ปีล่าสุด

คุณ วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

วนรัชต์แห่งอาณาจักร TOA 

ขยับก้าวขึ้นแท่นอันดับ 4 

ปีนี้อันดับของ วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัททีโอเอ ทายาทคนโตของอาณาจักรสี TOA ขยับมาอยู่ที่ 4 จากอันดับ 6 เมื่อปีที่แล้ว โดยถือครองหุ้นรวมมูลค่า 41,213.15 ล้านบาท รวยเพิ่มขึ้น 157.85 ล้านบาท หรือ 0.38% 

หุ้นที่วนรัชต์ถือครองประกอบด้วย บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสัดส่วน 69.29% มูลค่า 34,320 ล้านบาท และ บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA) 9% มูลค่า 6,893.15 ล้านบาท