน

       3. กู้เงินผ่าน Easy Loan


กรณีกู้เงินด้วยตนเอง ผู้ทำประกันต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

      1. สำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง

      2. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร รับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้เอาประกันต้องการให้บริษัทโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


กรณีกู้เงินโดยให้บุคคลอื่นมากู้เงินแทนต้องเตรียมเอกสารดังนี้

      1. จัดทำหนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด

      2. สำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง

      3. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน ที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้เอาประกัน (กรณีผู้เอาประกันต้องการให้บริษัทโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

      4. กรณีรับเงินเป็นเช็ค บริษัทจะจ่ายเงินในนามของผู้เอาประกันเท่านั้น ประทับตรา A/C Only ขีดฆ่าหรือผู้ถือ


กรณีกู้เงิน Easy Loan 

       ผู้ทำประกันสามารถแจ้งสิทธิ์การกู้เงิน ผ่านระบบ OCEAN LIFE I-service ทางเว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือทาง LINE Official : @oceanlife จากนั้นกู้เงินผ่านการจัดส่งจดหมายแจ้งสิทธิ์และส่งกลับสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง/สำเนาบัญชีธนาคาร รับรองสำเนาถูกต้องโดยบริษัทจะทำการยืนยันตัวตน และปล่อยเงินกู้ให้ลูกค้าไม่เกิน 3 วันทำการ

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้ทำประกันของบริษัทอย่างมาก โดยมีลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามบริการให้กู้เงินตามกรมธรรม์กับบริษัทเพิ่มขึ้นเนื่องจากกู้ง่ายอนุมัติเงินเร็วสามารถนำเงินกู้ที่ได้รับไปใช้ในภาวะฉุกเฉินได้ทันที โดยเหตุผลที่ลูกค้ามาติดต่อขอกู้เงินตามกรมธรรม์ก็เพื่อจะนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในภาวะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และเมื่อผ่านพ้นภาวะวิกฤติจะนำเงินกู้มาคืน

 

โครงการ Bridging Loan

ต่ออายุกรมธรรม์ใหม่


ม.ล.จิรเศรษฐศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นต้องการใช้เงินด่วน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าหมอ เป็นต้นผู้ทำประกันสามารถขอใช้สิทธิ์ บริการกู้เงินตามกรมธรรม์คือการนำมูลค่าเงินสด ในกรมธรรม์ประกันชีวิตออกมาใช้ก่อนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยความคุ้มครองชีวิตยังคงมีต่อเนื่องตามเงื่อนไข

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการคุ้มครองต่อเนื่อง Bridging Loan สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ที่จะครบกำหนดสัญญาภายในปี2563 โดยผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินตามโครงการความคุ้มครองต่อเนื่อง Bridging Loan ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ของกรมธรรม์ที่จะครบกำหนดสัญญา และไม่เกินจำนวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่

โดยจะได้รับยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้นานสูงสุด 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มทำการกู้ยืม ซึ่งผู้ทำประกันสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินตามโครงการนี้เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่ของตนเอง รวมถึงบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสตามกฎหมาย

ม.ล.จิรเศรษฐ กล่าวว่า สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้ทำประกันสามารถใช้กู้เงินจากบริษัทได้ คือแบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบำนาญ โดยต้องเป็นกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับและมีมูลค่าเงินสด ซึ่งผู้ทำประกันจะต้องไม่ได้ใช้สิทธิในการหยุดชำระเบี้ยประกันที่มีวงเงินคุ้มครองลดลงแต่ระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม กรณีที่ต้องการกู้เงินด่วน สามารถรอรับเช็คได้เลย ภายใน 30นาที ที่ศูนย์บริการลูกค้าสำนักงานใหญ่ กรุงเทพประกันชีวิตได้ทันที พร้อมอนุมัติวงเงินกู้ได้ไม่จำกัด

การกู้เงินออกมาจากกรมธรรม์นั้น สิ่งที่ต้องคำนึงเป็นพิเศษ คือ การชำระคืนในระยะเวลาที่รวดเร็วโดยสิ่งสำคัญต้องดูแลการชำระเงินให้ดีอย่างไรก็ตามประกันชีวิตจัดเป็นแหล่งเงินกู้ยืมที่น่าสนใจ โดยผู้กู้สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายได้ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยดอกเบี้ยกู้ยืมไม่สูงนักเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อบุคคลทั่วไป และผู้กู้ยังได้รับความคุ้มครองชีวิตเช่นเดิม
 

