ปีล่าสุด

คุณ สมโภชน์ อาหุนัย

สมโภชน์เจ้าของ EA-EE 

ราคาหุ้นพลังงานร่วงหล่นนั่งที่ 8

ปีนี้ สมโภชน์ อาหุนัย เจ้าของ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) กิจการธุรกิจพลังงาน จำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หล่นลงมาอยู่ในอันดับ 8 จากอันดับ 5 เมื่อปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าหุ้นที่ถือครองรวม 34,412.43 ล้านบาท ลดลง 7,671.82 ล้านบาท หรือ 18.23% ประกอบด้วยหุ้น EA 23.50% มูลค่า 34,400.13 ล้านบาท และบมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี (EE) 0.59% มูลค่า 12.30 ล้านบาท

มูลค่าความมั่งคั่งของสมโภชน์ที่ลดลงในปีนี้ เนื่องจากราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลงอย่างมาก จากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ความต้องการใช้พลังงานลดลง โดยหุ้น EA ที่สมโภชน์ถือครองนั้นราคาปรับลดลงไป 18.28%