เกี่ยวกับนักเขียน

ดร.ณัฐ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ ดร.ณัฐ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ Data Scientist Manager, Bluebik Group PLC.