WEALTH • MUTUAL FUND

เสริมแกร่งพอร์ตด้วย"กองทรัสต์" ตอบโจทย์ครบ"เงินปันผล-กำไรส่วนต่างราคา"

เพราะการวางแผนทางการเงินและการลงทุนที่ดีจะเป็นหลักประกันความมั่นคงที่สำคัญของชีวิต ดังนั้นหากเริ่มต้นด้วยการออมหรือลงทุนอย่างชาญฉลาด นั่นหมายถึงเรากำลังวางพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็งตั้งแต่เนิ่นๆ แต่คำถามคือแล้วเราจะให้เงินทำงานเพื่อสร้าง Passive Income ที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอได้อย่างไร? หรือจะเลือกการลงทุนแบบไหนดี? 

ปัจจุบันมีทางเลือกในการลงทุนหลากหลายประเภท ตั้งแต่ เงินฝากธนาคาร, การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียน (บจ.), พันธบัตรรัฐบาล, หุ้นกู้, ทองคำ, กองทุนรวม, การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ Cryptocurrency ที่กำลังมาแรง  ในขณะนี้  

อย่างไรก็ตาม อย่างที่เหล่านักลงทุนทราบกันดีว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง และการลงทุนในแต่ละประเภท ให้ผลตอบแทนที่มากน้อยแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น เงินฝากที่มีดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ หรือการลงทุน ในพันธบัตรที่แม้จะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าการฝากเงิน แต่ก็อาจต้องเจอกับความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ขณะที่การลงทุนในหุ้นและ Cryptocurrency ที่มีโอกาสรวยเร็วมากแต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากเช่นกัน 


การลงทุนในกองทรัสต์ยังมีความน่าสนใจ แต่นักลงทุนต้องเลือกประเภทของกองทรัสต์ที่ลงทุนให้ดี เพราะในตลาดกองทรัสต์มีหลายประเภท ทั้ง โรงแรม อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์นิทรรศการ ซึ่งที่ผ่านมาล้วนได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เพราะมีการปิดเมืองและ การท่องเที่ยวหยุดชะงัก แต่พื้นที่ประเภทอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์กลับยังมีอัตราการเช่าที่สูง 

โดยพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมบริเวณภาคกลางของประเทศไทยมีอัตราการเช่าเฉลี่ยสูงถึง 92%  ซึ่งปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจอาหาร มีทิศทางการเช่าพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น จากปัจจัยการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องในช่วงสถานการณ์นี้ ประกอบกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงปัจจัยด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการ Work from home มีการซื้อขายผ่านออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก และสะท้อนได้จากข้อมูล  ที่กองทรัสต์ประเภทนี้ยังสามารถทยอยจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา   

กองทรัสต์ถือเป็นช่องทางการลงทุนหนึ่งที่จ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังได้รับกำไรจากส่วนต่างราคา ( Capital Gain) ของหน่วยลงทุน และหากเข้าลงทุนในช่วงที่ราคาลดลงมาจากวิกฤตโควิด-19 นักลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทน ทั้งเงินปันผลและกำไรจากราคาหน่วยลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงยังมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของในสินทรัพย์หลากหลายแห่งที่กองทรัสต์เข้าไปลงทุนอีกด้วย
บทความโดย อรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง