ป้ายกำกับ: ชำระภาษี

  • สรรพากรให้ชำระภาษีผ่าน Shopee เริ่ม 1 พ.ค. 66

    นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และนางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ กรรมการ บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นอีกหนึ่งหน่วยให้บริการรับชำระภาษี สำหรับกรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร