AWARDS • SET AWARDS

รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม และรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

บทความโดย: Admin

ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2021 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร มอบให้แก่ผู้บริหาร และบริษัทที่มีความโดดเด่

รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม

และรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG)


บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG) ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม และรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2021 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร มอบให้แก่ผู้บริหาร และบริษัทที่มีความโดดเด่นในการนำพาองค์กรให้เดินหน้าต่อไปภายใต้สถานการณ์ของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนที่พัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง


เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG) กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับเกียรติจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วารสารการเงินธนาคาร ที่ให้โอกาสคาราบาวกรุ๊ป ได้รับรางวัลสูงสุดทั้ง 2 รางวัล ติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งยังเป็นบทพิสูจน์ว่า คาราบาวกรุ๊ป เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาดทุนไทยภายใต้สถานการณ์โควิด-19 หลักการบริหารคนและบริหารองค์กรของซีอีโอยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน จนนำมาสู่การได้รับรางวัลบริษัทผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมถึง 2 ปีซ้อนเช่นกัน เสถียรจะให้ความสำคัญกับ 2 เรื่องที่ทำควบคู่กันคือ การขยายธุรกิจให้เติบโต และการสร้างองค์กร-สร้างคน 

กลยุทธ์บริหารคน-ธุรกิจ ฝ่าช่วงเวลายากลำบาก เสถียรกล่าวถึงการทำธุรกิจในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาว่า ถือเป็นช่วงที่ยากลำบากพอสมควรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลต่อขวัญและกำลังใจของพนักงาน เนื่องจากในช่วงเริ่มแรกไม่มีใครคาดคิดว่าโควิด-19 จะรุนแรงขนาดไหน ดังนั้นในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ตนต้องทำทุกวิถีทางให้บุคลากรในองค์กรมีความมั่นใจว่า เมื่อเกิดสถานการณ์เลวร้าย บริษัทจะดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

“นอกจากสวัสดิการต่างๆ ที่องค์กรมอบให้พนักงานแล้ว ในช่วงโควิดระบาดหนัก ผมได้ให้สัญญากับพนักงานทุกคนด้วยตัวเองว่า จะใช้ทุกความสามารถและใช้ศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือพนักงานในคาราบาวกรุ๊ปทุกคน เพื่อให้รอดพ้นจากโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด และในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา พนักงานของคาราบาวกรุ๊ปติดเชื้อเพียงไม่กี่คน และไม่มีใครเสียชีวิต”


วางแผนรอบคอบ-ระมัดระวัง 

เดินหน้าสร้างการเติบโตในยุคโควิด-19 

สำหรับปี 2565 นี้แม้สถานการณ์โควิดจะเริ่มคลี่คลายลงแต่เสถียรมองว่ายังไม่กลับสู่สภาวะปกติ กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงไปบ้าง อีกทั้งในปัจจุบันสินค้าทยอยขึ้นราคาจากเนื่องจากในฝั่งของผู้ผลิตในหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนวัตถุดิบ ราคาน้ำมันที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ ก็มีราคาสูงขึ้นก็ยิ่งซ้ำเติมให้ภาพรวมต้นทุนสูงขึ้นตาม

 ดังนั้นการทำธุรกิจในช่วงต่อจากนี้ คาราบาวกรุ๊ปต้องเพิ่มความรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยต้องมีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาจากเดิมปีละ 2 ครั้ง ต้องปรับเพิ่มเป็นการประเมินสถานการณ์แบบเดือนต่อเดือน เพราะในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจยังมีความผันผวนสูง และจากบทเรียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่ามีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและรวดเร็ว โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ต้องจับตาเป็นพิเศษว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม เสถียรกล่าวอย่างมั่นใจว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้จะยังคงไม่สดใสมากนัก และต้นทุนในการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นกว่า 10% แต่ คาราบาวกรุ๊ป ยังเดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 2-3 รายการ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพราะมั่นใจในรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคง การมีช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 70 จังหวัด รวมถึงตลาดต่างประเทศทั้งกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทั้งยังเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจในปีนี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเคย


สร้างคนคาราบาว

“รู้แจ้ง ทำจริง ถูกต้อง แม่นยำ”

