AWARDS • SET AWARDS

SET Awards 2021 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย

บทความโดย: Admin

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards 2021 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง

รับชมสดพร้อมกัน... 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ในรูปแบบ Virtual Ceremony

ผ่านทาง Facebook : SET Thailand YouTube : SET Thailand และ www.set.or.th/setawards #SETAwards #SETAwards2021 #SET #SETThailand