WEALTH • INSURANCE

ประกันชูยูนิตลิงค์-สะสมทรัพย์ คุ้มครองชีวิตเพิ่มผลตอบแทน

ไทยสมุทรประกันชีวิต-กรุงเทพประกันชีวิต แนะนำแนวทางบริหารความเสี่ยง วางแผนทางการเงิน รับดอกเบี้ยขาขึ้น ชูยูนิตลิงค์ เน้นความยืดหยุ่น อิสระทางการเงิน สะสมทรัพย์ เน้นออมเงิน คุ้มครองชีวิต การันตีผลตอบแทน

สำหรับผู้ที่กำลังมองหารูปแบบการออม การลงทุนในภาวะที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขึ้น การทำประกันชีวิตเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการลงทุนที่น่าสนใจ เพราะประกันชีวิตเป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถช่วยในการวางแผนออมเงินในระยะยาวและสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ทำประกันชีวิตได้ด้วย

 

ยูนิตลิงค์จัดพอร์ตได้เอง

นายสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันผู้ทำประกันสามารถเลือกวางแผนทางการเงินผ่านประกันชีวิตได้หลากหลาย เพื่อให้ได้ความคุ้มครองและผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นที่ผู้ทำประกันกำลังมองหาแบบประกันที่สามารถให้ผลตอบแทนและให้ความคุ้มครองในระยะยาว ซึ่งแบบประกันชีวิตที่น่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนทางการเงินได้คือ แบบประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ Unit Linked

สำหรับ ยูนิตลิงค์ (UNIT LINKED) เป็นแบบประกันที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต พร้อมเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เองตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากกองทุนที่บริษัทประกันชีวิตได้คัดสรรมาแล้ว พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ตามความต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่แบบประกันยูนิตลิงค์จะมีระยะเวลาความคุ้มครองระยะยาว ส่วนระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจะมีทั้งชำระครั้งเดียว หรือชำระรายงวด ขึ้นอยู่กับแต่ละแบบประกัน

โดยเบี้ยประกันภัยของแบบประกันยูนิตลิงค์ที่ลูกค้าจ่ายมาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรกจะถูกหักเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำประกันชีวิตก่อน หลังจากนั้นเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือบริษัทจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนที่ลูกค้าเลือก ซึ่งลูกค้าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากหรือน้อย จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนการลงทุนนั้นๆ

ทั้งนี้ จุดเด่นที่ทำให้แบบประกันยูนิตลิงค์แตกต่างจากแบบประกันทั่วไปคือ ความยืดหยุ่น (Flexible) ของแบบประกัน เช่น การเพิ่มเงินลงทุน (Top-up Premium) ได้ตามต้องการ การขอถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ การสับเปลี่ยนกองทุน การขอปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ และหากลูกค้าประสบปัญหาทางการเงิน ขาดรายได้สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ (Premium Holiday) โดยความคุ้มครองยังคงอยู่ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็สามารถกับมาจ่ายเบี้ยต่อได้

นายสมชัยกล่าวว่า บริษัทได้มีการพัฒนาแบบประกันยูนิตลิงค์ (UNIT LINKED) 2 แบบคือ โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนิต ลิงค์ (99/1) และโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท ฟรีดอม ยูนิต ลิงค์ 99/99 เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าแบบประกันทั่วไป

โดยแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนิต ลิงค์ (99/1) เป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน - 70 ปี คุ้มครองชีวิตยาวจนถึงอายุ 99 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพเริ่มต้น 120% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ ที่มองหาแบบประกันที่เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตามความต้องการของตนเอง จากกองทุนคุณภาพที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญการลงทุนมืออาชีพ

ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง เพราะสามารถเพิ่มเงินลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ (Top-Up Premium) สามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่มีค่าธรรมเนียม พร้อมคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาทางการเงิน และแอปพลิเคชั่นช่วยวางแผนที่ทันสมัย