การดำเนินธุรกิจของ คาราบาวกรุ๊ป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการขยายธุรกิจให้เติบโตในทุกๆ ปีแล้ว เสถียรกล่าวว่า บริษัทยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสร้างบุคลากรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่กว้างไกลออกไปทุกปีควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นอีกหน้าที่หลักของคาราบาวกรุ๊ปคือ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ภายใต้แนวคิด “รู้แจ้ง ทำจริง ถูกต้อง แม่นยำ” โดยนอกจากมีการเพิ่มพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้ว ระดับผู้บริหารต้องมีความรู้แจ้งด้วย ซึ่งการที่จะรู้แจ้งได้ต้องเกิดจากการลงมือปฏิบัติ ลงมือทำงานจริงร่วมกับพนักงานในทุกๆ ภูมิภาค รวมไปถึงเน้นความถูกต้องของข้อมูลที่โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งดิจิทัลที่ข้อมูลมีความสำคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะผิดพลาดไม่ได้

“ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คาราบาวกรุ๊ป พยายามมองไปข้างหน้าเสมอ เพราะโลกในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตคือโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าเดิมมหาศาล ดังนั้น บุคลากรที่จะมาร่วมงานกับคาราบาวกรุ๊ปต่อไปนี้ จึงเน้นไปที่คนหนุ่มสาว หรือคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”สำหรับแนวคิดในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตนั้น เสถียรกล่าวว่า คาราบาวกรุ๊ปได้ทดลองทำมาไม่น้อยกว่า 5 ปีแล้ว ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าจะใช้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานร่วมกับบุคลากรเดิมในองค์กรได้อย่างไร 

“ในปัจจุบันพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะได้รับมอบหมายงานในลักษณะของ  Project-Based คือการเข้าไปช่วยในหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ เพราะคนรุ่นใหม่มีมุมมองใหม่ที่ไม่มีกรอบความคิดแบบเดิมครอบทับอยู่ โดยวิธีการสรรหาคนรุ่นใหม่นั้น คาราบาวกรุ๊ป จะเลือกจากคนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับงานด้านนั้นๆ มาทำ แม้ว่าจะดูขัดแย้งกันแต่ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอมา” เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ซีอีโอคาราบาวกรุ๊ป ยกตัวอย่าง เช่น หากต้องการพัฒนางานฝ่ายการตลาดก็จะมีการสรรหาคนรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อขับเคลื่อนยอดขาย โดยคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาต้องไม่เคยทำงานด้านการขายมาก่อน เพราะการที่นำคนที่ขายเก่งอยู่แล้วเข้ามาทำงาน ก็จะได้แค่มุมมองการขายแบบเดิมๆ ที่บุคลากรคนนั้นมีความมั่นใจ อีกทั้งหากนำฝ่ายขายเดิมขององค์กรที่มีภาระผูกพันในงานประจำอยู่แล้ว เมื่อลงไปขายเองก็จะทำให้กระบวนการความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ยาก

ในทางกลับกัน คนที่ไม่เคยทำงานขายมาเลย และไม่มีแรงกดดันจากการทำงานด้านการขายในงานประจำ ก็จะสามารถใช้ความคิดอิสระได้เต็มที่ สามารถเรียนรู้และซึมซับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ว่าต้องการอะไร ซึ่งเผยให้เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งที่แท้จริงได้เร็ว และสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เร็วเมื่อทดลองกับฝ่ายขายแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี ทีมบริหารฝ่ายอื่นๆ ทีมบริหารในแต่ละภูมิภาค ก็อยากได้ทีมงานคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วย ดังนั้นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานในลักษณะ Project- Based จึงสามารถเข้ามาผสมกลมกลืนกับพนักงานเดิมในองค์กรได้เป็นอย่างดี พนักงานเดิมก็จะรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยให้ภารกิจเดิมสามารถบรรลุเป้าหมายใหม่ๆ ได้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคาราบาวกรุ๊ป ในการผสานการทำงานระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าเข้าด้วยกัน ในบริบทการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ สืบทอดเจตนารมณ์รุ่นสู่รุ่นผลักดันให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งต่อไป