ปีล่าสุด

คุณ ชูชาติ เพ๊ชรอำไพ

ดาวนภา-ชูชาติ MTC

ร่วมลงสู่อันดับ 6 & 7 

ขยับอันดับขึ้นทั้งคู่ สำหรับ 2 เศรษฐีหุ้นเจ้าของ บมจ.เมืองไทยแคปปิตอล (MTC) หรือชื่อเดิมคือ เมืองไทยลิสซิ่ง โดย ดาวนภา เพ็ชรอำไพ ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 6 จากอันดับ 7 เมื่อปีที่แล้ว โดยถือหุ้น MTC ในสัดส่วน 33.96% มูลค่า 35,460 ล้านบาท ลดลง 5,580 ล้านบาท หรือ 13.60% ส่วน ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ขึ้นจากอันดับ 8 มาอยู่อันดับ 7 โดยถือครองหุ้นรวมมูลค่า 35,277.91 ล้านบาท ลดลง 5,563.30 ล้านบาท หรือ 13.62% 

หุ้นที่ชูชาติถือครอง ประกอบด้วย MTC ในสัดส่วน 33.49% มูลค่า 34,970.28 ล้านบาท บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD) สัดส่วน 1.28% มูลค่า 65.41 ล้านบาท บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) 4.35% มูลค่า 120.04 ล้านบาท บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) 5.52% มูลค่า 27.01 ล้านบาท บมจ.สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) 1.27% มูลค่า 56.16 ล้านบาท และ บมจ.สกาย ไอซีที (SKY) 0.54% มูลค่า 39 ล้านบาท