ป้ายกำกับ: จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 • Update จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั่วประเทศ

  สถานการณ์การระบาดของโควิดในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้ที่โรงเรียนมีการเปิดภาคเรียนที่โควิดจะมีโอกาสแพร่เชื้อในโรงเรียนได้ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงแนะนำประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและเสียชีวิต
 • ชาวกรุงเทพฉีดวัคซีนโควิดฟรีในห้าง มีที่ไหนบ้างเช็กเลย

  ปัจจุบันสถานการณ์โควิดในประเทศไทยอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และกลุ่ม 608 หรือผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรั้งที่เมื่อติดเชื้อแล้วอาจมีอาการรุนแรงได้ กรุงเทพมหานครจึงได้เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิดโดยเป็นวัคซีนโมเดอร์นา ชนิด Bivalent ฟรี ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วกทม. โดยสามารถ Walk in ได้เลย จุดฉีดวัคซีนโควิดในห้างสรรพสินค้า กทม. มีดังนี้
 • วัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นฉีดที่ไหนได้บ้าง

  สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เตรียมพร้อมมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากมีประชาชนเดินทาง และเข้าร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก
 • สธ.เปิดจุดบริการ-อัตราค่าวัคซีนโควิด-19 นักท่องเที่ยวต่างชาติ รับท่องเที่ยวบูม

  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข