<
WEALTH • INSURANCE

เลิกขายประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ชูยูนิตลิงค์เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูง

บริษัทประกันชีวิตยกเลิกการขายแบบประกันสะสมทรัพย์ปรับโฉมแบบประกันใหม่ให้สอดคล้องกับภาวะดอกเบี้ยต่ำ ชูประกันตลอดชีวิต โรคร้ายแรง ยูนิตลิงค์ คุ้มครองระยะยาวแบบยั่งยืน

จากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้บริษัทประกันมีการปรับปรุงแบบประกัน รวมถึงยกเลิกแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์ที่ไม่สอดคล้องกับภาวะดอกเบี้ยในปัจจุบันลง โดยเน้นไปที่การนำเสนอแบบประกันที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับลูกค้าในระยะยาว อย่างเช่นแบบประกันประเภทคุ้มครองตลอดชีพ แบบประกันโรคร้ายแรง แบบประกันควบการลงทุนเพื่อการทำประกันที่คุ้มค่าในช่วงภาวะดอกเบี้ยต่ำ

เน้นคุ้มครอง-โรคร้ายแรง


นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2563 บริษัทจะยกเลิกการขายแบบประกันสะสมทรัพย์รุ่นเดิม ที่ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในช่วงภาระอัตราดอกเบี้ยต่ำได้โดยจะหันมาเน้นนำเสนอแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตมากขึ้น รวมทั้งจะปรับปรุงแบบประกันในกลุ่มของโรคร้ายแรงและยูนิตลิงค์เพื่อคุ้มครองสุขภาพและสร้างผลตอบแทนให้กับลูกค้า ที่ต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและสร้างความมั่งคั่งผ่านการลงทุนและได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย

สำหรับแบบประกัน AIA CI SuperCareเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ หรือถึงอายุ 99 ปี รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน -65 ปีระยะเวลาการชำระเบี้ย 10 ปี หรือ 20 ปี โดยมีอัตราเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา เบี้ยประกันสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด ทุนประกันขั้นต่ำ 200,000 บาท ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงในระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค/การรักษา โดยจะได้รับผลประโยชน์20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จำกัดโรคร้ายแรงเพียงโรคเดียวเท่านั้น โดยจะจ่ายผลประโยชน์เพียงครั้งเดียวหากลูกค้ายังมีการชำระเบี้ยต่อไปกรมธรรม์ก็ยังคงให้ความคุ้มครอง แต่จะไม่คุ้มครองโรคร้ายแรงที่ได้จ่ายไปแล้ว


ขณะเดียวกัน กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษาด้วย รวมถึงกรณีเสียชีวิตหรือครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน ที่หักผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) จากนั้นกรมธรรม์จะสิ้นสุดผลบังคับทันที

สำหรับโรคร้ายแรงที่จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ AIA CI SuperCareประกอบด้วย 5 กลุ่มโรคร้ายแรงคือ กลุ่ม 1 โรคมะเร็งและเนื้องอก กลุ่ม 2 โรคหัวใจ ระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิตกลุ่ม 3 โรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ กลุ่ม 4 โรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย กลุ่ม 5 กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ กลุ่ม 6 โรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ ซึ่งจะคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน -16 ปี

นายเอกรัฐกล่าวว่า สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแบบประกันเพื่อการลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งนั้น บริษัทจะนำเสนอแบบประกันควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) อย่างเอไอเอ อิสระ พลัส ซึ่งรับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน-70 ปีระยะเวลาความคุ้มครองตลอดชีพ หรือถึงอายุ 99 ปีสามารถกำหนดทุนประกันได้เอง และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์และหลักเกณฑ์ของบริษัท อัตราเบี้ยประกันรายปี งวดละ 12,000 บาท

จากนั้นสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้ สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเป็นประจำ พร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่องวด และไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองหรือเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไม่ได้ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อครั้งและไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์

กรณีเสียชีวิต จะได้รับผลประโยชน์ในส่วนของทุนประกันชีวิตบวกด้วยมูลค่าการซื้อคืนหน่วยลงทุนหากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาประกันภัย บริษัทจะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 

เปิดศักราชใหม่ปรับโฉมสะสมทรัพย์


นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ หลายคนกำลังมองหาการออมเงินและการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า มีความเสี่ยงต่ำ บริษัทจึงได้พัฒนา พัฒนาแบบประกัน Life Solutions Product ในกลุ่ม Money Fit 2 แบบ คือ ธนทวี1 10/5 (2) และธนทวี1 15/6 (1) ซึ่งเป็นแบบประกันออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนและความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดสัญญา ได้รับผลตอบที่ค่อนข้างดีและแน่นอน โดยจะขายผ่านตัวแทนชีวิตทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

แบบประกันออมทรัพย์ใหม่ทั้งสองแบบจะเป็นทางเลือกสำหรับการวางแผนทางการเงิน ที่ผู้เอาประกันมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนและคุ้มค่า เพราะเป็นแบบประกันที่มีเงินคืนให้ทุกปี ครบสัญญายังได้รับเงินก้อน พร้อมความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา อีกทั้งเบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง100,000 บาท ถือเป็นแบบประกันที่รองรับแผนทางการเงินและทุกแผนการในอนาคตเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแบบประกันธนทวี1 10/5(2) มีระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันเพียง5 ปี ระยะเวลาความคุ้มครอง10 ปี โดยระหว่างสัญญารับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-5 และรับเงินคืน 7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 6-9 ครบกำหนดสัญญารับ 512% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างสัญญา ในปีกรมธรรม์ที่ 1 บริษัทจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2-4 จ่ายเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเป็น200-400%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามลำดับส่วนปีกรมธรรม์ที่5-10 บริษัทจ่าย 500%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 ขณะที่ แบบประกันธนทวี1 15/6(1) มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 6 ปี ระยะเวลาความคุ้มครอง 15 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 1-6 และรับเงินคืน 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 7-14 ครบกำหนดสัญญารับ 612% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

โดยกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 บริษัทจะจ่าย100% และตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2-5 จ่ายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยจ่าย200-500% ของจำนวนเงินเอาประกันหากเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 6-15 บริษัทจ่าย 600%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

นายสวัสดิ์กล่าวว่า ผู้เอาประกันยังจะได้รับบริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันและให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ บริการช่องทางการชำระเบี้ยประกันที่หลากหลายมากกว่า 10 ช่องทาง ไทยประกันชีวิต iService บริการตรวจสอบข้อมูล สถานะกรมธรรม์ และการเรียกร้องสินไหมผ่านเว็บไซต์www.thailife.com

 

 

Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง