ปีล่าสุด

คุณหณิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

คุณหญิงวรรณานั่งอันดับ 9

ฮาราลด์ ลิงค์-บีกริมนั่งที่ 10

ปีนี้อันดับเศรษฐีหุ้นของ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ขยับขึ้นเช่นเดียวกับเจ้าสัวเจริญ โดยขึ้นมาอยู่ในอันดับ 9 จากอันดับ 23 เมื่อปีที่แล้ว มีมูลค่าหุ้นที่ถือครองรวม 28,728.70 ล้านบาท รวยเพิ่มขึ้น 18,398.13 ล้านบาท หรือ 178.09% ประกอบด้วยหุ้น บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) ในสัดส่วน 19.13% สูงเป็นอันดับ 3 มูลค่า 21,420 ล้านบาท และ บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) 37.38% สูงเป็นอันดับ 1 เท่ากับเจ้าสัวเจริญ มูลค่า 7,308.70 ล้านบาท 

เศรษฐีหุ้นอันดับ 10 ปีนี้ ตกเป็นของ ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม กลุ่มธุรกิจสัญชาติเยอรมันยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าแห่งธุรกิจพลังงาน, โรงไฟฟ้า, อุปกรณ์การแพทย์, เครื่องปรับอากาศ, คมนาคม และอสังหาริมทรัพย์ โดยขยับขึ้นจากอันดับ 11 เมื่อปีที่แล้ว จากการถือครองหุ้นมูลค่ารวม 26,798.95 ล้านบาท ลดลง 632.63 ล้านบาท หรือ 2.31% ประกอบด้วยหุ้น บมจ. บี.กริม เ