ปีล่าสุด

คุณ ดาวนภา เพ็ชรอำไพ

ดาวนภา-ชูชาติ MTC

ร่วมลงสู่อันดับ 6 & 7

            ขยับอันดับขึ้นทั้งคู่ สำหรับ 2 เศรษฐีหุ้นเจ้าของ บมจ.เมืองไทยแคปปิตอล (MTC) หรือชื่อเดิมคือ เมืองไทยลิสซิ่ง โดย ดาวนภา เพ็ชรอำไพ ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 6 จากอันดับ 7 เมื่อปีที่แล้ว โดยถือหุ้น MTC ในสัดส่วน 33.96% มูลค่า 35,460 ล้านบาท ลดลง 5,580 ล้านบาท หรือ 13.60% ส่วน ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ขึ้นจากอันดับ 8 มาอยู่อันดับ 7 โดยถือครองหุ้นรวมมูลค่า 35,277.91 ล้านบาท ลดลง 5,563.30 ล้านบาท หรือ 13.62%

            หุ้นที่ชูชาติถือครอง ประกอบด้วย MTC ในสัดส่วน 33.49% มูลค่า 34,970.28 ล้านบาท บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอ