ป้ายกำกับ: บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

  • ทิพย์วดี อภิชัยสิริ จาก “เด็กวิศวะ” สู่ผู้จัดการกองทุนหุ้น

    “ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานักลงทุนเริ่มสนใจตลาดหุ้นไทยน้อยลง เพราะคนเริ่มไปมองตลาดต่างประเทศอย่าง จีน อเมริกา และมองว่าหุ้นไทยมีแต่ของเดิมๆ ซึ่งต้องยอมรับว่าคือ กระแสของการลงทุนในยุคใหม่ สุดท้ายกองทุนหุ้นไทยก็จะน้อยลงเรื่อยๆ แต่ที่จะชัดขึ้นคือ ผลการดำเนินงานของกองทุนเหล่านั้นนักลงทุนจะเริ่มเห็นส่วนนั้นชัดขึ้นเองจากจำนวนกองทุนที่น้อยลง และเนื่องจากหุ้นไทยเริ่มขายตัวเองได้ยาก ดังนั้นสิ่งที่เราจะเชียร์นักลงทุนได้ก็ต้องมาจากผลการดำเนินงานที่ดี