ป้ายกำกับ: ธุรกิจปี 2567 ธาตุไฟ

  • ธุรกิจของคุณเป็นอย่างไรในปี 2024

    ปีมังกร 2024 เป็นปีของการเริ่มต้นเข้าสู่ยุค 9 มีแต่พลังงานหยาง บ่งบอกถึงความวุ่นวายเป็นปีที่มีการแข่งขันสูง และขาดธาตุน้ำซึ่งเป็นธาตุแห่งโชคลาภในปีนี้ บ่งชี้ถึงผลกำไรที่ช้าและมากด้วยปัญหากระแสเงินสด การขาดธาตุใดธาตุหนึ่งในธรรมชาติของปีนี้จะก่อเกิดปัญหาต่อวิถีชีวิตของผู้คนหลายด้าน