ขณะที่ โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท ฟรีดอม ยูนิต ลิงค์ 99/99 รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน - 70 ปี คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดจนถึงอายุครบ 99 ปี โดยเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์สามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด พร้อมรับโบนัสพิเศษ (Loyalty Bonus) หากผู้เอาประกันภัยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

โดยผู้เอาประกันสามารถปรับเปลี่ยนทั้งความคุ้มครองและการลงทุนได้ด้วยต้นเองตามความต้องการของแต่ละช่วงชีวิต อีกทั้งยังเลือกเบี้ยประกันภัยที่ต้องการชำระได้ เริ่มต้นเพียง 12,000 บาทต่อปี และเลือกความคุ้มครองชีวิตได้เองตั้งแต่ 5-130 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักต่อปี ขึ้นอยู่กับอายุผู้เอาประกันภัย เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน ตามความต้องการ

นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มเงินลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ (Top-Up Premium) รวมถึงมีการปรับสัดส่วนการลงทุนได้อัตโนมัติ (Automatic Fund Re-balancing) เพื่อช่วยรับมือกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม สามารถถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้แต่ความคุ้มครองยังคงอยู่

“จะเห็นได้ว่า แบบประกันที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเช่นในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นแบบประกัน ยูนิตลิงค์ (UNIT LINKED) หรือประกันชีวิตควบการลงทุน เพราะเป็นแบบประกันที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต พร้อมเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เองตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จากกองทุนที่บริษัทประกันชีวิตได้คัดสรรมาแล้ว พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อีกด้วย”

 

สะสมทรัพย์การันตีผลตอบแทน

นายจักรพงศ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการอาวุโส สายคณิตศาสตร์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แนะนำว่า สำหรับการวางแผนทำประกันชีวิตในจังหวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนี้ ประกันสะสมทรัพย์แบบมีเงินปันผล (Par) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างเงินออมให้เพิ่มพูนขึ้น แต่ก็ยังมั่นคงได้ในเวลาเดียวกัน เพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งในด้านความคุ้มครองชีวิต การันตีเงินต้นไม่หาย พร้อมรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำ และโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติมจากการลงทุน

โดยจุดเด่นของประกันสะสมทรัพย์แบบมีเงินปันผล ประกอบด้วย การออมเงินพร้อมกับได้รับความคุ้มครองชีวิต มีความมั่นคงสูง ความเสี่ยงต่ำ มีผลตอบแทนที่การันตี สร้างวินัยการออมระยะยาว ทำให้มีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต ผลตอบแทนทั้งหมดไม่ต้องเสียภาษี และเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ มีโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม เมื่อบริษัทสามารถนำเบี้ยประกันไปลงทุนได้ผลตอบแทนสูงขึ้น

ที่ผ่านมา บริษัทได้นำเสนอแบบประกันสะสมทรัพย์ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ทำประกันที่ต้องการทำประกันชีวิตที่ได้รับทั้งความคุ้มครองและผลตอบแทนในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น อาทิ แบบประกันสะสมทรัพย์ บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168 เป็นแบบประกันสะสมทรัพย์ รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 65 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี รับความคุ้มครองยาว 16 ปี

โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 30,000 บาทต่อปี รับเงินคืนทุกปี และเมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินคืน รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 1,102% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย อีกทั้งยังมีอัตราเบี้ยคงที่เท่ากันทุกอายุและเพศ และไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอแบบประกัน เกนเฟิสต์ 650 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดถึง 75ปี ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีต่อเนื่องเพียง 6 ปี แต่คุ้มครองถึง 14 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท การันตีผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญา 650% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาประกันภัยรับ 100% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง พร้อมกับเงินเพิ่ม 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ส่วนกรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญา 650% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับเงินคืนปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ปีกรมธรรม์ที่ 6-10 รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ปีกรมธรรม์ที่ 11-13 รับเงินคืนปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และมีโอกาสรับเงินปันผลในวันครบกำหนดสัญญา


 

Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง