เกี่ยวกับนักเขียน

ชานน จรัสสุทธิกุล ชานน จรัสสุทธิกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Forward Holdings, Forward - Decentralized Derivatives Exchange และ Forward Labs - Blockchain technology labs

บทความทั้งหมดของนักเขียน