เกี่ยวกับนักเขียน

นเรศ เหล่าพรรณราย Co-Founders SCN Media Pte.Ltd และ Novum Global Technologies Pte.Ltd ฟินเทคด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล คอลัมนิสต์ด้าานฟินเทคและเงินดิจิทัล วิทยากรด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub.com