ปีล่าสุด

คุณ นิติ โอสถานุเคราะห์

นิติ ทายาทโอสถสภา

กอดพอร์ตหุ้นนั่งอันดับ 3 

เศรษฐีหุ้นอันดับ 3 ในปีนี้ ยังคงเป็นของ นิติ โอสถานุเคราะห์ นักลงทุนรายใหญ่ ทายาทอาณาจักรโอสถสภา โดยถือครองหุ้นมูลค่ารวม 48,181.64 ล้านบาท ลดลง 431.68 ล้านบาท หรือ 0.89% 

สำหรับพอร์ตการลงทุนของนิติในปีนี้ ประกอบด้วยหุ้นทั้งหมด 12 บริษัท โดยลงทุนต่อเนื่องจากปีที่แล้วใน 10 บริษัท ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI) 2.09% มูลค่า 625.05 ล้านบาท บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) 3.06% มูลค่า 929.58 ล้านบาท บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) 1.72% มูลค่า 3,27.64 ล้านบาท บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) 5.06% มูลค่า 9,587.01 ล้านบาท บมจ.อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) (IRC) 1.92% มูลค่า 47.24 ล้านบาท 

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ในสัดส่วน 9.51% มูลค่า 9.853.02 ล้านบาท บมจ.โอเชียนกลาส (OGC) 1.63% มูลค่า 7.35 ล้านบาท บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท (SNP) 0.98% มูลค่า 48.01 ล้าน บาท บมจ.ไทยเพรซิเดนซ์ฟูดส์ (TFMAMA) 1.01% มูลค่า 658.53 ล้านบาท และ บมจ.โอสถสภา (OSP) ที่เข้าลงทุนเมื่อปีที่แล้วในสัดส่วน 16.46% รวมมูลค่า 1