AWARDS • MONEY & BANKING AWARDS

รางวัลเกียรติยศ ธนาคารเพื่อลูกค้า รายย่อยแห่งปี 2564 Best Retail Bank of the year 2021

บทความโดย:

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 21 Money Expo 2021 ชื่นชอบและตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดจึงได้รับรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 Best Retail Bank of the Year 2021 ซึ่งเป็นการครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่ 6 นอกจากน

รางวัลเกียรติยศ ธนาคารเพื่อลูกค้า รายย่อยแห่งปี 2564 

Best Retail Bank of the year 2021

 ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก 2564

Best Service Provider Deposit 2021


วิทัย รัตนากร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

 

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 21 Money Expo 2021 ชื่นชอบและตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดจึงได้รับรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 Best Retail Bank of the Year 2021 ซึ่งเป็นการครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่ 6 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก 2564 Best Service Provider – Deposit 2021

 

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลจาก วารสารการเงินธนาคาร เพราะนอกจากรางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้กับคนในองค์กรแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินและเดินหน้าเปลี่ยนองค์กรเป็นธนาคารเพื่อสังคมสามารถช่วยคนได้จริง สร้าง Impact กับสังคมได้อย่างชัดเจน จนได้รับการยอมรับจาก stakeholder รวมถึงสื่อมวลชนซึ่งถือเป็นหนึ่งใน Stakeholder ที่สำคัญ

โดยปัจจัยที่ทำให้ออมสินประสบความสำเร็จคือการมีเป้าหมายมีแผนการทำงานอย่างชัดเจน ขณะที่ความโชคดีของออมสินคือมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง โดยเฉพาะในเรื่องการเป็นธนาคารเพื่อสังคมและมีวัฒนธรรมที่ต้องการช่วยเหลือคนเพราะออมสินเป็นธนาคารที่อยู่คู่กับชุมชนมาโดยตลอด

ดีใจที่ได้รางวัลจาก วารสารการเงินธนาคาร ซึ่งรางวัลนี้นอกจากจะเป็นกำลังใจ เป็นความภาคภูมิใจให้กับทุกคนในองค์กรแล้วยังเป็นการตอกย้ำว่าการเปลี่ยนออมสินเป็นธนาคารเพื่อสังคมสามารถช่วยคนได้จริง สร้าง Impact กับสังคมได้จริง จนได้รับการยอมรับจากสื่อซึ่งเป็นหนึ่งใน Stakeholder ที่สำคัญ ทำให้มั่นใจว่าเราได้เดินมาถูกทาง”

 

เดินหน้าบทบาทธนาคารเพื่อสังคม

ลุยสร้างอาชีพ-สินเชื่อที่ดิน-Digital Lending

วิทัยกล่าวว่า ตั้งแต่เปลี่ยนองค์กรเป็นธนาคารเพื่อสังคมออมสินได้ดำเนินการในด้านการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยอย่างเป็นรูปธรรม โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2563 ต่อเนื่องมาตลอดทั้งปี 2564 ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและเสริมสภาพคล่องมาตอบสนองต่อการแก้ปัญหาอย่างทันที

ทั้งนี้ ธนาคารได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEsที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นจำนวนมากผ่านมาตรการและโครงการต่างๆ รวม 36 โครงการ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 11.6 ล้านคน คิดเป็นเม็ดเงินรวมมากกว่า 1.8 ล้านล้านบาท

สำหรับในปี 2565 ธนาคารยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อภารกิจเดิม โดยมุ่งขยายผลลัพธ์เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากขึ้น กำหนดแผนงานในการเป็นSocial Bank ที่ตอบสนองลูกค้ารายย่อยใน 2 มิติ

         1. เป็น Social Bank ที่สร้าง Positive Impact ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม ดังนี้

                1.1 ฟื้นฟู ช่วยเหลือลูกค้าที่ล้มจากวิกฤิตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ให้สามารถลุกขึ้นมามีงานมีอาชีพจนยืนได้เองอย่างมั่นคง ผ่านโครงการ ออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ ที่ธนาคารจะดำเนินการผ่าน  “4 ให้” คือ 

                    ให้ทักษะ : มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความรู้ให้สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้

                     ให้เงินทุน : สนับสนุนเงินทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพลดการพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและสินเชื่อนอกระบบผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาทต่อราย ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่กิน 5 ปี และปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

                    ให้อุปกรณ์การขาย : ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยกระดับผู้ประกอบการและร้านค้าริมบาทวิถี ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์การค้าขาย อาทิ รถเข็นรักษ์โลก เต็นท์ และร่มค้าขาย เพื่อเป็นการขายจุดแข็งในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร

                    ให้พื้นที่ค้าขาย : พัฒนาช่องทางการขาย ทั้งการทำตลาดนัดออนไลน์ และการจัดหาแผงค้า รองรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยใช้พื้นที่ในบริเวณสำนักงานธนาคารออมสินภาคเขตสาขา และที่อื่นๆ ที่เหมาะสม

                1.2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเกินจริง เพื่อสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยตันทุนดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ผ่าน 2 ประเภทสินเชื่อ คือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการร่วมทุนกับบริษัทเงินสดทันใจ โดยการให้สินเชื่อในปี 2565 จะเน้นไปที่รถยนต์มากขึ้นสินเชื่อที่ดินและขายฝาก ที่ได้ดำเนินการในลักษณะสินเชื่อมีที่มีเงินในช่วงปีก่อน โดยในปี 2565 จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุน กับหน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจ เพื่อเปิดให้บริการสินเชื่อประเภทนี้ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2565 ซึ่งจะเป็นการขยายผลความช่วยเหลือให้กว้างและจริงจังยิ่งขึ้น

        2.  เป็น Social Bank ที่มีความทันสมัย สร้าง Positive Impact ด้วย Digital เพื่อสร้างการเข้าถึงที่ครอบคลุม รวดเร็วและปลอดภัย โดยให้บริการผ่านช่องทางหลัก 3 ช่องทาง คือ

                2.1 MyMo (My Money My Mobile) ยกระดับการให้บริการสินเชื่อแบบ Digital Lending อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธนาคารมีแผนพัฒนา My Credit ที่จะเป็น Digital Loan on MyMo ทั้งในรูปแบบของสินเชื่อหมุนเวียน หรือเงินกู้กำหนดระยะเวลา โดยไม่มีหลักประกัน หรือ ใช้สลากดิจิทัลค้ำประกันได้ ภายใต้แบบจำลองความเสี่ยงทางเลือก หรือ Alternative Credit Scoring ที่ใช้ข้อมูลทางเลือกอื่นๆ เข้ามาช่วยประเมินความเสี่ยงของลูกค้าซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าฐานรากมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้น

                รวมถึงการพัฒนา Feature ใหม่ๆเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า อาทิ บริการด้าน Debit Card ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงิน/ระงับบัตรชั่วคราว Digital Savings ซึ่งจะเป็นการเปิดบัญชี Online (ผ่าน NDID/e-KYC) บริการ dStatement (การขอ Statement ผ่าน NDID) และการให้บริการจองซื้อหลักทรัพย์เป็นต้น

                นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนที่จะขยายการให้บริการ MyMo สู่กลุ่มลูกค้า SMEs เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับธุรกิจอย่างครบวงจรทั้งในด้านการเงินและการจัดทำบัญชีบริษัทอีกด้วย

                2.2 บริการ GSB Now ซึ่งเป็น LINE Account Connectที่เชื่อมต่อการให้บริการของธนาคารทั้งบริการทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ โปรโมชัน และพร้อมดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงเสมือนเป็นผู้ช่วยทางการเงิน

                2.3 ยกระดับการให้บริการลูกค้าผ่าน SUMO Smart Device ที่สามารถให้บริการธุรกรรมทางการเงินได้หลากหลาย ในรูปแบบการให้บริการธนาคารเคลื่อนที่สามารถให้บริการนอกสถานที่ได้ โดยธนาคารมีแผนที่จะขยายการให้บริการเพิ่มเติมในกลุ่มลุกค้า SMEs เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า

                สำหรับปี 2565 บทบาทของออมสินจะเน้นไปที่ 3 เรื่องหลักได้แก่สร้างงานสร้างอาชีพ สินเชื่อที่ดินและขยายฝาก และ Digital Lending ซึ่งหากทำได้จะเป็นการขยายขีดความสามารถของออมสินให้แข็งแรงมากขึ้น”

 

ขับเคลื่อนการออมเพื่อเกษียณ

วิทัยกล่าวว่า สำหรับการกำหนดแผนธุรกิจด้านเงินฝากในปี 2565 ออมสินเน้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากใน 3 มิติ ได้แก่

         1. เงินฝากเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเกษียณ (Pre-Retire) เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าก่อนวัยเกษียณมีวินัยทางการเงิน มีการออมอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว ได้ออมเงินเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงไว้ใช้ในยามเกษียณ

         2. เงินฝากที่เป็นการออมแบบกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าวางแผนการเงิน จัดสรรการออมอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น บ้าน รถยนต์

          3. เงินฝากผลตอบแทนสูง เพื่อต่อยอดความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมด้านการวางแผนการเงินและส่งเสริมการออม โดยพัฒนาเครื่องมือหรือ Application ให้ลูกค้าสามารถวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย