<
WEALTH • INSURANCE

แนะมือใหม่ซื้อประกันยูนิต ลิงค์ ออกแบบวางแผนทางการเงิน

บริษัทประกันชีวิต แนะเทคนิคมือใหม่ก่อนตัดสินใจซื้อยูนิต ลิงค์ สำรวจความต้องการของตนเอง ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุน เลือกวิธีการลงทุน สามารถติดตามผลการลงทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงให้กับชีวิต

ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างในปัจจุบัน แบบประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ ยูนิต ลิงค์ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงินสำหรับการทำประกันชีวิต เนื่องจากเป็นแบบประกันที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิต และมีผลตอบแทนจากการลงทุน โดยผู้ถือกรมธรรม์สามารถกำหนดสัดส่วนความคุ้มครองและสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ทำให้แบบประกันยูนิต ลิงค์ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

เข้าใจก่อนตัดสินใจ


นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย แนะนำว่า สำหรับผู้ทำประกันมือใหม่ที่ต้องการวางแผนทางการเงินผ่านยูนิต ลิงค์ ก่อนที่จะต้องตัดสินใจทำประกัน ควรพิจารณาข้อมูล ดังนี้

        1. ต้องเข้าใจว่า ยูนิต ลิงค์ ยังคงเป็นประกันชีวิต เน้นดูแลคุ้มครองด้านการประกันชีวิตเป็นหลัก ในส่วนของการลงทุนเปรียบเสมือนส่วนเสริมที่ทำให้แบบประกันมีความหยืดหยุ่นและเพิ่มโอกาสให้เงินได้เติบโตจากการลงทุนระยะยาว

        2.ควรมีที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นมืออาชีพ คอยช่วยออกแบบแผนให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

โดยแบบประกัน ยูนิต ลิงค์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับวางแผนการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการวางแผนการโอนย้ายความเสี่ยงและการปกป้องความมั่งคั่ง เนื่องจากเป็นแบบประกันที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครองและวางแผนให้ตอบโจทย์กับความต้องการได้ในแต่ละช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล ขณะเดียวกันเบี้ยประกันส่วนหนึ่งจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวม จึงเป็นแบบประกันที่ทั้งความมั่นคงในชีวิตและความมั่งคั่งทางการเงิน

 

4 Step มือใหม่หัดซื้อ


นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แนะนำว่า สำหรับผู้ทำประกันมือใหม่ที่ต้องการซื้อแบบประกันควบการลงทุนหรือ ยูนิต ลิงค์นั้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันควรต้องพิจารณาข้อมูลให้เข้าใจก่อน เนื่องจากแบบประกันยูนิต ลิงค์ เป็นแบบประกันที่มีทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุน หากไม่มีการศึกษาให้เข้าใจแล้ว อาจได้รับความเสี่ยงจากการเลือกลงทุนได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจทำประกันยูนิต ลิงค์ ผู้ทำประกันควรจะพิจารณาข้อมูล ดังนี้

        Step 1 พิจารณาก่อนว่าตนเองมีความต้องการความคุ้มครองจำนวนเท่าไหร่ เพื่อจะได้กำหนดทุนประกันอย่างเพียงพอกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเพื่อกำหนดรูปแบบของวางแผนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การทำประกันเพื่อสร้างมรดก เพื่อการเกษียณ เพื่อการศึกษาของบุตร เพื่อการออมของตนเอง เป็นต้น

        Step 2 หลังจากทราบถึงความต้องการของตนเองแล้ว สิ่งที่ผู้ทำประกันต้องทราบคือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ เนื่องจาก ยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นแบบประกันที่สามารถเลือกสัดส่วนการลงทุนได้ตามความต้องการของตนเองได้ด้วย ดังนั้น ผู้ทำประกันต้องสามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะมีกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้

        Step 3 เลือกวิธีการลงทุน โดยผู้ทำประกันสามารถเลือกเข้าไปลงทุนกับกองทุนที่แต่ละบริษัทประกันชีวิตคัดเลือกไว้ให้ตามการประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนของแต่ละคน ซึ่งส่วนใหญ่กองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตคัดเลือกมาให้ลงทุนนั้น จะเป็นกองทุนที่มีทีมบริหารจัดการที่ดี ผลประกอบการจากการลงทุนย้อนหลังดี ขั้นตอนกระบวนการลงทุนเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เป็นต้น

        Step 4 เมื่อเลือกวิธีการลงทุนได้แล้ว ต้องสามารถติดตามผลการลงทุนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น การรายงานข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชั่น ที่แต่ละบริษัทพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยในส่วนของบริษัท ยังมีโปรแกรมปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการบริหารพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้าตามระดับความเสี่ยงของแต่ละคนด้วย

 

เครื่องมือรับความผันผวน


นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความผันผวนของผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลในเชิงบวกกับแบบประกันควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวางแผนทางการเงินระยะกลางถึงระยะยาว เพราะเป็นแบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิต ซึ่งผู้ทำประกันสามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้ตนเองตามระดับความเสี่ยง และสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการทำประกันชีวิตทั่วไป อีกทั้งยังเป็นแบบประกันชีวิตที่ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนให้กับลูกค้าด้วย

แบบประกันยูนิตลิงค์ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องการบริหารการเงินเพิ่มเติมจากการทำประกันชีวิตโดยทั่วไป เพราะผู้ทำประกันสามารถกำหนดสัดส่วนความคุ้มครองชีวิตและสัดส่วนของการลงทุนได้ด้วยตนเอง ตามความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุน

 

วางแผนเพิ่มความมั่งคั่ง


นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แนะนำว่า แบบประกันยูนิต ลิงค์ เป็นแบบประกันที่เน้นการวางแผนทางการเงินในระยะยาว ซึ่งผู้ทำประกันควรมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง และไม่เสียสิทธิต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยลูกค้าอาจมีการลงทุนเพิ่มในช่วงที่ราคาหน่วยลงทุนลดลงเพื่อเป็นการเฉลี่ยต้นทุน และหากลูกค้าต้องการนำเงินจากกรมธรรม์ออกมาใช้ ควรพิจารณาเรื่องการถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ โดยเฉพาะในช่วงปีแรกๆ เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ด้วย

สิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ ผู้ทำประกันควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุน เนื่องจากประกันชีวิตยูนิต ลิงค์ จะไม่มีการรับรองผลประโยชน์เหมือนกับประกันชีวิตทั่วไป ผลประโยชน์ของกรมธรรม์จะขึ้นอยู่กับ 2 ส่วนคือ ทุนประกันภัย และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่ลูกค้าเลือกลงทุน การลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงไม่เหมาะกับลูกค้า เช่น ลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเกินไป อาจทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ หรือ หากลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป อาจสูญเสียเงินต้นและไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำประกันนี้ได้

 “ลูกค้าควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางการเงิน เพื่อที่จะสามารถเลือกซื้อแบบประกันที่สอดคล้องกับความต้องการของตน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากตัวแทน หรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ประจำอยู่ตามสาขาธนาคารต่างๆ


Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง