เกี่ยวกับนักเขียน

Jitta Jitta มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีด้านการลงทุน เพื่อช่วยคนทั่วโลกสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน ตามแนวทางของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่ว่า “ลงทุนในธุรกิจที่ดี ในราคาที่เหมาะสม"

บทความทั้งหมดของนักเขียน