ปีล่าสุด

คุณ เจริญ สิริวัฒนภักดี

เจ้าสัวเจริญถือหุ้น AWC 

ผงาดขึ้นครองอันดับ 5 

หลังจากก้าวเข้ามาติดทำเนียบเศรษฐีหุ้นไทยอันดับ 23 เมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี กระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับ 5 รวมมูลค่าหุ้นที่ถือครองทั้งสิ้น 38,178.70 ล้านบาท รวยเพิ่มขึ้น 27,848.13 ล้านบาท หรือ 269.57% จากการนำ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) ซึ่งเป็น Holding Company ที่ถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ “ทีซีซี กรุ๊ป” ทั้งกลุ่มธุรกิจโรงแรม/การบริการ และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2562 

โดยเจ้าสัวเจริญถือหุ้น AWC เป็นอันดับ 2 ในสัดส่วน 27.56% มูลค่า 30,870 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังถือหุ้น บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) ซึ่งเป็น Holding Company ของกลุ่มสิริวัฒนภักดี ลงทุนในธุรกิจประกันชีวิต ประกันภัย และลิสซิ่ง โดยถือหุ้นเป็นอันดับ 1 ในสัดส่วน 37.38% มูลค่า 7,308.70 ล้านบาท