กู้กรมธรรม์ออนไลน์

บริหารสภาพคล่อง


นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารงานลูกค้า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยขอใช้สิทธิกู้เงินตามกรมธรรม์จำนวนมาก โดยใช้บริการออนไลน์ ผ่าน My Allianz Application สูงถึง 330% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งการกู้เงินตามกรมธรรม์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารสภาพคล่องให้กับผู้ทำประกันได้ทันที เนื่องจากเป็นการนำมูลค่าเงินสดที่มีอยู่ในกรมธรรม์มาใช้ก่อนครบกำหนดสัญญาพร้อมชำระดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการกู้ตามกรมธรรม์ เป็นการนำเอามูลค่าเงินสดของกรมธรรม์มาใช้ก่อนครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ หากผู้ทำประกันไม่มีการชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ ก็อาจจะทำให้ยอดค้างจ่ายมากกว่ามูลค่าเงินเวนคืนอาจส่งผลให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนวันครบกำหนดสัญญา ดังนั้น ผู้ทำประกันจึงต้องระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่มีเสียสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

นางสาวพัชรากล่าวว่า สำหรับลูกค้าของบริษัท สามารถรับบริการเงินกู้ได้โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน โดยจะได้รับการอนุมัติวงเงินภายใน 2 วัน ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

      1. My Allianz Application* โดยผู้เอาประกันภัยทำรายการด้วยตนเอง สามารถกู้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 แสนบาท และไม่เกินมูลค่าเงินสดที่มีตามกรมธรรม์โดยจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป

       2. กรณีต้องการกู้มาก 1 แสนบาทขึ้นไป ต้องกรอกแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทเพื่อดำเนินการ ผู้เอาประกันภัย จะได้รับอนุมัติเงินกู้ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ทาง www.azay.co.th

 

เอไอเอสวนกระแส

ขอกู้ลดลงกว่า 50%

รายงานข่าวจากเอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ผู้ทำประกันที่ต้องการใช้บริการกู้เงินตามกรมธรรม์สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านตัวแทนประกันชีวิต หรือ เข้ามาติดต่อที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเอไอเอได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.โดยมีสิทธิ์ขอกู้เงินจากกรมธรรม์ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าเงินสดที่มีอยู่ และมีการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นตามสัญญาที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งผู้เอาประกันสามารถทยอยจ่ายเงินกู้คืนได้

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ จากนั้นลูกค้าต้องกรอกเอกสารขอบริการกู้เงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หากได้รับการอนุมัติ บริษัทจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีหรือสั่งจ่ายเช็ค

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้ทำประกันต้องระวังคือ ในการใช้บริการกู้เงินตามกรมธรรม์นั้น ควรกู้เงินตามจำนวนที่จำเป็นเท่านั้นเนื่องจากเงินกู้ตามกรมธรรม์ ถือเป็นหนี้สินค้างชำระในกรมธรรม์ จึงทำให้เกิดดอกเบี้ยตลอดเวลาที่ยังไม่ชำระเงินกู้ โดยรวมดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องจ่ายด้วย ดังนั้น หากยังไม่ได้ชำระมีการชำระเงินกู้ให้ครบถ้วน ก็จะส่งผลไปถึงมูลค่าของผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อครบกำหนดสัญญาตามกรมธรรม์ลดลงด้วย

ดังนั้น หากสภาพคล่องของผู้ทำประกันกลับมาเป็นปกติแล้ว ควรจะต้องมีการชำระคืนเงินกู้อย่างสม่ำเสมอโดยสามารถเลือกชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด หรือแบ่งชำระตามที่ลูกค้าสะดวกได้ตลอดเวลา

กรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต การจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้รับผลประโยชน์ต้องมีการหักเงินกู้และภาระหนี้สินที่ผูกพันกับกรมธรรม์ออกก่อน โดยบริการกู้เงินจากกรมธรรม์เป็นการโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์ให้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม ซึ่งจำนวนเงินที่ขอกู้ยืมได้จะต้องไม่เกินเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยหนี้สินใดๆที่ผูกพันกับกรมธรรม์

โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละตามสัญญาในกรมธรรม์จะเห็นได้ว่าการกู้เงินจากกรมธรรม์สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้ทำประกันได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าการกู้เงินจากธนาคารหรือบัตรกดเงินสด

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนลูกค้าที่สนใจเข้ามาขอใช้บริการการกู้เงินจากกรมธรรม์ลดลงกว่า 50% จากช่วงที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้หากไม่มีความจำเป็นลูกค้าจะไม่ออกจากที่พักอาศัย หรือลูกค้ายังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนแม้ว่าการกู้เงินตามกรมธรรม์เป็นสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัยก็ตาม

 

Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง